Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/479

Bryssel den 18 april 2011

Barn i nätgemenskaper omedvetna om riskerna

I EU har 77 % i åldrarna 13–16 år och 38 % i åldrarna 9–12 år en profil i en nätgemenskap. Det visar en europeisk undersökning som utförts för EU-kommissionens räkning. En fjärdedel av de barn som använder nätgemenskaper, till exempel Facebook, anger att deras profiler är ”offentliga", vilket innebär att vem som helst kan se dem. Många av profilerna innehåller adress och telefonnummer. Detta visar att kommissionens kommande översyn av tillämpningen av principerna för säkrare nätgemenskaper i EU är välmotiverad. Principerna förhandlades fram av kommissionen 2009 (IP/09/232), då stora företag bakom nätgemenskaperna gick med på att garantera säkerheten online för användare under 18 år. Barns säkerhet på internet är en viktig del av den digitala agendan för Europa (se IP/10/581, MEMO/10/199 och MEMO/10/200).

–Allt fler barn använder nätgemenskaper, men många av dem gör inte allt som krävs för att skydda sig. Barnen utsätter sig för fara och riskerar att råka ut för stalkning och grooming. Alla företag bakom nätgemenskaperna bör därför omedelbart och som standard göra minderårigas profiler oåtkomliga för sökmotorer och för alla utanför en godkänd kontaktlista. De företag som ännu inte skrivit under på EU:s principer för säkrare nätgemenskaper bör göra det snarast för att garantera barnens säkerhet, säger Neelie Kroes, EU-kommissionär för den digitala agendan.

Barn – aktiva i nätgemenskaper

I dag offentliggör av nätverket EUKidsOnline en undersökning där 25 000 ungdomar i 25 europeiska länder deltog. Den visar att 38 % av barnen i åldrarna 9–12 år har en profil i en nätgemenskap, från 70 % i Nederländerna till 25 % i Frankrike. Nätgemenskaper är än mer populära bland tonåringar – 77 % av ungdomarna i åldrarna 13–16 år uppger att de har en profil.

I åldrarna 9–12 år har 15 % fler än 100 kontakter via sin profil. I Ungern är siffran hela 47 %. I åldrarna 13–16 år är det mer sannolikt att svenska, belgiska, danska, grekiska, ungerska, italienska, nederländska, norska, polska och brittiska ungdomar har fler än 100 kontakter jämfört med ungdomar från andra länder.

Många barn har offentliga profiler

En fjärdedel av barnen i nätgemenskaperna har en profil som är öppen för alla. En femtedel av barnen med en öppen profil säger att profilen innehåller information om adress eller telefonnummer eller båda. I 15 av 25 länder är det mer sannolikt att barn i åldrarna 9–12 år har en offentlig profil än i åldrarna 13–16 år.

Bara 56 % i åldrarna 11–12 år vet hur man ändrar sekretessinställningarna för sina profiler. Äldre ungdomar har bättre kunskap – 78 % i åldrarna 15–16 år vet hur man ändrar sekretessinställningarna.

Vad gör EU-kommissionen?

Kommissionen övervakar principerna för säkrare nätgemenskaper i EU, en självreglerande överenskommelse som undertecknats av företagen bakom nätgemenskaperna, där de åtar sig att anpassa sina tjänster för att garantera minderårigas säkerhet.

Kommissionen kommer inom kort att offentliggöra resultaten av den första bedömningen av följande företags efterlevnad av principerna för säkrare nätgemenskaper i EU: Arto, Bebo, Facebook, Giovani, Hyves, IRC Galleria, MySpace, Nasza-Klasa, Netlog, One.lt, Rate, SchuelerVZ, Tuenti och Zap (se IP/09/232, IP/10/144).

Den rapport som offentliggörs i dag visar även att vissa av de nätgemenskaper som är populära bland ungdomar i Europa inte har skrivit under på principerna för säkrare nätgemenskaper.

Med tanke på att allt yngre barn använder internet och nätgemenskaper och att allt fler barn använder internet via mobila enheter har kommissionen inlett en översyn över branschens nuvarande självreglerande överenskommelser på området. Nätgemenskaper, tillverkare av mobila enheter och spelkonsoler, internetleverantörer, leverantörer av mobilapplikationer och innehåll, konsumentorganisationer, forskare och barnrättsorganisationer kommer att bjudas in till en samarbetsplattform. Dialogen kommer att bygga på resultaten av principerna för säkrare nätgemenskaper i EU (se bilagan och IP/09/232, IP/10/144) och den europeiska ramen för säkrare mobilanvändning bland yngre tonåringar och barn (se IP/07/139, IP/09/596, IP/10/704).

Närmare upplysningar:

Programmet Safer Internet:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm

Praktiska tips för föräldrar om barns säkerhet på internet:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/projects/centres/practices/index_en.htm

Den digitala agendan:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Neelie Kroes webbplats:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Följ Neelie Kroes på Twitter: http://twitter.com/neeliekroeseu

Bilaga

Diagram 1: Barns användning av nätgemenskaper per land och ålder

  • % 9–12 år

  • % 13–16 år

QC313: Har du en egen aktiv profil i en nätgemenskap?

Bas: Alla barn som använder internet.


Side Bar