Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/479

V Bruselu dne 18. dubna 2011

Digitální agenda: Podle průzkumu používají sociální sítě čím dál mladší děti a mnohé si nejsou vědomy rizik v oblasti ochrany soukromí

Podle celoevropského průzkumu vypracovaného pro Evropskou komisi má 77 % mladých lidí ve věku 13–16 let a 38 % dětí ve věku 9–12 let profil na stránkách sociální sítě. Čtvrtina dětí, které navštěvují stránky sociálních sítí, jako je Facebook, Hyves, Tuenti, Nasza-Klasa, SchuelerVZ, Hi5, Iwiw nebo Myvip, uvádí, že jejich profil je „veřejný“, což znamená, že ho všichni vidí, a mnoho dětí tam má svou adresu a/nebo telefonní číslo. Tyto údaje zdůrazňují význam přezkumu provádění Zásad pro bezpečnější sociální sítě v EU, který připravuje Evropská komise. Tuto dohodu Komise zprostředkovala v roce 2009 (IP/09/232), kdy se přední provozovatelé sociálních sítí dohodli, že provedou opatření, která zajistí bezpečnost nezletilých uživatelů na internetu. Bezpečnost dětí na internetu je důležitou součástí digitální agendy pro Evropu (viz IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200).

Místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za digitální agendu Neelie Kroesová k tomu uvedla: „Stránky sociálních sítí navštěvuje stále více dětí, ale mnohé nepodnikají všechny kroky potřebné k tomu, aby se na internetu chránily. Tyto děti se vystavují nebezpečí a mohou být ohroženy pronásledováním a dospělými, kteří navazují kontakty s dětmi za účelem sexuálního zneužití. Všechny společnosti provozující sociální sítě by proto měly okamžitě nastavit výchozí profily nezletilých tak, aby byly přístupné pouze pro schválený seznam kontaktů a nepřístupné pro internetové vyhledávače. A ty společnosti, které se dosud nepřipojily k Zásadám pro bezpečnější sociální sítě v EU, by tak měly neprodleně učinit, aby byla zajištěna bezpečnost našich dětí.“

Děti jsou aktivními uživateli sociálních sítí

Podle průzkumu mezi 25 000 mladými lidmi ve 25 evropských zemích, který dnes zveřejnila síť EUKidsOnline, uvádí 38 % dětí ve věku 9–12 let, že má profil na stránkách sociálních sítí, od 70 % v Nizozemsku až po 25 % ve Francii. Sociální sítě jsou ještě oblíbenější mezi dospívajícími ve věku 13–16 let, kdy 77 % z nich uvádí, že má svůj profil.

Ve věkové skupině 9–12 let potom 15 % uvádí, že má ve svém profilu více než 100 kontaktů, v Maďarsku je to dokonce 47 %. V případě věkové skupiny 13–16 let je pravděpodobnost, že děti z Belgie, Dánska, Řecka, Maďarska, Itálie, Nizozemska, Norska, Polska, Švédska a Spojeného království mají více než 100 kontaktů, vyšší, než je tomu u dětí z jiných zemí.

Mnoho dětí má veřejné profily dostupné každému

Čtvrtina dětí na stránkách sociálních sítí uvádí, že jejich profil je veřejný. Jedna pětina dětí, jejichž profil je veřejný, potom uvádí, že má ve svém profilu uvedenu adresu a/nebo telefonní číslo. V 15 z 25 zemí mají veřejné profily s vyšší pravděpodobností děti ve věku 9–12 let než ve věku 13–16 let.

Pouze 56 % dětí ve věku 11–12 let ví, jak změnit nastavení osobních údajů ve svém profilu na sociální síti. Starší děti jsou na tom lépe a 78 % ve věku 15–16 let ví, jak změnit své nastavení osobních údajů.

Co dělá Komise?

Komise sleduje provádění Zásad pro bezpečnější sociální sítě v EU, což je dohoda o samoregulaci, kterou podepsaly společnosti provozující sociální sítě a v níž se zavázaly, že v rámci svých služeb provedou řadu opatření, aby zajistily bezpečnost nezletilých.

Komise již brzy zveřejní první výsledky posouzení provádění Zásad pro bezpečnější sociální sítě v EU následujícími signatáři: Arto, Bebo, Facebook, Giovani, Hyves, IRC Galleria, MySpace, Nasza-Klasa, Netlog, One.lt, Rate, SchuelerVZ, Tuenti a Zap (viz IP/09/232, IP/10/144).

Dnes zveřejněná zpráva rovněž ukazuje, že některé sociální sítě, které mají mladí lidé v Evropě v oblibě, nejsou signatáři Zásad pro bezpečnější sociální sítě v EU.

S ohledem na snižující se věk dětí, které používají internet a služby sociálních sítí, a na to, že čím dál více dětí používá k přístupu na internet mobilní zařízení, zahájila Komise přezkum stávajících dohod o samoregulaci v této oblasti odvětví. K účasti na platformě pro spolupráci budou přizváni provozovatelé sociálních sítí, výrobci mobilních zařízení a herních konzolí, poskytovatelé internetových služeb, poskytovatelé mobilních aplikací a obsahu, organizace na ochranu spotřebitelů, výzkumní pracovníci a organizace pro práva dětí. Tento dialog naváže na úspěchy Zásad pro bezpečnější sociální sítě v EU (viz příloha a IP/09/232, IP/10/144) a Evropský rámec pro bezpečnější používání mobilů mladistvými a dětmi (viz IP/07/139, IP/09/596, IP/10/704).

Další informace:

Program pro bezpečnější internet:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm

Konkrétní rady rodičům, jak zajistit bezpečnost svých dětí on-line:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/projects/centres/practices/index_en.htm

Internetové stránky digitální agendy:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Internetové stránky komisařky Neelie Kroesové:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroesová na Twitteru:

http://twitter.com/neeliekroeseu

Příloha

Obrázek č. 1: Děti, které používají sociální sítě, podle země a věku

  • % ve věku 9–12 let

  • % ve věku 13–16 let

Otázka C313: Máš SVŮJ VLASTNÍ profil na stránce sociální sítě, kterou nyní používáš, nebo ne?

Základní soubor: Všechny děti, které používají internet.


Side Bar