Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/477

Bruxelles, 15 aprilie 2011

OMG-uri: Comisia publică un raport privind aspectele socio-economice ale cultivării OMG-urilor în Europa

Un raport al Comisiei Europene prezentat azi demonstrează limitările actuale ale evaluării implicațiilor socio-economice ale cultivării plantelor modificate genetic în Uniunea Europeană. Mai exact, raportul către Parlamentul European și Consiliu, bazat pe informațiile furnizate în principal de statele membre, relevă faptul că informațiile existente sunt adesea limitate din punct de vedere statistic și că se bazează frecvent pe idei preconcepute despre cultivarea OMG-urilor. În raport, Comisia prezintă și o analiză a dimensiunii socio-economice a cultivării OMG-urilor, astfel cum este raportată în literatura științifică internațională și în concluziile proiectelor de cercetare finanțate din programul-cadru european pentru cercetare.

Comisarul pentru Sănătate și Consumatori, John Dalli, a afirmat: „O dată cu publicarea acestui raport, Comisia soluționează una dintre ultimele cereri nerezolvate ale Consiliului Mediu din decembrie 2008. Documentul a fost elaborat pe baza datelor și informațiilor furnizate de statele membre. Cred cu tărie că acest raport generează o oportunitate: este acum la latitudinea statelor membre, a Comisiei, a Parlamentului European și a tuturor părților interesate, să asimileze pe deplin constatările raportului și să se angajeze într-o discuție obiectivă cu privire la rolul potențial al factorilor socio-economici în cultivarea OMG-urilor în Uniunea Europeană.”

Constatări principale

Întrucât UE reprezintă doar o fracțiune din suprafața dedicată culturilor modificate genetic de la nivel mondial, experiența în domeniul cultivării OMG­urilor în Europa este în mod evident limitată. Prin urmare, nu este nicio surpriză faptul că informațiile relevante din punct de vedere statistic cu privire la impactul socio-economic ex-post al cultivării OMG-urilor sunt destul de limitate din punct de vedere cantitativ.

Datele economice referitoare la paradigma europeană au provenit din studii efectuate în state membre cu experiență în cultivarea de plante modificate genetic tolerante la erbicide sau rezistente la dăunători. Aceste studii au demonstrat că, în situația în care buruienile și dăunătorii creează probleme mari, agricultorii care cultivă plante modificate genetic tolerante la erbicide sau rezistente la dăunători ar putea beneficia de recolte mai mari.

În raport, consecințele sociale și impactul economic al cultivării OMG-urilor asupra altor verigi ale lanțului alimentar au făcut obiectul unor comentarii semnificative. Pentru a completa contribuțiile statelor membre, raportul conține și o revizuire a literaturii științifice internaționale existente privind dimensiunea socială și economică a cultivării OMG-urilor.

El demonstrează că analizele economice conferă o imagine bună asupra impactului economic la nivelul exploatațiilor agricole pe plan mondial, în special pentru plantele modificate genetic tolerante la erbicide sau rezistente la dăunători. Totuși, este de reamintit că informațiile disponibile privind impactul social și efectele pe termen lung asupra lanțului alimentar sunt limitate sau chiar absente.

În sfârșit, raportul oferă o revizuire a constatărilor proiectelor de cercetare finanțate de UE privind perspectivele socio-economice ale cultivării OMG-urilor (CO-EXTRA, SIGMEA, CONSUMERCHOICE).

Etapele următoare

Acest raport este punctul de plecare pentru statele membre, Comisie, Parlamentul European și toate părțile interesate în procesul de analizare a acestui subiect sensibil. Totuși, pentru a face progrese palpabile, Comisia consideră că discuțiile ar trebui să treacă de la percepțiile polarizate documentate în raport la o bază mai tangibilă și mai obiectivă.

Prin urmare, Comisia recomandă definirea unui set robust de factori și indicatori pentru a capta într-un mod uniform consecințele socio-economice ale cultivării OMG-urilor în întreaga UE și asupra lanțului alimentar.

De asemenea, Comisia sugerează inițierea unei analize a beneficiului potențial rezultat din înțelegerea mai bună a dimensiunii socio-economice a cultivării OMG-urilor.

Context

Consiliul Mediu a solicitat statelor membre, la data de 4 decembrie 2008, colectarea și schimbul de informații relevante cu privire la implicațiile socio-economice ale cultivării OMG-urilor asupra lanțului alimentar. El a solicitat, de asemenea, Comisiei să pregătească, pe baza acestor informații, un raport care să fie evaluat și discutat în mod corespunzător.

Comisia a obținut informațiile cu ajutorul unui chestionar care a vizat:

  • impactul socio-economic pe bază de experiență (ex-post) al cultivării OMG­urilor în acele state membre care, în prezent sau în trecut, au sau au avut experiență în cultivarea în scop comercial a plantelor modificate genetic (Republica Cehă, Germania, Spania, Franța, Portugalia, România, Slovacia și Suedia);

  • impactul anticipat (ex-ante) în situația în care plante modificate genetic existente sau noi ar fi cultivate pe teritoriul lor.

Chestionarul a fost trimis și altor state membre ale Spațiului Economic European (Islanda, Norvegia și Liechtenstein) și a fost pus la dispoziția publicului. Douăzeci și cinci (25) de state membre, Norvegia și câteva părți implicate au completat chestionarul. Comisia a primit ultimul răspuns în ianuarie 2011.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați:

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm


Side Bar