Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/480

2011 m. balandžio 18 d., Briuselis

Skaitmeninė darbotvarkė. Priimtos techninės 4G belaidžių plačiajuosčio ryšio prietaisų naudojimo GSM dažniais taisyklės

Europos Komisija ką tik priėmė technines taisykles, kaip turėtų būti užtikrinta galimybė 900 ir 1800 MHz radijo dažnių juostose naudoti pažangiuosius ketvirtosios kartos (4G) ryšio prietaisus. Šios taisyklės reikšmingos siekiant išvengti trukdžių veikiantiems GSM ir 3G prietaisams ir yra svarbios tam, kad belaide plačiajuosčio ryšio prieiga galėtų naudotis kuo daugiau ES piliečių ir įmonių. Todėl Komisijos sprendimas, kurį valstybės narės turi įgyvendinti iki 2011 m. pabaigos, padės pasiekti iniciatyvos „Europos skaitmeninė darbotvarkė“ tikslus – iki 2013 m. kiekvienam europiečiui užtikrinti bazinio plačiajuosčio ryšio prieigą, o iki 2020 m. – sparčiojo ir itin spartaus plačiajuosčio ryšio prieigą (žr. IP/10/581, MEMO/10/199 ir MEMO/10/200).

Už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes sakė: „Pagal šį sprendimą naujausiems 4G mobiliesiems prietaisams bus suteiktas jiems veikti būtinų radijo dažnių spektras, todėl juo toliau skatinama teikti sparčiojo plačiajuosčio ryšio paslaugas ir didinama konkurencija.“

Naujasis sprendimas – tai vienas iš darbų, kurį Komisija atliko siekdama užtikrinti, kad belaidžiam ryšiui būtų suteiktas radijo dažnių spektras ir taip būtų galima pasinaudoti visomis tokio ryšio galimybėmis. Visų pirma Komisijos sprendimu nustatyti techniniai parametrai, kurie suteikia galimybę 900 ir 1800 MHz dažnių juostose kartu veikti GSM (2G mobilieji telefonai) ir 3G sistemoms (jomis įprastos telefono paslaugos papildomos mobiliojo interneto paslaugomis), taip pat 4G judriojo ryšio technologijai, kuria užtikrinamas spartusis belaidis ryšys (tam naudojamos LTE ir WiMAX sistemos, kuriomis apdorojamas ir perduodamas didelis informacijos kiekis). Toks technologijų sambūvis numatytas persvarstytoje GSM direktyvoje dėl judriojo ryšio paslaugoms reikalingo radijo dažnių spektro naudojimo (IP/09/1192).

Sprendimu nustatyta techninio derinimo taisyklių priėmimo tvarka atsižvelgiant į atsiliepimus, kuriuos pateikė nacionaliniai radijo dažnių ekspertai. Nacionalinės institucijos iki 2011 m. gruodžio 31 d. turi suderinti nacionalines taisykles su sprendimu, kad GSM dažnių juostos būtų veiksmingai suteiktos LTE ir WiMAX sistemoms. Atsižvelgdamos į pirmąsias 900 ir 1800 MHz dažnių juostų suteikimo priemones, kurias 2009 m. priėmė Komisija (IP/09/1545), pagal ES telekomunikacijų taisykles valstybės narės jau turi būti išnagrinėjusios judriojo ryšio operatorių konkurenciją ir išsprendusios nustatytas konkurencijos iškreipimo problemas.

2009 m. atlikti techniniai tyrimai parodė, kad LTE ir WiMAX sistemos galėtų būti saugiai naudojamos drauge su kitomis sistemomis, veikiančiomis tose pačiose dažnių juostose. Iš šių tyrimų paaiškėjo techninės sąlygos, kuriomis būtų užtikrinta, kad 900 ir 1800 MHz dažnių juostose veikiančios sistemos nekeltų trukdžių gretimose dažnių juostose veikiančioms, pavyzdžiui, geležinkelio ir oro eismo paslaugų GSM, sistemoms. Valstybės narės įpareigotos tinkamai apsaugoti gretimose dažnių juostose veikiančias sistemas.

Pagrindiniai faktai

Pagal 1987 m. GSM direktyvą dalis 900 MHz dažnių juostos paskirta GSM (visuotinės judriojo ryšio sistemos) prieigos technologijoms, tokioms kaip mobilieji telefonai.

2009 m. rugsėjo mėn. GSM direktyva atnaujinta Direktyva 2009/114/EB, kad šioje radijo dažnių spektro juostoje būtų galima naudoti pažangesnes naujos kartos belaides technologijas, pirmiausia judriojo plačiajuosčio ryšio technologiją 3G (UMTS).

Tuomet Komisija Sprendimu 2009/766/EB taip pat patikslino tokiai veiklai būtinas technines sąlygas. Šiuo sprendimu apsaugomos GSM sistemos, o valstybės narės įpareigotos tinkamai apsaugoti gretimose dažnių juostose veikiančias sistemas.

Informacija apie Komisijos radijo dažnių spektro politiką pateikta

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/index_en.htm

Skaitmeninės darbotvarkės interneto svetainė

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Neelie Kroes interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes paskyra tinkle „Twitter“

http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar