Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/480

Bryssel den 18 april 2011

Tekniska regler för trådlösa 4G-bredbandsenheter på GSM-frekvenser

EU-kommissionen antog nyligen tekniska regler om hur radiofrekvensbanden 900 och 1 800 MHz bör öppnas för fjärde generationens (4G) avancerade kommunikationsenheter. Reglerna är viktiga för att interferens mellan 4G och befintliga GSM- och 3G-enheter ska kunna undvikas. De är också ett stort steg på vägen mot trådlöst bredband för fler privatpersoner och företag i EU. Kommissionens beslut, som måste genomföras av medlemsländerna under 2011, kommer därför att bidra till att ge alla i EU tillgång till grundläggande bredband senast 2013 och snabbt och ultrasnabbt bredband senast 2020, vilket är ett av målen i den digitala agendan för Europa (se IP/10/581, MEMO/10/199 och MEMO/10/200).

Neelie Kroes, EU-kommissionär för den digitala agendan, säger: –Beslutet gör det möjligt för de senaste 4G-enheterna att få tillgång till det radiospektrum de behöver för att fungera, vilket främjar tjänster för höghastighetsbredband och ökar konkurrensen.

Det nya beslutet är en del av kommissionens arbete för att garantera att enheter för trådlös kommunikation får tillgång till det radiospektrum de behöver för att kunna utnyttja hela sin potential. I kommissionens beslut finns tekniska parametrar för samexistens på frekvensbanden 900 MHz och 1 800 MHz för GSM (2G-mobiler), 3G-system som tillför mobilt internet till vanliga telefontjänster (med hjälp av UMTS, Universal Mobile Telecommunications System) och 4G-mobilteknik för höghastighetsbredband (med hjälp av LTE, Long Term Evolution) och WiMAX-system (Worldwide Interoperability for Microwave Access), så att större datamängder kan bearbetas och överföras). Samexistensen finns med i det ändrade GSM-direktivet om användningen av radiospektrum för mobiltjänster (IP/09/1192).

Genom beslutet inrättas en mekanism för antagande av bestämmelser om teknisk harmonisering på grundval av information från nationella radiofrekvensexperter. De nationella förvaltningarna ska senast den 31 december 2011 genomföra beslutet i de nationella bestämmelserna så att GSM-frekvensbanden på ett effektivt sätt görs tillgängligt för LTE- och WiMAX-system. Efter kommissionens första åtgärder för att öppna frekvensbanden 900 MHz och 1 800 MHz under 2009 (IP/09/1545) har EU-länderna redan varit tvungna att se över konkurrensen mellan mobiloperatörer och åtgärdat konkurrensproblem i enlighet med EU:s telekombestämmelser.

Under 2009 gjordes tekniska studier som visade att LTE och WiMAX på ett säkert sätt kunde samexistera med de andra system som redan använder samma bandbredd. Genom studierna förtydligades även de tekniska villkor som krävs för att de system som använder frekvensbanden 900 och 1 800 MHz ska kunna skydda system i angränsande frekvensband från interferens, exempelvis GSM för järnvägs- och luftfartstjänster. EU-länderna måste skydda system i angränsande frekvensband.

Bakgrund

Genom GSM-direktivet från 1987 reserverades en del av 900 MHz-frekvensbandet för GSM-teknik, till exempel mobiltelefoner.

GSM-direktivet uppdaterades i september 2009 genom direktiv 2009/114/EG för att göra det möjligt även för mer avancerad trådlös teknik av nästa generation att använda denna del av radiospektrumet, till att börja med 3G-teknik för mobilt bredband.

Samtidigt klargjorde kommissionen i beslut 2009/766/EG vilka tekniska villkor som krävs för detta. Genom beslutet skyddas GSM, och dessutom krävs det att EU-länderna skyddar system i angränsande frekvensband.

Information om kommissionens radiospektrumpolicy finns på

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/index_en.htm

Den digitala agendan:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Neelie Kroes webbplats: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Följ Neelie Kroes på Twitter: http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar