Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ip/11/480

V Bruselu dne 18. dubna 2011

Digitální agenda: technická pravidla pro používání bezdrátových širokopásmových zařízení 4G v kmitočtovém pásmu GSM

Evropská komise právě přijala technická pravidla pro zpřístupnění kmitočtových pásem rádiového spektra 900 a 1 800 MHz pokročilým komunikačním zařízením čtvrté generace (4G). Tato pravidla, která jsou důležitá, aby se předešlo rušení stávajících zařízení GSM a 3G, představují významný krok na cestě ke zpřístupnění bezdrátového širokopásmového připojení většímu počtu občanů a podniků v EU. Rozhodnutí Komise, které mají členské státy provést do konce roku 2011, tak pomůže k dosažení cílů Digitální agendy pro Evropu – poskytnout všem Evropanům do roku 2013 základní širokopásmové připojení a do roku 2020 rychlé a superrychlé širokopásmové připojení (viz IP/10/581, MEMO/10/199MEMO/10/200).

Místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za digitální agendu Neelie Kroesová k tomu uvedla: „Toto rozhodnutí otevírá nejnovějším mobilním zařízením 4G přístup k rádiovému spektru, které potřebují k provozu, a tím stimuluje rozvoj vysokorychlostních širokopásmových služeb a podporuje hospodářskou soutěž.“

Nové rozhodnutí je součástí úsilí Komise zajistit pro bezdrátové komunikace přístup k rádiovému spektru, které potřebují k plnému rozvinutí svého potenciálu. Rozhodnutí Komise stanoví zejména technické parametry, které v kmitočtových pásmech 900 a 1 800 MHz umožňují koexistenci GSM (mobilních telefonů 2G), systémů 3G, které do obvyklých telefonních služeb zapojují mobilní internet (za použití univerzálního mobilního telekomunikačního systému, UMTS), a mobilních technologií 4G, které zajišťují vysokorychlostní širokopásmové připojení (pomocí systémů Long Term Evolution (LTE) a Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMAX), které umožňují zpracování a přenos většího množství informací). Tuto koexistenci předpokládá i přepracovaná směrnice GSM týkající se využívání rádiového spektra pro mobilní služby (IP/09/1192).

Rozhodnutí stanoví mechanismus pro přijímání technických harmonizačních pravidel na základě informací získaných od vnitrostátních odborníků v oblasti rádiového spektra. Vnitrostátní orgány mají provést toto rozhodnutí do vnitrostátního práva do 31. prosince 2011, aby mohla být pásma GSM účinně zpřístupněna pro systémy LTE a WiMAX. Na základě prvních kroků, které ke zpřístupnění pásem 900 a 1 800 MHz učinila Komise v roce 2009 (IP/09/1545), měly členské státy přezkoumat hospodářskou soutěž mezi mobilními operátory a případné narušení hospodářské soutěže vyřešit v souladu s předpisy EU v oblasti telekomunikací.

V roce 2009 proběhly technické studie, jejichž cílem bylo prokázat, že technologie LTE a WiMAX mohou bezpečně koexistovat s ostatními systémy, které již využívají totéž pásmo. Tyto studie rovněž vyjasnily technické podmínky, za nichž budou systémy využívající pásma 900 a 1 800 MHz schopny chránit před rušením systémy v sousedních kmitočtových pásmech, například GSM pro železnice a letecké služby. Členské státy jsou povinny zajistit systémům v přilehlých kmitočtových pásmech vhodnou ochranu.

Souvislosti

Směrnice o GSM z roku 1987 vyhradila používání části pásma rádiového spektra 900 MHz přístupovým technologiím GSM (globální systém pro mobilní komunikaci), jako jsou mobilní telefony.

Směrnice o GSM byla v září 2009 aktualizována směrnicí 2009/114/ES, která umožňuje, aby toto pásmo rádiového spektra využívaly i pokročilejší bezdrátové technologie příští generace počínaje mobilní širokopásmovou technologií 3G (UMTS).

Komise současně rozhodnutím 2009/766/ES vyjasnila technické podmínky, které jsou k tomu potřebné. Toto rozhodnutí chrání GSM a zároveň zavazuje členské státy, aby zajistily systémům v přilehlých kmitočtových pásmech vhodnou ochranu.

Informace o politice Komise týkající se rádiového spektra jsou k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/index_en.htm

Internetové stránky digitální agendy:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Internetové stránky komisařky Neelie Kroesové:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroesová na Twitteru:

http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar