Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/480

Brussel, 18 april 2011

Digitale agenda: technische regels overeengekomen voor het gebruiken van 4G draadloze breedbandapparatuur op GSM-frequenties

De Europese Commissie heeft zopas technische regels vastgesteld over de wijze waarop de 900- en 1800 MHz-radiofrequentiebanden moeten worden opengesteld voor geavanceerde communicatieapparatuur van de 4e generatie (4G). De regels, die belangrijk zijn om interferentieproblemen met bestaande GSM- en 3G-apparatuur te vermijden, zijn een belangrijke stap om meer EU-burgers en -bedrijven toegang te geven tot draadloze breedband. Het besluit van de Commissie, dat door de lidstaten tegen eind 2011 moet worden uitgevoerd, zal dan ook helpen de doelstellingen te bereiken van de digitale agenda voor Europa om elke Europeaan tegen 2013 toegang te geven tot basisbreedband en tegen 2020 tot snelle en ultrasnelle breedband (zie IP/10/581, MEMO/10/199 en MEMO/10/200).

Neelie Kroes, vicevoorzitter van de Europese Commissie voor de Digitale Agenda, hierover: "Dit besluit opent voor de nieuwste 4G mobiele apparatuur de toegang tot het operationeel noodzakelijke radiospectrum en geeft zo een verdere stimulans voor hogesnelheidsbreedbanddiensten en meer concurrentie."

Het nieuwe besluit is onderdeel van de inspanningen van de Commissie om voor draadloze communicatie te voorzien in toegang tot het radiospectrum dat vereist is om het volledige potentieel ervan te ontwikkelen. Met name worden in het besluit van de Commissie de technische parameters vastgesteld die het naast elkaar bestaan van systemen mogelijk moeten maken. Het gaat om de 900 MHz en 1800 MHz-frequentiebanden voor GSM (2G mobiele telefoons), 3G-systemen waardoor mobiel internet mogelijk wordt naast de gewone telefoondiensten (met gebruikmaking van het Universal Mobile Telecommunications System - UMTS) en 4G mobiele technologie die hogesnelheidsbreedband levert (met gebruikmaking van de systemen Long Term Evolution (LTE) en Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMAX), die grotere hoeveelheden informatie verwerken en verzenden). Dat deze systemen naast elkaar kunnen bestaan, is geregeld in de herziene gsm-richtlijn over het gebruik van radiospectrum voor mobiele diensten (IP/09/1192).

Het besluit bepaalt een mechanisme voor de vaststelling van technische harmonisatieregels op basis van de input van nationale radiofrequentiedeskundingen. De nationale autoriteiten hebben tot 31 december 2011 de tijd om het besluit in hun nationale regels uit te voeren zodat de GSM-banden daadwerkelijk beschikbaar worden voor LTE- en WiMAX-systemen. Op basis van de eerste stappen van de Commissie om de 900 MHz- en 1800 MHz-banden open te stellen in 2009 (IP/09/1545) dienden de lidstaten overeenkomstig de EU-telecomregels al de concurrentie tussen de mobiele exploitanten te onderzoeken en concurrentieverstoringen aan te pakken.

In 2009 zijn technische studies ondernomen om aan te tonen dat LTE en WiMAX veilig konden bestaan naast de andere systemen die al dezelfde bandbreedte gebruikten. Deze studies verduidelijkten ook onder welke technische voorwaarden de systemen die de 900 MHz en 1800 MHz-banden gebruiken, systemen in naburige frequentiebanden, zoals GSM voor spoorweg- en luchtvaartdiensten, tegen interferentie kunnen beschermen. De lidstaten moeten systemen in naburige frequentiebanden op passende wijze beschermen.

Achtergrond

De GSM-richtlijn van 1987 heeft een deel van de 900 MHz-spectrumband voorbehouden voor GSM-toegangstechnologieën (global system for mobile communications) zoals mobiele telefoons.

De GSM-richtlijn is in september 2009 geactualiseerd door richtlijn 2009/114/EG zodat meer geavanceerde, draadloze technologie van de volgende generatie, beginnend met 3G (UMTS) mobielebreedbandtechnologie, ook deze band van het radiospectrum kan gebruiken.

Tegelijkertijd heeft de Commissie in Besluit 2009/766/EG de technische voorwaarden verduidelijkt die een en ander mogelijk moeten maken. Dit besluit beschermt niet alleen het gebruik van GSM, maar verplicht de lidstaten ook systemen in naburige frequentiebanden passende bescherming te geven.

Informatie over het radiospectrumbeleid van de Commissie is beschikbaar op:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/index_en.htm

Website van de digitale agenda:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Website van Neelie Kroes:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Volg Neelie Kroes op Twitter:

http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar