Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/485

Briuselis, 2011 balandžio 18 d.

Komisija įsipareigoja skirti 110 mln. EUR Černobylio elektrinės saugos darbams užbaigti

Antradienį, balandžio 19 d., minint 25-ąsias tragiškos Černobylio nelaimės metines, ES Komisijos narys Andris Piebalgas aukšto lygio konferencijoje Kijeve paskelbs apie Europos Komisijos įsipareigojimą skirti maždaug 110 mln. EUR siekiant užtikrinti, kad Černobylio elektrinės teritorija būtų stabili ir nekenksminga aplinkai. Iki šiol su Černobyliu susijusiems projektams daugiausiai lėšų skyrė Komisija – apie 470 mln. EUR. Daugiausia remti branduolinės saugos projektai, taip pat programos, kuriomis siekta padėti vietos gyventojams ir suteikti nukentėjusioms šeimoms kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas. Tačiau tarptautinė bendruomenė turi skirti dar 740 mln. EUR, kad iki 2015 m. būtų galima užbaigti pagrindinius projektus nelaimės vietoje.

Komisijos pirmininkas José Manuel Barroso, dalyvausiantis Kijevo aukščiausiojo lygio susitikime branduolinės saugos klausimais, sakė: „Branduolinės saugos užtikrinimas yra pasaulinė problema, kuriai spręsti reikia pasaulinio masto veiksmų. Šiuo įsipareigojimu įtvirtinamas pagrindinis Europos Komisijos vaidmuo užtikrinant branduolinę saugą, jis bus pagrindinis indėlis siekiant, kad Černobylis vėl būtų saugus. Tikimės, kad mūsų pagrindiniai partneriai taip pat skirs didesnę paramą, kad būtų galima iki 2015 m. užbaigti sarkofago darbus. Be to, per aukščiausiojo lygio susitikimą branduolinės saugos klausimais raginsiu nustatyti kiek įmanoma aukščiausius visuotinius branduolinių elektrinių standartus.“

Už vystymąsi atsakingas Komisijos narys Andris Piebalgas, atstovausiantis Komisijai pagalbos teikėjų konferencijoje sakė: „Neseniai įvykusi avarija Japonijos Fukušimos elektrinėje rodo, kad branduolinė sauga tebėra labai svarbus klausimas. ES toliau tvirtai dirbs gindama piliečių interesus, kad branduolinės elektrinės būtų saugios ir būtų išvengta nelaimių. Šiandien prisiimtas įsipareigojimas – didelis žingsnis į priekį siekiant gauti trūkstamų lėšų ir aiškiai parodyti, kad Komisija pasiryžusi dėti visas įmanomas pastangas ir užtikrinti, kad Černobylis būtų saugi vieta ir vietos gyventojams, ir aplinkai.“

Komisijos dalyvavimas renginiuose Kijeve

Balandžio 19 d. Komisijos pirmininkas J. M. Barroso atidarys Kijevo aukščiausiojo lygio susitikimą branduolinės saugos klausimais, kuriuo bus sustiprintas pasaulinis bendradarbiavimas ir pajėgumai siekiant užkirsti kelią branduolinėms nelaimėms ir sušvelninti jų padarinius. Komisijos narys A. Piebalgas dalyvaus pagalbos teikėjų konferencijoje, kurios tikslas – surinkti lėšų, reikalingų, kad iki 2015 m. Černobylis taptų visiškai saugia vieta.

Balandžio 20 d. Komisijos narys A. Piebalgas dalyvaus aukšto lygio konferencijoje „Dvidešimt metų po Černobylio nelaimės. Saugi ateitis“ (angl. Twenty-Five Years after the Chernobyl Disaster. Safety for the Future). Ukrainos vyriausybės organizuojamas renginys vyks balandžio 20–22 d. Kijeve, jame taip pat turėtų dalyvauti JT Generalinis Sekretorius Ban Ki Moon ir Tarptautinės atominės energijos agentūros Generalinis Direktorius Yukiya Amano.

Kam bus panaudotos naujos lėšos?

