Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/479

Bryssel 18. huhtikuuta 2011

Komission selvitys: monet verkkoyhteisöpalveluja käyttävät lapset tietämättömiä yksityisyysriskeistä

Euroopan komission teettämästä Euroopan laajuisesta kyselystä kävi ilmi, että 77 prosentilla 13–16-vuotiaista ja 38 prosentilla 9–12-vuotiaista on profiili jossain verkkoyhteisöpalvelussa. Verkkoyhteisöpalveluja (esim. Facebook, Hyves, Tuenti, Nasza-Klasa SchuelerVZ, Hi5, Iwiw ja Myvip) käyttävistä lapsista neljäsosa on kuitenkin määritellyt profiilinsa "julkiseksi", jolloin se on kaikkien nähtävillä, ja monissa profiileissa näkyy jopa lasten osoite ja/tai puhelinnumero. Tästä syystä on tärkeää, että komissio toteuttaa suunnittelemansa tarkastelun, jossa käydään läpi turvallisemman sosiaalisen verkostoitumisen periaatteiden täytäntöönpanoa. Sopimus, jossa kyseiset periaatteet vahvistetaan, tehtiin komission myötävaikutuksella vuonna 2009 (IP/09/232). Merkittävimmät verkkoyhteisöjen ylläpitäjät sopivat tuolloin toimista alaikäisten käyttäjien verkkoturvallisuuden varmistamiseksi. Lasten verkkoturvallisuus on tärkeä osa Euroopan digitaalistrategiaa (ks. IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200).

Digitaalistrategiasta vastaavan Euroopan komission varapuheenjohtajan Neelie Kroesin mukaan verkkoyhteisöpalveluja käyttävien lasten määrä on kasvussa, mutta monet heistä eivät suojaa itseään riittävästi internetissä. "Nämä lapset altistavat itsensä vaaralle ja saattavat vetää puoleensa vaanijoita ja hyväksikäyttäjiä. Kaikkien verkkoyhteisöpalveluja tarjoavien yritysten olisi sen vuoksi asetettava alaikäisten verkkoprofiilit oletusarvoisesti sellaisiksi, että ne ovat ainoastaan rajatun kaveripiirin nähtävillä ja hakukoneiden ulottumattomissa. Yritysten, jotka eivät ole vielä allekirjoittaneet EU:n turvallisemman sosiaalisen verkostoitumisen periaatteita, olisi viipymättä sitouduttava niihin lastemme turvallisuuden takaamiseksi", Kroes sanoi.

Lapset ovat verkkoyhteisöpalvelujen aktiivikäyttäjiä

EUKidsOnline ‑sivustolla tänään julkaistuun kyselyyn osallistui 25 000 lasta ja nuorta 25:stä Euroopan maasta. Sen mukaan 38 prosenttia 9–12-vuotiaista on luonut profiilin johonkin verkkoyhteisöpalveluun. Tämä prosenttiosuus vaihtelee maittain Alankomaiden 70 prosentista Ranskan 25 prosenttiin. Verkkoyhteisöpalvelut ovat tätäkin suositumpia teini-ikäisten keskuudessa, sillä 13–16-vuotiaista 77 prosentilla on kertomansa mukaan profiili.

15 prosentilla 9–12-vuotiaista on oman kertomansa mukaan profiilissaan yli 100 kaveria. Tämä prosenttiosuus on suurin Unkarissa, jossa se on 47 prosenttia. 13–16-vuotiaiden profiileissa yli 100 kaveria on muita todennäköisimmin belgialaisilla, tanskalaisilla, kreikkalaisilla, unkarilaisilla, italialaisilla, hollantilaisilla, norjalaisilla, puolalaisilla, ruotsalaisilla ja brittiläisillä nuorilla.

Monien lasten profiilit ovat julkisia ja kaikkien nähtävillä

Neljäsosa verkkoyhteisöpalveluja käyttävistä lapsista kertoi, että heidän profiilinsa ovat kaikille avoinna. Yksi viidesosa näistä julkisen profiilin luoneista lapsista ilmoitti, että myös heidän osoitteensa ja/tai puhelinnumeronsa näkyvät profiilissa. Julkinen profiili on 15:ssä selvitykseen osallistuneista 25 maasta todennäköisemmin 9–12-vuotiailla kuin 13–16-vuotiailla.

Vain 56 prosenttia 11–12-vuotiaista ilmoitti osaavansa muuttaa profiilinsa yksityisyysasetuksia. Tätä vanhemmilla on paremmat taidot, sillä 15–16-vuotiaista 78 prosenttia kertoi tietävänsä, miten yksityisyysasetuksia muutetaan.

Mitä tekee komissio?

Komissio seuraa verkkoyhteisöpalveluja tarjoavien yritysten allekirjoittamassa itsesääntelysopimuksessa vahvistettujen turvallisemman sosiaalisen verkostoitumisen periaatteiden täytäntöönpanoa. Nämä yritykset sitoutuvat toteuttamaan palvelujensa suhteen tietyt toimenpiteet varmistaakseen alaikäisten käyttäjien verkkoturvallisuuden.

Komissio julkaisee piakkoin ensimmäiset tulokset arvioinnista, joka koskee turvallisemman sosiaalisen verkostoitumisen periaatteiden täytäntöönpanoa seuraavissa sopimuksen allekirjoittaneissa yrityksissä: Arto, Bebo, Facebook, Giovani, Hyves, IRC Galleria, MySpace, Nasza-Klasa, Netlog, One.lt, Rate, SchuelerVZ, Tuenti ja Zap (ks. IP/09/232, IP/10/144).

Tänään julkaistusta raportista käy lisäksi ilmi, että eräät eurooppalaisten nuorten suosiossa olevat verkkoyhteisöpalveluyritykset eivät ole allekirjoittaneet turvallisemman sosiaalisen verkostoitumisen periaatteita.

Koska internetiä ja verkkoyhteisöpalveluja aletaan käyttää yhä nuorempana ja koska useammat lapset pääsevät internetiin mobiililaitteiden avulla, komissio on käynnistänyt alan nykyisten itsesääntelysopimusten uudelleentarkastelun. Yhteistyöhön kutsutaan mukaan verkkoyhteisöpalvelujen ylläpitäjiä, mobiililaite- ja pelikonsolivalmistajia, internet-palveluntarjoajia, mobiilisovellusten tarjoajia ja sisällöntuottajia, kuluttajajärjestöjä, tutkijoita ja lapsiasiainjärjestöjä. Yhteistyö perustuu tuloksiin, joita on jo saatu aikaan hankkeissa Social Networking Principles for the EU (ks. liite sekä IP/09/232, IP/10/144) ja European Framework for the Safer Mobile Use by Younger Teenagers and Children (ks. IP/07/139, IP/09/596, IP/10/704).

Lisätietoja:

Safer Internet -ohjelma:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm

Käytännön vinkkejä vanhemmille lasten suojelemiseksi verkossa:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/projects/centres/practices/index_en.htm

Digitaalistrategiaa käsittelevä verkkosivusto:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Neelie Kroesin verkkosivusto:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes Twitterissä:

http://twitter.com/neeliekroeseu

Liite

Kuva 1: Verkkoyhteisöpalveluja käyttävät lapset maittain ja ikäryhmittäin

  • 9–12-vuotiaiden prosenttiosuus

  • 13–16-vuotiaiden prosenttiosuus

Kysymys 313: Onko sinulla jossain verkkoyhteisöpalvelussa OMA profiili, jota myös käytät?

Kohderyhmä: Kaikki internetiä käyttävät lapset.


Side Bar