Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/477

Briuselis, 2011 balandžio 15 d.

Genetiškai modifikuoti organizmai. Komisija skelbia GMO auginimo Europoje socialinių ir ekonominių aspektų ataskaitą

Šiandien pristatytoje Europos Komisijos ataskaitoje kalbama apie esamus trūkumus vertinant Europos Sąjungoje auginamų genetiškai modifikuotų kultūrų socialinį ir ekonominį poveikį. Ataskaitoje Europos Parlamentui ir Tarybai, kurią iš esmės sudaro valstybių narių pateikta informacija, atskleidžiama, kad dažnai turima tik statistinės informacijos, neretai pagrįstos išankstiniu nusistatymu dėl GMO auginimo. Ataskaitoje Komisija taip pat pateikia socialinių ir ekonominių GMO auginimo aspektų analizę, grindžiamą tarptautine moksline literatūra ir pagal Europos mokslinių tyrimų bendrąją programą finansuotų mokslinių tyrimų projektų išvadomis.

Už sveikatos ir vartotojų politiką atsakingas Komisijos narys Johnas Dalli sakė: „Skelbdama šią ataskaitą Komisija atlieka vieną paskutinių 2008 m. gruodžio mėn. vykusio Aplinkos ministrų tarybos susitikimo metu prisiimtų uždavinių. Dokumentas parengtas remiantis valstybių narių pateiktais duomenimis ir informacija. Esu tvirtai įsitikinęs, kad ši ataskaita atveria kelią naujoms galimybėms. Dabar jau pačioms valstybėms narėms, Komisijai, Europos Parlamentui ir visoms suinteresuotosioms šalims tereikia sąmoningai atsižvelgiant į ataskaitos išvadas pradėti tikslinę diskusiją apie galimą socialinių ir ekonominių rodiklių vaidmenį kontroliuojant GMO auginimą Europos Sąjungoje.

Svarbiausios išvados

Kadangi ES tik nedidelė dalelė dirbamos žemės ploto skiriama GM kultūroms auginti, GMO auginimo patirtis Europoje yra palyginti nedidelė. Todėl nenuostabu, kad turime mažai statistiškai svarbios informacijos apie socialinį ir ekonominį GMO auginimo ex-post poveikį.

Ekonominiai duomenys apie Europos patirtį buvo gauti iš valstybių narių, kuriose auginamos herbicidams (HT) arba kenkėjams (Bt) atsparios genetiškai modifikuotos kultūros. Atlikus tyrimus paaiškėjo, kad herbicidams arba kenkėjams atsparias genetiškai modifikuotas kultūras auginantys ūkininkai gauna didesnį derlių net esant daugiau piktžolių ir kenkėjų.

Ataskaitoje išsamiai komentuojamas GMO auginimo socialinis ir ekonominis poveikis kitoms maisto grandinės dalims. Ataskaitoje ne tik pateikti valstybių narių pranešimai, bet ir apžvelgiama tarptautinė mokslinė literatūra, kurioje analizuojami GMO auginimo socialiniai ir ekonominiai aspektai.

Daroma išvada, kad atlikus ekonominių aspektų analizes nustatytas teigiamas ekonominis poveikis viso pasaulio žemės ūkiui, ypač herbicidams ir kenkėjams atsparių kultūrų. Informacijos apie socialinių aspektų poveikį maisto grandinėje beveik nėra.

Ataskaitoje taip pat apžvelgiami ES finansuotų mokslinių tyrimų projektų (CO-EXTRA, SIGMEA, CONSUMERCHOICE), kuriais analizuotos socialinės ir ekonominės GMO auginimo perspektyvos, rezultatai.

Tolesni veiksmai

Paskelbus šią ataskaitą valstybėms narėms, Komisijai, Europos Parlamentui ir visoms suinteresuotosios šalims suteikta puiki proga pasigilinti į šią sudėtingą temą. Vis dėlto Komisija mano, kad, norint pasiekti konkrečių rezultatų, reikėtų pereiti nuo skirtingų nuomonių išsakymo prie dalykiškų diskusijų.

Todėl Komisija rekomenduoja nustatyti patikimus veiksnius ir rodiklius, kuriais vadovaujantis būtų galima aiškiai nustatyti GMO auginimo socialinį ir ekonominį poveikį ES ir maisto grandinei.

Komisija taip pat siūlo pasvarstyti, kokia galėtų būti geresnio socialinių ir ekonominių aspektų kontroliuojant GMO auginimą išmanymo nauda.

Pagrindiniai faktai

Aplinkos ministrų taryba 2008 m. gruodžio 4 d. paprašė valstybių narių surinkti reikiamą informaciją apie GMO auginimo socialinį ir ekonominį poveikį maisto grandinei ir ja pasikeisti. Komisija buvo paprašyta remiantis gauta informacija parengti svarstymams ir tolesnėms diskusijoms skirtą ataskaitą.

Informacijai rinkti Komisija buvo parengusi klausimyną, kuris aprėpė šias temas:

  • nustatytas GMO auginimo socialinis ir ekonominis poveikis (ex-post) valstybėse narėse, kuriose šiuo metu auginami arba praeityje buvo auginami genetiškai modifikuoti augalai komerciniais tikslais (pvz., Čekijos Respublikoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Portugalijoje, Rumunijoje, Slovakijoje ir Švedijoje);

  • numatomas (ex-ante) poveikis, jei esami arba nauji genetiškai modifikuoti augalai būtų auginami jų teritorijoje.

Klausimynas taip pat buvo išsiųstas Europos ekonominės erdvės narėms (Islandijai, Norvegijai ir Lichtenšteinui) ir buvo paskelbtas viešai. Į klausimyną atsakė 25 valstybės narės, Norvegija ir keletas suinteresuotųjų šalių. Paskutinį atsakymą Komisija gavo 2011 m. sausio mėn.

Daugiau informacijos:

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm


Side Bar