Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/479

Briselē, 2011. gada 18. aprīlī

Digitalizācijas programma. Aptaujas rezultāti: bērni socializēšanās tīklus izmanto agrākā vecumā; daudzi neapzinās privātuma apdraudējumu

Eiropas Savienībā savs profils kādā socializēšanās portālā ir 77 % jauniešu 13 līdz 16 gadu vecumā un 38 % bērnu 9 līdz 12 gadu vecumā. Šādi dati apkopoti Eiropas Komisijas veiktajā Eiropas mēroga aptaujā. Turklāt viena ceturtdaļa bērnu, kas izmanto tādus socializēšanās portālus kā Facebook, Hyves, Tuenti, Nasza-Klasa, SchuelerVZ, Hi5, Iwiw vai Myvip, apgalvo, ka viņu profils ir "publisks", proti, ka tas ir pieejams visiem, un daudzi no šiem bērniem savā profilā norāda adresi un/vai tālruņa numuru. Šie dati pierāda, ka Eiropas Komisijas drīzumā iecerētajai Drošāku socializēšanās tīklu principu īstenošanas pārskatīšanai ir liela nozīme. Komisija panāca vienošanos par minētajiem principiem 2009. gadā (IP/09/232), kad lielākie socializēšanās portālu veidotāji piekrita īstenot pasākumus nepilngadīgo lietotāju drošības uzlabošanai tiešsaistē. Bērnu drošība tiešsaistē ir nozīmīga Eiropas digitalizācijas programmas daļa (sk. IP/10/581, MEMO/10/199 un MEMO/10/200).

Nēlī Krusa, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece un digitalizācijas programmas komisāre, teica: "Socializēšanās tīklos sastopams arvien lielāks bērnu skaits, bet daudzi bērni neveic visus vajadzīgos pasākumus, lai sevi aizsargātu tiešsaistē. Šie bērni nostāda sevi riskantā situācijā, kuru var ļaunprātīgi izmantot negodprātīgi cilvēki. Tāpēc visiem socializēšanās tīklu uzņēmumiem ir nekavējoties jānodrošina, ka bērnu un nepilngadīgo jauniešu profili pēc noklusējuma ir pieejami vienīgi personām, kas ir šo bērnu un jauniešu kontaktu sarakstā, un nav pieejami, izmantojot meklētājprogrammas. Tiem uzņēmumiem, kas vēl nav apliecinājuši piekrišanu ES Drošāku socializēšanās tīklu principiem, tas nekavējoties jādara, lai garantētu mūsu bērnu drošību."

Bērni ir aktīvi socializēšanās portālu lietotāji

Šodien EUKidsOnline publicēja aptaujas datus, kuros apkopotas ziņas par 25 000 jauniešu 25 Eiropas valstīs, un šie dati liecina, ka 38 % bērnu 9 līdz 12 gadu vecumā ir savs profils socializēšanās tīklos, turklāt Nīderlandē šādu bērnu skaits sasniedz 70 %, turpretī Francijā tas ir 25 %. Vēl vairāk socializēšanās tīklus izmanto 13–16 gadus veci pusaudži, jo savs profils ir 77 % šīs vecuma grupas jauniešu.

Kopumā 15 % bērnu 9–12 gadu vecumā apgalvo, ka viņu kontaktu sarakstā ir vairāk nekā 100 personu, visvairāk šādu bērnu ir Ungārijā (47 %). 13–16 gadu vecu jauniešu vidū vairāk nekā 100 kontaktu parasti ir jauniešiem Beļģijā, Dānijā, Grieķijā, Ungārijā, Itālijā, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā, Zviedrijā un Apvienotajā Karalistē.

Daudziem bērniem ir publiski profili, kurus var aplūkot ikviens

Viena ceturtdaļa bērnu, kas izveidojuši profilu socializēšanās tīklos, apgalvo, ka viņu profils ir publisks. Viena piektdaļa bērnu, kuru profils ir publisks, atzīst, ka šajā profilā redzama viņu adrese un/vai tālruņa numurs. 15 valstīs no 25 šādi profili biežāk ir 9–12 gadus veciem bērniem, nevis 13–16 gadus veciem jauniešiem.

Tikai 56 % 11–12 gadu vecu bērnu atbild, ka zina, kā izmainīt privātuma iestatījumus savā socializēšanās tīkla profilā. Gados vecākiem pusaudžiem ir labākas iemaņas šajā jomā — 78 % 15–16 gadus vecu jauniešu apgalvo, ka zina, kā mainīt privātuma iestatījumus.

Ko šajā jomā dara Komisija?

Komisija uzrauga, kā Eiropas Savienībā tiek īstenoti Drošāku socializēšanās tīklu principi, kas ir socializēšanās tīklu uzņēmumu parakstīta pašregulācijas vienošanās, kurā tie apņemas veikt virkni pasākumu attiecībā uz saviem pakalpojumiem, lai garantētu nepilngadīgo lietotāju drošību.

Komisija drīzumā publicēs pirmos novērtējuma rezultātus par to, kā ES Drošāku socializēšanās tīklu principus ievēro šādi vienošanās parakstītāji: Arto, Bebo, Facebook, Giovani, Hyves, IRC Galleria, MySpace, Nasza-Klasa, Netlog, One.lt, Rate, SchuelerVZ, Tuenti un Zap (sk. IP/09/232, IP/10/144).

Šodien publicētais ziņojums liecina arī, ka daži socializēšanās portāli, kas ir populāri Eiropas jauniešu vidū, nav starp tiem, kuru veidotāji apņēmušies ievērot Drošāku socializēšanās tīklu principus.

Ņemot vērā, ka internetu un socializēšanās tīklu pakalpojumus izmanto arvien jaunāki lietotāji un ka nepārtraukti pieaug to bērnu skaits, kuri interneta piekļuvei izmanto mobilo sakaru ierīces, Komisija ir uzsākusi šajā jomā panāktās pašregulācijas vienošanās pārskatīšanu. Socializēšanās tīklu uzņēmumi, mobilo ierīču un spēļu konsoļu ražotāji, interneta pakalpojumu sniedzēji, mobilo sakaru lietojumprogrammu un satura sniedzēji, patērētāju organizācijas, pētnieki un bērnu aizsardzības organizācijas tiks aicinātas iesaistīties šajā sadarbības platformā. Dialoga pamatā būs sasniegumi, kas gūti saistībā ar "Drošāku socializēšanās tīklu principiem Eiropas Savienībai” (sk. pielikumu un IP/09/232, IP/10/144) un "Eiropas vienošanos par mobilo tālruņu drošāku lietošanu jaunākiem pusaudžiem un bērniem" (sk. IP/07/139, IP/09/596, IP/10/704).

Plašāka informācija

Drošāka interneta programma:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm

Konkrēti padomi vecākiem, kā aizsargāt bērnus tiešsaistē:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/projects/centres/practices/index_en.htm

Digitalizācijas programmas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Nēlī Krusas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Sekot Nēlī Krusas tvītošanai:

http://twitter.com/neeliekroeseu

Pielikums

1. attēls. Socializēšanās tīklu lietojums nepilngadīgo vidū pa valstīm un vecuma grupām

  • 9–12 gadus veci bērni, %

  • 13–16 gadus veci jaunieši, %

Jautājums Nr. 313. Vai Jums ir izveidots SAVS profils kādā no socializēšanās portāliem, kuru Jūs pašlaik izmantojat?

Bāze: visi bērni, kas izmanto internetu.


Side Bar