Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/479

Bruselj, 18. aprila 2011

Digitalna agenda: otroci vedno mlajši uporabljajo družbene mreže – ­rezultati raziskave kažejo, da se večina ne zaveda osnovnih tveganj glede zasebnosti

Po vseevropski raziskavi Evropske komisije ima v EU 77 % trinajst- do šestnajstletnikov in 38 % devet- do dvanajstletnikov ustvarjen profil na eni od strani za družbeno mreženje. Vendar pa ima četrtina otrok, ki uporabljajo strani za družbeno mreženje, npr. Facebook, Hyves, Tuenti, Nasza-Klasa SchuelerVZ, Hi5, Iwiw ali Myvip, javen profil, do katerega ima dostop vsak, večina pa jih celo objavi svoj naslov in/ali telefonsko številko. Zgornji podatki potrjujejo, da mora Evropska komisija ponovno pregledati izvajanje evropskih načel za varnejše družbeno mreženje. Ta dogovor je leta 2009 dosegla Evropska komisija (IP/09/232), ko so se največja podjetja za družbeno mreženje dogovorila za izvajanje ukrepov za zagotavljanje spletne varnosti uporabnikov, mlajših od 18 let. Spletna varnost otrok je pomemben del evropske digitalne agende (glej IP/10/581, MEMO/10/199 in MEMO/10/200).

Podpredsednica Evropske komisije Neelie Kroes, pristojna za digitalno agendo, je dejala: „Vedno več otrok uporablja strani za družbeno mreženje, pri tem pa se jih na spletu veliko ne zavaruje ustrezno. Ti otroci so izpostavljeni nevarnostim, saj so lahek plen za zalezovalce in zapeljevalce. Vsa podjetja za družbeno mreženje morajo zato takoj zagotoviti, da bodo profili mladoletnikov načeloma dostopni samo potrjenim kontaktnim osebam in da jih ne bo mogoče najti z iskalniki. To morajo storiti tudi podjetja, ki še niso podpisala dogovora o evropskih načelih za varnejše mreženje, da bodo zagotovila varnost otrok.“

Otroci so aktivni uporabniki strani za družbeno mreženje

V danes objavljeni raziskavi mreže EUKidsOnline, v kateri je sodelovalo 25 000 mladih iz 25 evropskih držav, je 38 % devet- do dvanajstletnikov navedlo, da imajo profil na eni od strani za družbeno mreženje – največ na Nizozemskem (70 %) in najmanj v Franciji (25 %). Družbene mreže so še bolj priljubljene pri mladoletnikih, saj ima kar 77 % trinajst- do šestnajstletnikov profil.

15 % devet- do dvanajstletnikov ima v profilu več kot 100 kontaktov, od tega največ na Madžarskem (47 %). Pri trinajst- do šestnajstletnikih je verjetneje, da bodo imeli belgijski, danski, grški, madžarski, italijanski, nizozemski, norveški, poljski, švedski in britanski otroci več kot 100 kontaktov kot pa otroci v drugih državah.

Veliko otrok ima javen profil, do katerega ima dostop vsak

Četrtina otrok, ki uporablja strani za družbeno mreženje, ima profil, do katerega ima dostop vsak. Pri petini otrok javni profil vsebuje njihov naslov in/ali telefonsko številko. V 15 od 25 držav je verjetneje, da bodo devet- do dvanajstletniki imeli javen profil kot pa trinajst- do šestnajstletniki.

Samo 56 % enajst- do dvanajstletnikov zna spremeniti nastavljeno zasebnost svojega profila za družbeno mreženje. Starejši mladoletniki so bolj izurjeni, saj jih to zmore kar 78 % petnajst- do šestnajstletnikov.

Kako ukrepa Komisija?

Komisija spremlja izvajanje evropskih načel za varnejše družbeno mreženje, tj. samoregulativnega dogovora, ki so ga podpisala podjetja za družbeno mreženje, s katerim so se zavezale, da bodo pri svojih storitvah izvajale vrsto ukrepov, s katerimi bodo zagotovile varnost mladoletnikov.

Kmalu bo objavila prvi sveženj rezultatov ocene, s katero bo ocenila izvajanje evropskih načel za varnejše družbeno mreženje pri naslednjih podpisnikih: Arto, Bebo, Facebook, Giovani, Hyves, IRC Galleria, MySpace, Nasza-Klasa, Netlog, One.lt, Rate, SchuelerVZ, Tuenti in Zap (glej IP/09/232, IP/10/144).

Iz danes objavljenega poročila je razvidno, da nekatere strani za družbeno mreženje, ki so priljubljene pri evropskih mladoletnikih, niso podpisnice načel za varnejše družbeno mreženje.

Ker otroci vedno mlajši uporabljajo internet in storitve družbenega mreženja ter ker jih vedno več dostopa do interneta prek mobilnih naprav, je Komisija začela ponovno pregledovati do zdaj sklenjene samoregulativne dogovore stroke na tem področju. Podjetja za družbeno mreženje, proizvajalci mobilnih naprav in igralnih konzol, ponudniki internetnih storitev, mobilnih aplikacij in vsebin, organizacije za zaščito potrošnikov, raziskovalne organizacije in organizacije za zaščito otrok bodo pozvane, naj se pridružijo platformi za sodelovanje. Ta dialog bo temeljil na dosežkih evropskih načel za varnejše družbeno mreženje (glej prilogo in IP/09/232, IP/10/144) ter evropskega okvira za varnejšo uporabo mobilnih naprav pri mladoletnikih in otrocih (glej IP/07/139, IP/09/596, IP/10/704).

Nadaljnje informacije:

Program za varnejši internet:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm

Konkretni nasveti za starše, ki želijo, da bi bili njihovi otroci na spletu varni:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/projects/centres/practices/index_en.htm

Spletna stran digitalne agende:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Spletna stran podpredsednice Neelie Kroes:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Podpredsednica Neelie Kroes na Twitterju: http://twitter.com/neeliekroeseu

Priloga

Graf 1: Uporaba strani za družbeno mreženje pri otrocih po državi in starosti

  • % devet- do dvanajstletnikov

  • % trinajst- do šestnajstletnikov

QC313: Ali imaš SVOJ profil na strani za družbeno mreženje, ki jo trenutno uporabljaš?

Podlaga: Vsi otroci, ki uporabljajo internet.


Side Bar