Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/479

Brusel 18 apríla 2011

Digitálna agenda: Podľa ankety sú používatelia sociálnych sietí čoraz mladší a často si neuvedomujú základné riziká ohrozenia súkromia

Na popud Európskej komisie sa uskutočnila anketa, podľa ktorej 77 % tínedžerov vo veku 13 až 16 rokov a 38 % detí vo veku 9 až 12 rokov je členom niektorej sociálnej siete. Štvrtina mladistvých používateľov sociálnych sietí ako Facebook, Hyves, Tuenti, Nasza-Klasa SchuelerVZ, Hi5, Iwiw alebo Myvip uvádza, že má „verejný“ profil (t. j. môže si ho prezerať ktokoľvek), ktorý v mnohých prípadoch obsahuje ich adresu a/alebo telefónne číslo. Z týchto údajov je zrejmé, že je dôležité, aby sa uskutočnila revízia vykonávania Zásad pre bezpečnejšie sociálne siete v EÚ (Safer Social Networking Principles for the EU), ktorú pripravuje Európska komisia. K vzniku tejto dohody prispela Komisia v roku 2009 (IP/09/232), keď sa najdôležitejšie spoločnosti prevádzkujúce sociálne siete dohodli vykonávať opatrenia na zabezpečenie online bezpečnosti používateľov mladších ako 18 rokov. Bezpečnosť detí na internete je dôležitou súčasťou Digitálnej agendy pre Európu (pozri IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200).

Neelie Kroesová, podpredsedníčka Európskej komisie pre digitálnu agendu, uviedla: „Sociálne siete využíva čoraz viac detí. Mnohé z nich však neurobia všetko potrebné na zabezpečenie svojej ochrany online. Tieto deti sa vystavujú nebezpečenstvu a môžu sa stať obeťami prenasledovania (stalking) alebo nadväzovania kontaktov s deťmi na sexuálne účely (grooming). Všetky spoločnosti prevádzkujúce sociálne siete by preto mali nastaviť profily neplnoletých členov tak, aby boli východiskovo dostupné len schváleným kontaktom a aby ich nebolo možné nájsť pomocou vyhľadávacích systémov. Všetky spoločnosti, ktoré zatiaľ nepodpísali Zásady pre bezpečnejšie sociálne siete v EÚ, by sa v záujme bezpečnosti našich detí mali bezodkladne stať signatármi tejto dohody.“

Deti aktívne používajú sociálne siete

V rámci prieskumu bolo oslovených 25 000 mladých ľudí v 25 európskych krajinách. Sieť EUKidsOnline dnes zverejnila výsledky, z ktorých vyplýva, že 38 % detí vo veku 9 až 12 rokov je členom niektorej sociálnej siete (od 70 % v Holandsku po 25 % vo Francúzsku). V rámci vekovej skupiny od 13 do 16 rokov je obľúbenosť sociálnych sietí ešte vyššia (77 %).

15 % detí vo veku 9 až 12 rokov uviedlo, že má v rámci svojho profilu viac ako 100 kontaktov (v Maďarsku to platí o 47 % detí). Pokiaľ ide o vekovú skupinu od 13 do16 rokov, v prípade belgických, dánskych, gréckych, maďarských, talianskych, holandských, nórskych, poľských, švédskych a britských tínedžerov je pravdepodobnosť, že majú viac ako 100 kontaktov, oveľa vyššia ako v prípade ich rovesníkov z iných krajín.

Veľa detí má verejný profil prístupný každému

Štvrtina detí používajúcich sociálne siete uvádza, že má verejný profil. Pätina detí týchto detí má vo svojom verejnom profile uvedenú adresu a/alebo telefónne číslo. V 15 z 25 krajín platí, že verejný profil majú skôr používatelia vekovej skupiny od 9 do 12 rokov ako používatelia vekovej skupiny od 13 do16 rokov.

Len 56 % detí vo veku 11 až 12 rokov vie, ako si zmeniť nastavenia súkromia na svojom profile v sociálnej sieti. Staršie deti sú na tom lepšie -- 78 % tínedžerov vo veku 15 až 16 rokov uvádza, že si vie zmeniť nastavenia súkromia.

Čo robí Komisia?

Komisia monitoruje vykonávanie Zásad pre bezpečnejšie sociálne siete v EÚ – dohody o sebaregulácii, ktorú podpísali spoločnosti prevádzkujúce sociálne siete, čím sa zaviazali uplatňovať v rámci svojej siete súbor opatrení zameraných na ochranu bezpečnosti neplnoletých osôb.

Komisia onedlho zverejní prvú sériu výsledkov posúdenia vykonávania Zásad pre bezpečnejšie sociálne siete v EÚ týmito signatármi: Arto, Bebo, Facebook, Giovani, Hyves, IRC Galleria, MySpace, Nasza-Klasa, Netlog, One.lt, Rate, SchuelerVZ, Tuenti a Zap (pozri IP/09/232, IP/10/144).

Z aktuálne uverejnenej správy okrem iného vyplýva, že niektoré sociálne siete, ktoré sa tešia popularite medzi európskou mládežou, nie sú signatármi Zásad pre bezpečnejšie sociálne siete v EÚ.

Vzhľadom na to, že vek používateľov internetu a služieb sociálnych sietí neustále klesá a čoraz viac detí sa pripája na internet cez mobilné zariadenia, iniciovala Komisia preskúmanie súčasných dohôd o sebaregulácii v rámci odvetvia. Spoločnosti prevádzkujúce sociálne siete, výrobcovia mobilných zariadení a herných konzol, poskytovatelia internetových služieb, poskytovatelia mobilných aplikácií a obsahu, spotrebiteľské organizácie, výskumní pracovníci a organizácie na ochranu detí budú pozvaní, aby sa stali členmi platformy spolupráce. Tento dialóg bude vychádzať z výsledkov dosiahnutých vďaka Zásadám pre bezpečnejšie sociálne siete v EÚ (pozri prílohu a IP/09/232, IP/10/144) a Európskemu rámcu bezpečnejšieho používania mobilných telefónov v skupine mladistvých a detí (pozri IP/07/139, IP/09/596, IP/10/704).

Ďalšie informácie:

Program bezpečnejší internet:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm

Konkrétne tipy pre rodičov k zabezpečeniu online bezpečnosti detí

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/projects/centres/practices/index_en.htm

Webová stránka Digitálnej agendy:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Webové stránky Neelie Kroesovej:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Sledujte Neelie Kroesovú na Twitteri: http://twitter.com/neeliekroeseu

Príloha

Obrázok 1: Deti používajúce sociálne siete podľa krajiny a veku

  • % 9 – 12 rokov

  • % 13 – 16 rokov

QC313: Máš svoj VLASTNÝ profil na stránke sociálnej siete, ktorý práve používaš, alebo nie?

Základ: Všetky deti používajúce internet.


Side Bar