Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/485

Bruxelles, den 18. april 2011

Kommissionen giver 110 mio. EUR til at afslutte sikkerhedsarbejdet i Tjernobyl

Tirsdag den 19. april - 25 år efter den tragiske ulykke i Tjernobyl - vil EU-kommissær Andris Piebalgs på en højniveaukonference i Kiev bekendtgøre, at Europa-Kommissionen giver omkring 110 mio. EUR til at sikre, at Tjernobylværket stabiliseres og ikke udgør en fare for miljøet. Kommissionen har indtil nu afsat en stor sum penge - omkring 470 mio. EUR - til Tjernobylrelaterede projekter. Projekterne angår navnlig den nukleare sikkerhed, men der er også programmer, der sigter mod at hjælpe lokalbefolkningen og give familier, der er ramt af ulykken, adgang til sundhedspleje af høj kvalitet. Der er dog behov for yderligere 740 mio. EUR fra det internationale samfund for at afslutte de største projekter på stedet inden 2015.

Kommissionens formand, José Manuel Barroso, der vil deltage i topmødet i Kiev om nuklear sikkerhed, sagde: "Nuklear sikkerhed er et globalt problem, der kræver en globalt indsats. Vores tilsagn, der afspejler Europa-Kommissionen førende rolle i forbindelse med nuklear sikkerhed, er af stor betydning i arbejdet med at gøre Tjernobyl sikker igen. Vi håber at vores nøglepartnere også vil øge deres bidrag, så indkapslingen kan være færdig senest i 2015. På topmødet om nuklear sikkerhed vil jeg også insistere på, at der skal gøres fremskridt på dette område, så de strengeste globale standarder bliver gældende for kernekraftværker."

Andris Piebalgs, der er EU-kommissær for udvikling, og som repræsenterer Kommissionen på donorkonferencen, sagde: "Den nylige ulykke i Fukushima i Japan viser, at den nukleare sikkerhed stadig er et meget centralt problem. EU vil til stadighed forsvare borgernes interesser og arbejde på at gøre kernekraftværkerne sikre og forebygge ulykker. Dagens tilsagn er et stort skridt fremad mod at afbøde manglen på finansielle midler, og det signalerer klart, at Kommissionen forpligter sig til at gøre alt, hvad den kan, for at sikre at Tjernobyl ikke udgør nogen fare hverken for lokalbefolkningen eller miljøet."

Kommissionens rolle i Kiev

Den 19. april åbner formand José Manuel Barroso topmødet om nuklear sikkerhed i Kiev, der vil styrke det globale samarbejde og øge mulighederne for at forebygge nukleare ulykker og mindske omfanget af eventuelle ulykker. Kommissær Andris Piebalgs vil deltage i Tjernobyl-donorkonferencen for at hjælpe med at samle de finansielle midler, der stadig mangler, hvis Tjernobyl skal gøres fuldstændig sikker inden 2015.

Den 20. april deltager kommissær Andris Piebalgs i en højprofileret konference med titlen "25 år efter Tjernobylkatastrofen - Sikkerhed i fremtiden". Konferencen løber af stablen den 20.-22. april i Kiev med forventet deltagelse af bl.a. FN's generalsekretær Ban Ki Moon og Yukiya Amano, der er generaldirektør for Den internationale Atomenergiorganisation, og organiseres af den ukrainske regering.

De nye midler vil hovedsagelig blive brugt til at færdiggøre den nye sikre indkapsling, der består af en kæmpestor bueformet konstruktion omkring Tjernobylkraftværk nr. 4, så det isoleres, og det i fremtiden bliver muligt at nedrive det. En så stor struktur er aldrig blevet bygget før, og når den er færdigbygget, vil den kunne rumme to fodboldbaner og være lige så høj som Frihedsgudindeni New York. Midlerne vil også blive anvendt til at færdiggøre lagerfaciliteterne til brugt brændsel, der kommer til at indeholde brændslet fra de værker, der var i drift efter ulykken. Dette er nødvendigt for at kunne nedbryde værket efterfølgende.

EU's støtte til sikringen af Tjernobyl

Efter Tjernobylulykken har Kommissionen arbejdet på at forbedre den nukleare sikkerhed og på at håndtere den efterfølgende situation. Nogle af de vigtigste resultater af Kommissionens politik (der i høj grad er opnået med internationale midler fra fonden til indkapsling af Tjernobyl og fra kontoen for nuklear sikkerhed) har været sikringen af den eksisterende indkapsling, opbygningen af en infrastruktur, der lever op til internationale sundhedsregler og giver den bedst mulige beskyttelse for arbejderne på Tjernobyl, og opførelsen af bygninger, der er nødvendige for den senere nedlukning.

Ud over at bidrage til de internationale fonde, der forvaltes af Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (fonden til indkapsling af Tjernobyl og kontoen for nuklear sikkerhed) har Kommissionen finansieret projekter til undersøgelse, evaluering og afbødning af virkningerne af katastrofen. Den har også bidraget til projekter vedrørende forvaltningen af det radioaktive affald, hvilket er nødvendigt for retablering af området. Det vigtige i denne henseende er, at det arbejde, der allerede er udført, har skabt de nødvendige betingelser for bygningen af den nye sikre indkapsling.

Ud over at sikre omgivelserne har Kommissionen gennemført sociale projekter på områder som sundhed, uddannelse og havebrug for at hjælpe dem, der blev ramt af katastrofen, med at skabe et nyt liv. Der er blevet iværksat projekter ("Children of Chernobyl") der hjælper mødre og børn, der er blevet udsat for bestråling som følge af ulykken, hvor der gives god sundhedspleje til alle nyfødte i området, og hvor forældrene får hjælp til opdragelsen. Inden for projektet er der også givet udstyr til hospitaler (udstyr til genoplivning af børn, vejrtrækningsudstyr, kuvøser, lysbehandlingsudstyr), der er oprettet undervisning i ernæring for udsatte familier i regionen, og der er skabt udendørs legepladser for børn.

Kommissionen har også støttet et opretningsprogram, der sigter mod at øge de økonomiske muligheder inden for landbruget og øge mulighederne for at oprette private virksomheder, hvilket kan skabe job og give skatteindtægter i området. For eksempel fik 70 familier uddannelse på stedet i at dyrke frugt og bær samt det nødvendige udstyr. Deltagerne i programmet har allerede opnået visse resultater - de har solgt de første jordbær og æbler - hvilket bidrager til at sætte gang i aktiviteter i området og kan tilskynde andre til at skabe deres egen virksomhed.

For flere oplysninger:

MEMO/11/252

For oplysninger om Kommissionens arbejde i Tjernobyl:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/energy/chernobyl_en.htm

Pressemateriale, der forklarer, hvad Kommissionen gør i Tjernobyl, kan findes her:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/energy/documents/press-pack-chernobyl_en.pdf

Webstedet for generaldirektoratet for internationalt samarbejde, humanitær bistand og krisestyring:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/energy/chernobyl_en.htm

Webstedet for EU-kommissær for udvikling, Andris Piebalgs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm


Side Bar