Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/480

Bruxelles, den 18. april 2011

Den digitale dagsorden: nye tekniske regler tillader brug af 4G-bredbåndsudstyr på GSM-frekvenserne

Europa-Kommissionen har netop vedtaget tekniske regler for, hvordan 900 og 1800 MHz-radiofrekvensbåndene kan åbnes for avanceret fjerdegenerations (4G) kommunikationsudstyr. Sådanne regler er nødvendige for at undgå problemer med interferens med eksisterende GSM- og 3G-tjenester, og de er et vigtigt skridt fremad mod trådløst bredbånd til flere EU-borgere og –virksomheder. Derfor vil Kommissionens afgørelse, som medlemsstaterne skal implementere inden udgangen af 2011, bidrage til virkeliggørelse af målene i den europæiske digitale dagsorden, nemlig at alle Europas borgere skal have adgang til basalt bredbånd i 2013 og ultrahurtigt bredbånd i 2020 (se IP/10/581, MEMO/10/199 og MEMO/10/200).

Neelie Kroes, næstformand i Europa-Kommissionen og kommissær for den digitale dagsorden, sagde i den forbindelse: "Denne afgørelse baner vej for, at det seneste 4G-mobiludstyr kan få adgang til de frekvenser, det har brug for for at fungere, og den giver dermed yderligere stimulans for højhastighedsbredbåndstjenester og skærpet konkurrence."

Den nye afgørelse er et led i Kommissionens bestræbelser på at sikre, at trådløs kommunikation får den adgang til radiofrekvenser, der er nødvendig for, at hele dens potentiale kan udnyttes. Kommissionens afgørelse fastsætter de tekniske parametre, der muliggør sameksistens mellem GSM (andengenerations mobiltelefoni), 3G-systemer, der ud over sædvanlige telefontjenester omfatter mobilt internet (ved hjælp af Universal Mobile Telecommunications System - UMTS), og 4G-mobilteknologi, der leverer højhastighedsbredbånd (ved hjælp af LTE- (Long Term Evolution) og WiMAX- (Worldwide Interoperability for Microwave Access)-systemer, som tillader behandling og transmission af større informationsmængder) på 900 MHz- og 1800 MHz-frekvensbåndene. Det reviderede GSM-direktiv om brug af radiofrekvenser til mobiltjenester kræver mulighed for en sådan sameksistens (IP/09/1192).

Afgørelsen opretter en mekanisme for vedtagelse af regler for teknisk harmonisering, som bygger på input fra nationale radiofrekvenseksperter. De nationale administrationer har frist indtil den 31. december 2011 til at implementere afgørelsen i deres nationale regler, således at LTE- og WiMAX-systemer reelt kan benytte GSM-båndene. Efter at Kommissionen tog de første skridt til at åbne 900 MHz-båndet og 1800 MHz-båndet i 2009 (IP/09/1545), har medlemsstaterne allerede været nødt til at undersøge konkurrencen mellem mobiloperatører og afhjælpe eventuel konkurrenceforvridning i overensstemmelse med EU's regler på teleområdet.

I 2009 blev det ved tekniske undersøgelser konstateret, at LTE og WiMAX uden risiko kan sameksistere med andre systemer, der allerede benytter de samme frekvensbånd. Undersøgelserne klarlagde også, hvilke tekniske betingelser der skal opfyldes for, at de systemer, der benytter 900 MHz-båndet og 1800 MHz-båndet, kan beskytte systemer i nabofrekvensbånd, fx GSM til jernbaner og lufttrafiksystemer, mod interferens. Medlemsstaterne har pligt til at give den fornødne beskyttelse til systemer i nabofrekvensbånd.

Baggrund

Med vedtagelsen af GSM-direktivet i 1987 blev anvendelsen af en del af 900 MHz-frekvensbåndet forbeholdt GSM(Global System for Mobile)-adgangsteknologier som f.eks. mobiltelefoner.

GSM-direktivet blev ajourført i september 2009 ved direktiv 2009/114/EF, så det blev tilladt for mere avancerede trådløse teknologier af næste generation også at benytte dette frekvensbånd, i første omgang 3G-mobilbredbåndsteknologi (UMTS).

Samtidig afklarede Kommissionen de tekniske betingelser herfor ved beslutning 2009/766/EF. Beslutningen giver ikke blot beskyttelse til GSM, men forpligter også medlemsstaterne til at yde passende beskyttelse for systemer i nabofrekvensbånd.

Yderligere oplysninger om Kommissionens frekvenspolitik kan findes på:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/index_en.htm

Webstedet for den digitale dagsorden:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Neelie Kroes' websted:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Følg Neelie Kroes på Twitter:

http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar