Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/485

Βρυξέλλες, 18 Απριλίου 2011

Δέσμευση της Επιτροπής για ποσό ύψους 110 εκατ. ευρώ με σκοπό την ολοκλήρωση των έργων ασφαλείας στις εγκαταστάσεις του Τσερνομπίλ

Την Τρίτη 19 Απριλίου, 25 έτη μετά από το τραγικό ατύχημα του Τσερνομπίλ, ο Επίτροπος της ΕΕ κ. Andris Piebalgs θα ανακοινώσει τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ποσό ύψους 110 εκατ. ευρώ σε διάσκεψη υψηλού επιπέδου που θα διεξαχθεί στο Κίεβο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εγκαταστάσεις του Τσερνομπίλ έχουν καταστεί σταθερές και ασφαλείς από περιβαλλοντική άποψη. Μέχρι σήμερα, οι δεσμεύσεις της Επιτροπής είναι οι μεγαλύτερες – περί τα 470 εκατ. ευρώ – για την κατασκευή έργων σχετικά με το Τσερνομπίλ, κυρίως για την πυρηνική ασφάλεια, αλλά και για προγράμματα με στόχο να βοηθήσουν τον τοπικό πληθυσμό και να παράσχουν στις πληγείσες οικογένειες πρόσβαση σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη. Απαιτείται ακόμη συμπληρωματικό ποσό ύψους 740 εκατ. ευρώ από τη διεθνή κοινότητα προκειμένου να ολοκληρωθούν τα σημαντικότερα έργα στις εν λόγω εγκαταστάσεις μέχρι το 2015.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. José Manuel Barroso, που θα συμμετάσχει στη διάσκεψη κορυφής του Κιέβου για την πυρηνική ασφάλεια, δήλωσε: «Η πυρηνική ασφάλεια αποτελεί παγκόσμιο ζήτημα που απαιτεί παγκόσμια αντιμετώπιση. Οι δεσμεύσεις μας, που αντικατοπτρίζουν τον ηγετικό ρόλο που διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας, θα είναι βασικές ώστε να καταστήσουν τις εγκαταστάσεις του Τσερνομπίλ και πάλι ασφαλείς. Ελπίζουμε ότι οι βασικοί εταίροι μας θα εντείνουν επίσης τη συμβολή τους, έτσι ώστε να ολοκληρωθούν τα έργα του προστατευτικού καλύμματος μέχρι το 2015. Στη διάσκεψη κορυφής για την πυρηνική ασφάλεια θα πιέσω επίσης για να επιτευχθεί πρόοδος όσον αφορά τη θέσπιση των υψηλότερων δυνατόν διεθνών προτύπων για τις πυρηνικές εγκαταστάσεις.»

Ο αρμόδιος για την ανάπτυξη Επίτροπος κ. Andris Piebalgs, ο οποίος θα εκπροσωπήσει την Επιτροπή στη διάσκεψη των χορηγών, δήλωσε: «Το πρόσφατο ατύχημα της Φουκουσίμα στην Ιαπωνία καταδεικνύει ότι η πυρηνική ασφάλεια εξακολουθεί να αποτελεί κρίσιμο ζήτημα. Η ΕΕ θα συνεχίσει να εργάζεται απαρέγκλιτα προς το συμφέρον των πολιτών της, καθιστώντας τις πυρηνικές εγκαταστάσεις ασφαλείς και προλαμβάνοντας ατυχήματα. Η σημερινή δέσμευση αποτελεί αποφασιστικό βήμα με στόχο τη συμβολή στην κάλυψη των ελλείψεων χρηματοδότησης, ενώ παράλληλα εκπέμπει σαφές μήνυμα ότι η Επιτροπή δεσμεύεται να κάνει ό,τι μπορεί για να διασφαλιστεί ότι το Τσερνομπίλ θα καταστεί ασφαλές, τόσο για τον τοπικό πληθυσμό όσο και για το περιβάλλον.»

Η συμμετοχή της Επιτροπής στις διαδικασίες του Κιέβου

Στις 19 Απριλίου, ο Πρόεδρος Barroso θα κηρύξει την έναρξη της διάσκεψης κορυφής του Κιέβου για την πυρηνική ασφάλεια, με την οποία θα ενισχυθούν η παγκόσμια συνεργασία και δυνατότητες για την πρόληψη και τον περιορισμό των πυρηνικών ατυχημάτων. Ο Επίτροπος κ. Piebalgs θα συμμετάσχει στη διάσκεψη των χορηγών για το Τσερνομπίλ προκειμένου να συμβάλει στην άντληση των κονδυλίων που απαιτούνται ακόμα, προκειμένου να καταστούν, μέχρι το 2015, οι εγκαταστάσεις του Τσερνομπίλ απόλυτα ασφαλείς.

Στις 20 Απριλίου, ο Επίτροπος κ. Piebalgs θα συμμετάσχει σε μια διάσκεψη υψηλού επιπέδου με θέμα «Εικοσιπέντε χρόνια μετά την καταστροφή του Τσερνομπίλ - Το ασφαλές μέλλον». Η διάσκεψη, στην οποία αναμένεται να συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, ο Γενικός Γραμματέας των ΟΗΕ κ. Ban Ki Moon και ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας κ. Yukiya Amano, διεξάγεται στο Κίεβο στις 20-22 Απριλίου και διοργανώνεται από την κυβέρνηση της Ουκρανίας.

Για ποιο σκοπό θα χρησιμοποιηθεί η νέα δέσμευση;

Η νέα δέσμευση θα χρησιμοποιηθεί κυρίως για την ολοκλήρωση του νέου προστατευτικού καλύμματος ασφαλείας, μια τεράστια αψιδωτή κατασκευή που θα καλύψει την κατεστραμμένη μονάδα 4 του Τσερνομπίλ, ώστε να μονωθεί και να παρασχεθεί η δυνατότητα μελλοντικής ανακατασκευής της. Το μέγεθος της κατασκευής αυτής είναι πρωτοφανές και, όταν υλοποιηθεί, το μήκος της αψίδας θα επαρκεί για την κάλυψη σχεδόν δύο γηπέδων ποδοσφαίρου, ενώ το ύψος της θα μπορούσε να στεγάσει το άγαλμα της ελευθερίας. Η δέσμευση θα συμβάλει επίσης στην αποπεράτωση της κατασκευής της μονάδας αποθήκευσης αναλωμένου καυσίμου, η οποία, από τη στιγμή που θα κατασκευαστεί, θα χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση του αναλωμένου καυσίμου από τις μονάδες που παρέμειναν σε λειτουργία μετά το ατύχημα, όπως απαιτείται για τον παροπλισμό της εγκατάστασης.

Στήριξη της ΕΕ προκειμένου να καταστούν ασφαλέστερες οι εγκαταστάσεις του Τσερνομπίλ

Από την εποχή του ατυχήματος του Τσερνομπίλ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεριμνά για τη βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας και την αντιμετώπιση των συνεπειών της καταστροφής. Τα βασικά επιτεύγματα του έργου του έργου που έχει μέχρι σήμερα επιτελεστεί από την Επιτροπή (κυρίως μέσω του Ταμείου Προστατευτικού Καλύμματος του Τσερνομπίλ και των διεθνών κονδυλίων του λογαριασμού πυρηνικής ασφάλειας) ήταν η σταθεροποίηση του υφιστάμενου προστατευτικού καλύμματος, η υλοποίηση της υποδομής σύμφωνα με τους διεθνείς υγειονομικούς κανονισμούς και η παροχή της καλύτερης δυνατής προστασίας των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις, καθώς και η κατασκευή μονάδων με σκοπό τον μελλοντικό παροπλισμό.

Εκτός από τη συμμετοχή στα διεθνή κονδύλια τα οποία διαχειρίζεται η ΕΤΠΑ (το Ταμείο Προστατευτικού Καλύμματος του Τσερνομπίλ και το Λογαριασμό Πυρηνικής Ασφάλειας), η Επιτροπή έχει χρηματοδοτήσει σχέδια για τη μελέτη, την αξιολόγηση και την άμβλυνση των συνεπειών του ατυχήματος. Παρέσχε επίσης τη δική της συμμετοχή για τα προγράμματα διαχείρισης πυρηνικών αποβλήτων, τα οποία απαιτούνταν για την αποκατάσταση των εγκαταστάσεων. Κυρίως, οι ενέργειες που έχουν ήδη υλοποιηθεί δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για να καταστεί εφικτή η έναρξη της κατασκευής του νέου προστατευτικού καλύμματος.

Εκτός από την ασφάλεια του περιβάλλοντος, η Επιτροπή υλοποίησε κοινωνικά προγράμματα σε τομείς όπως της υγειονομικής περίθαλψης, της εκπαίδευσης και της φυτοκομίας ώστε να βοηθηθούν εκείνοι που πλήττονται από τις συνέπειες του ατυχήματος ώστε να κάνουν νέα αρχή στη ζωή τους. Έχουν καταρτιστεί προγράμματα για τα παιδιά του Τσερνομπίλ με σκοπό να βοηθήσουν μητέρες και παιδιά που είχαν μολυνθεί λόγω της καταστροφής, παρέχοντας πρόσβαση σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη για όλα τα νεογέννητα στην περιοχή, καθώς επίσης και τη δυνατότητα να παρακολουθούν οι γονείς μαθήματα «γονικής επιμέλειας». Στο πλαίσιο του προγράμματος παρασχέθηκε επίσης εξοπλισμός νοσοκομείων (συσκευές ανάνηψης για παιδιά, συσκευές οξυγόνωσης, θερμοκοιτίδες, λαμπτήρες φωτοθεραπείας), μαθήματα στον τομέα της διατροφής για ευάλωτες οικογένειες στην περιοχή και εγκαταστάσεις για υπαίθριες παιδικές χαρές.

Η Επιτροπή έχει επίσης ενισχύσει ένα πρόγραμμα αποκατάστασης για την ανάπτυξη οικονομικών δυνατοτήτων στο γεωργικό τομέα και τη δημιουργία ιδιωτικών επιχειρήσεων, στηρίζοντας τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και φορολογικών εσόδων για την περιοχή. Για παράδειγμα, παρασχέθηκαν σε 70 οικογένειες της περιοχής επιτόπου κατάρτιση για τη μέθοδο παραγωγής φρούτων και απύρηνων καρπών, καθώς και ο απαιτούμενος εξοπλισμός. Έκτοτε, οι ενδιαφερόμενοι έχουν ήδη επιτύχει αρκετή πρόοδο – πωλώντας τις πρώτες φράουλες και μήλα που παρήγαγαν – συμβάλλοντας στην αναζωογόνηση της περιοχής και ενθαρρύνοντας άλλους να δημιουργήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες:

MEMO/11/252

Για πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες της Επιτροπής για το Τσερνομπίλ:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/energy/chernobyl_en.htm

Δημοσιεύσεις για τον Τύπο σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής για το Τσερνομπίλ διατίθενται στην ιστοσελίδα:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/energy/documents/press-pack-chernobyl_en.pdf

Δικτυακό τόπος της ΓΔ Ανάπτυξης και Συνεργασίας - EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/energy/chernobyl_en.htm

Δικτυακός τόπος του αρμόδιου για την ανάπτυξη ευρωπαίου Επιτρόπου κ. Andris Piebalgs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm


Side Bar