Šios lėšos bus daugiausiai skirtos naujo sarkofago statybai užbaigti. Tai bus milžiniška skliautinė struktūra, apgaubsianti pažeistą Černobylio elektrinės 4-ąjį bloką, kad jis būtų izoliuotas ir ateityje jį būtų galima išardyti. Tai precedento neturintis projektas. Gaubtas bus beveik dviejų futbolo stadionų ilgio ir tokio dydžio, kad į jį galėtų tilpti Laisvės statula. Panaudojus šias lėšas bus galima užbaigti statyti branduolinio kuro atliekų saugyklą, kurioje bus saugomas panaudotas blokų, kurie dirbo po nelaimės, kuras. Tokia saugykla būtina, siekiant nutraukti elektrinės eksploatavimą.

ES parama Černobylio saugumui didinti

Po Černobylio nelaimės Europos Komisija siekė didinti branduolinę saugą ir likviduoti nelaimės padarinius. Naudodama Černobylio apsaugos fondo ir Branduolinės saugos sąskaitos lėšas Komisija daugiausia vykdė esamo gaubto stabilizavimo darbus, sukūrė tarptautinius sveikatos standartus atitinkančią infrastruktūrą, užtikrino didžiausią įmanomą vietoje dirbančių darbuotojų apsaugą ir įdiegė įrangą, siekdama ateityje nutraukti elektrinės eksploatavimą.

Be įmokų į Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko valdomus tarptautinius fondus (Černobylio apsaugos fondą ir Branduolinės saugos sąskaitą) Komisija taip pat finansavo su nelaimės padarinių tyrimu, vertinimu ir švelninimu susijusius projektus. Ji taip pat skyrė lėšų radioaktyvių atliekų valdymo projektams, kad būtų galima atstatyti vietovę. Svarbiausia tai, kad užbaigus ankstesnius darbus sudarytos sąlygos pradėti naujo saugaus sarkofago statybą.

Komisija ne tik didino aplinkos apsaugą, bet ir vykdė socialinius projektus tokiose srityse kaip sveikatos priežiūra, švietimas ir sodininkystė, kad nuo nelaimės padarinių nukentėjusiesiems būtų sudarytos normalios gyvenimo sąlygos. Vykdyti pagalbos per katastrofą nuo radiacijos nukentėjusioms motinoms ir vaikams projektai („Černobylio vaikai“) – užtikrinta, kad visiems vietovėje gimusiems naujagimiams būtų suteiktos kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos, o tėvai galėtų dalyvauti mokymuose apie tai, kaip būti geresniais tėvais. Pagal šiuos projektus ligoninėms skirta įrangos (kūdikių gaivinimo rinkinys, vėdinimo įranga, kūdikių inkubatorius, fototerapijos lempa), pažeidžiamoms šeimoms surengti mitybos kursai ir įrengtos mažiems vaikams skirtos lauko žaidimo aikštelės.

Komisija taip pat rėmė reabilitacijos programą, kurios tikslas – suteikti ekonominių galimybių žemės ūkio sektoriui ir sukurti privačių įmonių, kad vietovėje atsirastų naujų darbo vietų ir būtų surenkama mokesčių. Pavyzdžiui, 70 regiono šeimų dalyvavo praktiniuose mokymuose, kaip auginti vaisius ir uogas ir kokios įrangos tam reikia. Mokymo dalyviai jau pasiekė rezultatų – pardavė pirmąsias braškes ir obuolius, taip padėdami gaivinti regioną ir skatindami kitus gyventojus kurti savo verslą.

Daugiau informacijos

MEMO/11/252

Daugiau informacijos apie Komisijos veiksmus, susijusius su Černobyliu, galima rasti

http://ec.europa.eu/europeaid/what/energy/chernobyl_en.htm

Informacija spaudai apie Komisijos veiksmus Černobylio regione

http://ec.europa.eu/europeaid/what/energy/documents/press-pack-chernobyl_en.pdf

EuropeAid vystymosi ir bendradarbiavimo generalinio direktorato interneto svetainė

http://ec.europa.eu/europeaid/what/energy/chernobyl_en.htm

Už vystymąsi atsakingo Europos Komisijos nario Andrio Piebalgo interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm


Side Bar