Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/485

Bryssel 18. huhtikuuta 2011

EU:lta 110 miljoonaa euroa Tšernobylin ydinvoimalan turvallisuuden parantamiseen

Euroopan komissio sitoutuu osoittamaan 110 miljoonaa euroa Tšernobylin ydinvoimalan turvallisuustöihin. Tavoitteena on tehdä voimalasta vakaa ja ympäristön kannalta turvallinen. Avusta ilmoitetaan virallisesti konferenssissa, joka pidetään Kiovassa 19. huhtikuuta, 25 vuotta Tšernobylin onnettomuuden jälkeen. Valtaosa Tšernobylin saamasta kansainvälisestä avusta on tullut EU:lta. Tähän mennessä komissio on rahoittanut ydinturvallisuuden parantamista sekä paikallisväestön avustus- ja terveydenhuolto-ohjelmia 470 miljoonalla eurolla. Kansainväliseltä yhteisöltä tarvittaisiin kuitenkin vielä 740 miljoonaa euroa, jotta keskeiset hankkeet saadaan loppuun vuoteen 2015 mennessä.

”Näiden rahojen avulla Tšernobylista tehdään taas turvallinen. Avun määrä vastaa komission johtoasemaa ydinturvallisuuskysymyksissä,” komission puheenjohtaja José Manuel Barroso sanoi ennen lähtöään Kiovan ydinturvallisuushuippukokoukseen. ”Toivomme, että myös tärkeimmät kumppanimme lisäisivät apuaan, jotta reaktorin suojakuori saataisiin valmiiksi vuoteen 2015 mennessä. Ydinturvallisuus on yleismaailmallinen kysymys ja vaatii sen mukaisia ratkaisuja. Siksi aion ajaa Kiovassa mahdollisimman tiukkoja maailmanlaajuisia ydinturvallisuusstandardeja,” totesi Barroso.

Huippukokouksen yhteydessä järjestetään avunantajien konferenssi, jossa komissiota edustaa kehitysyhteistyökomissaari Andris Piebalgs. ”Äskettäin Japanin Fukushimassa sattunut onnettomuus osoittaa, että ydinturvallisuus on edelleen kriittinen kysymys. EU jatkaa työtään ydinvoimaloiden turvallisuuden parantamiseksi ja onnettomuuksien estämiseksi. Tänään luvattu apu kattaa merkittävän osan puuttuvasta rahoituksesta. Se osoittaa selvästi komission olevan sitoutunut tekemään kaikkensa sen hyväksi, että Tšernobylista tehdään turvallinen sekä ihmisille että ympäristölle,” sanoi Piebalgs.

Komissaarit Kiovassa

Puheenjohtaja Barroso avaa Kiovan ydinturvallisuushuippukokouksen 19. huhtikuuta. Kokouksen tavoitteena on lujittaa kansainvälistä yhteistyötä sekä parantaa valmiuksia estää ydinonnettomuuksia ja lievittää niiden vaikutuksia. Komissaari Piebalgs osallistuu samaan aikaan Tšernobylin avunantajien konferenssiin, jossa pyritään saamaan kokoon varat, jotka tarvitaan, jotta ydinvoimala saadaan täysin turvalliseksi vuoteen 2015 mennessä.

Piebalgs osallistuu lisäksi 20.–22. huhtikuuta Ukrainan hallituksen järjestämään konferenssiin ”25 vuotta Tšernobylin jälkeen. Turvallista tulevaisuutta.” Osallistujien joukossa ovat mm. YK:n pääsihteeri Ban Ki Moon ja Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n pääjohtaja Yukiya Amano.

Mihin uusia avustuksia tarvitaan?

Suurin osa varoista käytetään uuden turvallisen suojakuoren rakentamiseen. Suojalla peitetään ja eristetään ydinvoimalan vahingoittunut nelosreaktori, jotta se voidaan myöhemmin purkaa. Jättiläismäinen kaaren muotoinen suojarakennelma on pinta-alaltaan melkein kahden jalkapallokentän kokoinen ja niin korkea, että Stadionin torni mahtuisi helposti sen sisään. Avustusrahoilla rakennetaan valmiiksi myös varastointilaitos, johon sijoitetaan käytetty polttoaine niistä yksiköistä, jotka jatkoivat toimintaansa onnettomuuden jälkeen. Tämä on välttämätöntä, jotta ydinvoimala voidaan lopullisesti poistaa käytöstä.

EU: n apu

Komissio on työskennellyt alusta lähtien Tšernobylin turvallisuuden parantamiseksi ja onnettomuuden seurausten hallitsemiseksi. Työ on toteutettu pääasiassa Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin hallinnoimien Tšernobylin reaktorisuojarahaston ja ydinturvarahaston rahoituksella. Toteutetuista hankkeista merkittävimpiä ovat olleet nykyisen suojakuoren vakauttaminen, onnettomuusalueella työskentelevää henkilöstöä suojaavan, kansainväliset terveysnormit täyttävän infrastruktuurin rakentaminen sekä ydinvoimalan käytöstä poistamista varten tarvittavien rakennelmien toteuttaminen.

Tämän ohella komissio on rahoittanut onnettomuuden seurausten tutkimiseen, arviointiin ja lievittämiseen keskittyviä hankkeita. Se on myös tukenut alueen kunnostamista radioaktiivisen jätteen käsittelyyn liittyvien hankkeiden avulla. Näiden jo toteutettujen hankkeiden ansiosta on voitu aloittaa uuden turvallisen suojakuoren rakentaminen.

Ympäristön turvallisuuden parantamisen lisäksi komissio on rahoittanut Tšernobylissa muun muassa terveydenhuoltoa, koulutusta ja puutarhaviljelyä edistäviä hankkeita, joilla on autettu onnettomuuden vaikutuksista kärsineitä uuteen alkuun. Children of Chernobyl –hankkeella on autettu säteilyvaikutuksista kärsiviä äitejä ja lapsia tarjoamalla laadukkaita terveyspalveluja kaikille alueen vastasyntyneille ja järjestämällä koulutusta heidän vanhemmilleen. Lisäksi on hankittu sairaaloihin erilaisia laitteita (elvytyslaite, hengityskone, keskoskaappi, valohoitolamppu), rakennettu leikkikenttiä ja järjestetty ravitsemuskoulutusta alueen heikoimmassa asemassa oleville perheille.

Komissio on myös tukenut taloudellisten mahdollisuuksien kehittämistä ja yksityisten maatalousalan yritysten perustamista. Näin on saatu alueelle uusia työpaikkoja ja verotuloja. Hankkeen yhteydessä on esimerkiksi annettu 70:lle alueella asuvalle perheelle opastusta hedelmän- ja marjanviljelyssä ja toimitettu heille tarvittavat työkalut ja laitteet. Tulokset ovat lupaavia: osallistujat ovat jo myyneet ensimmäisen mansikka- ja omenasatonsa. Hanke elvyttää osaltaan alueen taloutta ja rohkaisee muitakin perustamaan oman yrityksen.

Lisätietoja:

MEMO/11/252

Komission toiminta Tšernobylissä

Lehdistöpaketti

EuropeAid-kehitysyhteistyö

Kehitysyhteistyökomissaari Piebalgsin kotisivu


Side Bar