Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/479

Brüssel, 18. aprill 2011

Digitaalarengu tegevuskava: sotsiaalvõrgustikega liituvad üha väiksemad lapsed, kes ei tea midagi eraelu puutumatusega seotud ohtudest

Euroopa Komisjoni tellitud üleeuroopalise uuringu andmetel on 77 protsenti 13-16aastastest ja 38 protsenti 9-12aastastest lastest omale mõnda sotsiaalvõrgustikku profiili loonud. Seejuures märgib veerand lastest, kes on ennast registreerinud sellistesse sotsiaalvõrgustikesse, nagu näiteks Facebook, Hyves, Tuenti, Nasza-Klasa, SchuelerVZ, Hi5, Iwiw või Myvip, et nende profiil on seadistatud „avalikuks”, mis tähendab, et see on kõigile nähtav ning paljudel on ära toodud ka aadress ja/või telefoninumber. Eespool toodud protsendimäärad näitavad, kui tähtis on Euroopa Komisjoni plaan vaadata läbi ELi turvalisemate suhtlusvõrkude põhimõtete rakendamine. Komisjon vahendas nende põhimõtete kokkuleppimist 2009. aastal (IP/09/232), kui suurimaid sotsiaalvõrgustikke haldavad ettevõtjad nõustusid rakendama meetmeid alla 18aastaste kasutajate turvalisuse tagamiseks võrgukeskkonnas. Laste turvalisus võrgukeskkonnas on oluline osa Euroopa digitaalarengu tegevuskavast (vt IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200 ).

Euroopa Komisjoni asepresident, digitaalarengu volinik Neelie Kroes sõnas: „Üha enam lapsi on liitunud sotsiaalvõrgustikega, kuid paljud neist ei kaitse ennast võrgukeskkonnas piisavalt. Need lapsed seavad ennast ohtu ning on jälitajate ja ahistajate jaoks kerge saak. Seega peavad viivitamatult kõik sotsiaalvõrgustikke haldavad ettevõtjad seadistama alaealiste profiilid vaikimisi nõnda, et need oleksid nähtavad üksnes kasutaja määratud kontaktidele ning otsingumootorid neid ei leiaks. Lisaks tuleb ettevõtjatel, kes ELi turvalisemate võrkude põhimõtetele veel alla kirjutanud ei ole, seda viivitamatult teha, et tagada meie laste turvalisus.”

Lapsed kasutavad aktiivselt sotsiaalvõrgustikke

Täna avaldati võrgustikus EUKidsOnline 25-st Euroopa riigist pärit 25 000 noore seas läbi viidud uuring. Sellest nähtub, et 38 protsenti 9-12aastastest on loonud endale profiili mõne sotsiaalvõrgustiku veebisaidile. See näitaja on suurim Hollandis (70%) ning madalaim Prantsusmaal (25%). Veelgi populaarsemad on sotsiaalvõrgustikud teismeliste seas – 77 protsenti 13-16aastastest ütlesid, et nad on endale profiili loonud.

15 protsenti 9-12aastastest väidavad, et nende profiilil on enam kui 100 kontakti, Ungaris moodustab selliste vastanute hulk koguni 47 protsenti. Belgiast, Taanist, Kreekast, Ungarist, Itaaliast, Hollandist, Norrast, Poolast, Rootsist ja Ühendkuningriigist pärit 13-16aastaste laste puhul on tõenäosus, et nende profiilil on enam kui 100 kontakti, suurem kui teistest riikidest pärit lastel.

Paljudel lastel on avalikud profiilid, mis on kõigile nähtavad

Veerand sotsiaalvõrgustikega liitunud lastest ütleb, et nende profiil on avalik. Ühel viiendikul lastest, kelle profiil on avalik, on profiilil ära toodud aadress ja/või telefoninumber. 25 riigist 15s on avalikud profiilid pigem 9-12aastastel kui 13-16aastastel noortel.

Vaid 56 protsenti 11-12aastastest väidavad, et teavad, kuidas oma profiilis privaatsussätteid muuta. Vanemad lapsed oskavad seda paremini, 78 protsenti 15-16aastastest väidavad, et oskavad oma privaatsussätteid muuta.

Mida teeb komisjon?

Komisjon jälgib ELi turvalisemate suhtlusvõrkude põhimõtete rakendamist. See on sotsiaalvõrgustikke haldavate ettevõtjate omaalgatuslik kokkulepe, millele nad on alla kirjutanud ja millega nad on võtnud kohustuse rakendada oma võrgustikes mitmeid meetmeid, et tagada alaealiste ohutus.

Komisjon avaldab peagi ELi turvalisemate suhtlusvõrkude põhimõtete rakendamisele antud hinnangu tulemuste esimese osa, mis käsitleb järgmisi kokkuleppele allakirjutanuid: Arto, Bebo, Facebook, Giovani, Hyves, IRC Galleria, MySpace, Nasza-Klasa, Netlog, One.lt, Rate, SchuelerVZ, Tuenti ja Zap (vt IP/09/232, IP/10/144).

Täna avalikustatud aruandest selgub ka, et osa Euroopa noorte seas populaarseid sotsiaalvõrgustikke ei ole veel ELi turvalisemate suhtlusvõrkude põhimõtetele alla kirjutanud.

Arvestades internetti ja sotsiaalvõrgustikke kasutavate laste vanuse vähenemist ja tõsiasja, et üha enam lapsi lähevad Internetti mobiilseadmete kaudu, alustas komisjon internetitööstuses sõlmitud omaalgatuslike kokkulepete läbivaatamist. Sotsiaalvõrgustikke haldavaid ettevõtjaid, mobiilseadmete ja mängukonsoolide tootjaid, internetiteenuse pakkujaid, mobiilirakenduste ja infosisu pakkujaid, tarbijaorganisatsioone, teadlasi ja lasteorganisatsioone kutsutakse üles koostööplatvormiga liituma. See dialoog tugineb tehtud edusammudele seoses ELi turvalisemate suhtlusvõrkude põhimõtetega (vt lisa ja IP/09/232, IP/10/144) ja raamkokkuleppega „Euroopa raamistik mobiiltelefonide turvalisemaks kasutamiseks teismeliste ja laste poolt” (vt IP/07/139, IP/09/596, IP/10/704).

Lisateave:

Turvalisema interneti programm:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm

Häid näpunäiteid vanematele laste veebiohutuse tagamiseks:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/projects/centres/practices/index_en.htm

Digitaalarengu tegevuskava veebisait:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Neelie Kroesi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes Twitteris: http://twitter.com/neeliekroeseu

Lisa

Figure 1: Sotsiaalvõrgustikke kasutavad lapsed riigi ja vanuse järgi

  • % 9-12 aastaseid

  • % 13-12 aastaseid

Küsimus 313: Kas sul on mõne sotsiaalvõrgustiku veebisaidil OMA profiil, mida sa ka hetkel kasutad, või mitte?

Alus: kõik internetti kasutavad lapsed.


Side Bar