Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/480

V Bruslju, 18. aprila 2011

Digitalna agenda: sprejet je bil dogovor o tehničnih predpisih za uporabo brezžičnih širokopasovnih naprav četrte generacije (4G) na frekvencah GSM

Evropska komisija je pravkar sprejela tehnične predpise o tem, kako bi bilo treba radijske frekvenčne pasove 900 in 1800 MHz odpreti za napredne komunikacijske naprave četrte generacije (4G). Ti predpisi, ki so pomembni za preprečevanje medsebojnega motenja z obstoječimi napravami GSM in napravami tretje generacije (3G), so pomemben korak k zagotavljanju brezžičnega širokopasovnega dostopa za več državljanov in podjetij EU. Sklep Komisije, ki ga morajo države članice izvesti do konca leta 2011, bo zato pomagal doseči cilje strategije Digitalna agenda za Evropo, v skladu s katerimi bi moral vsak Evropejec dobiti osnovni širokopasovni dostop do leta 2013, hitri in ultra hitri širokopasovni dostop pa do leta 2020 (gl. IP/10/581, MEMO/10/199 in MEMO/10/200).

Neelie Kroes, podpredsednica Evropske komisije, pristojna za digitalno agendo, je dejala: „Ta sklep najsodobnejšim napravam četrte generacije omogoča dostop do radijskega spektra, ki ga potrebujejo za svoje delovanje, s tem pa se bodo še naprej spodbujale hitre širokopasovne storitve in se krepila konkurenca.“

Novi sklep je del prizadevanj Komisije, da zagotovi brezžičnim komunikacijam dostop do radijskega spektra, ki ga potrebujejo za razvitje svojega polnega potenciala. Sklep Komisije zlasti določa tehnične parametre, ki na frekvenčnih pasovih 900 MHz in 1800 MHz omogočajo soobstoj telefonije GSM (mobilni telefoni druge generacije – 2G), sistemov tretje generacije (3G), ki dodajajo mobilni internet k običajnim telefonskim storitvam (z uporabo sistema UMTS – Universal Mobile Telecommunications System) in mobilne tehnologije četrte generacije (4G), ki zagotavlja hitre širokopasovne storitve (z uporabo sistemov LTE (Long Term Evolution) in WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access), kar omogoča obdelavo in prenos večjih količin informacij). Tak soobstoj je predviden v revidirani Direktivi o GSM o uporabi radijskega spektra za mobilne storitve (IP/09/1192).

Ta sklep določa mehanizem za sprejetje pravil tehnične harmonizacije, ki temelji na mnenjih, prejetih od nacionalnih strokovnjakov za radijske frekvence. Nacionalne uprave morajo do 31. decembra 2011 uvesti ta sklep v svoje nacionalne predpise, tako da bodo pasovi GSM dejansko dani na voljo za sistema LTE in WiMAX. Na podlagi prvih korakov Komisije za odprtje frekvenčnih pasov 900 MHz in 1800 MHz v letu 2009 (IP/09/1545) so države članice že morale proučiti konkurenco med mobilnimi operatorji in odpravljati morebitna izkrivljanja konkurence v skladu s telekomunikacijskimi predpisi EU.

Leta 2009 so bile opravljene tehnične študije, ki so pokazale, da sistema LTE in WiMAX lahko varno soobstajata skupaj z drugimi sistemi, ki uporabljajo isto pasovno širino. Te študije so tudi razjasnile tehnične pogoje, v skladu s katerimi bodo sistemi, ki uporabljajo frekvenčna pasova 900 in 1800 MHz, zmožni ščititi sisteme v sosednjih frekvenčnih pasovih, na primer GSM za železnice in letalske storitve, pred motnjami. Obveznost držav članic je zagotoviti ustrezno zaščito za sisteme v sosednjih frekvenčnih pasovih.

Ozadje

Direktiva o GSM iz leta 1987 je rezervirala uporabo dela frekvenčnega pasu 900 MHz za tehnologije, ki omogočajo dostop do globalnega sistema za mobilne komunikacije (GSM – Global System for Mobile), kamor spadajo npr. mobilni telefoni.

Direktiva GSM je bila posodobljena septembra 2009 z Direktivo 2009/114/ES, tako da tudi naprednejšim brezžičnim tehnologijam naslednje generacije omogoča uporabo tega pasu radijskega spektra, zlasti mobilni širokopasovni tehnologiji tretje generacije (UMTS).

Hkrati je Komisija razjasnila tehnične pogoje, potrebne za omogočanje takih ukrepov, v Odločbi 2009/766/ES. Ta odločba ne le ščiti sistem GSM, ampak tudi obvezuje države članice, da zagotovijo ustrezno zaščito sistemom v sosednjih frekvenčnih pasovih.

Informacije o politiki Komisije glede radijskega spektra so na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/index_en.htm

Spletna stran Digitalne agende:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Spletna stran Neelie Kroes:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Spremljajte Neelie Kroes na Twitterju:

http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar