Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/477

Brüsszel, 2011. április 15

Géntechnológiával módosított szervezetek: A Bizottság közzétette az európai GMO-termesztés társadalmi-gazdasági vonatkozásairól szóló jelentését

Az Európai Bizottság ma bemutatott jelentése rávilágít az európai uniós GMO-termesztés társadalmi-gazdasági hatásainak értékelésében jelentkező hiányosságokra. Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak benyújtott jelentés, amely alapvetően a tagállamok által szolgáltatott információkon alapszik, mindenekelőtt azt fedi fel, hogy a rendelkezésre álló információk sokszor statisztikailag korlátozottak és gyakran a GMO-termesztéssel szembeni előítéleteken alapulnak. A jelentésben a Bizottság bemutat egy, a GMO-termesztés gazdasági és társadalmi vetületeire irányuló elemzést is, amelyről már beszámoltak a nemzetközi szakirodalomban, valamint a kutatási keretprogram keretében finanszírozott kutatási projektek következtetéseit tartalmazó dokumentumokban.

John Dalli egészség- és fogyasztóügyi biztos így nyilatkozott: „E jelentés nyilvánosságra hozatalával a Bizottság eleget tesz a Környezetvédelmi Tanács 2008 decemberében megfogalmazott felkérései közül az egyik utolsó, még nem teljesített kérésnek. A dokumentumot a tagállamok által szolgáltatott adatok és információk alapján állították össze. Szilárd meggyőződésem, hogy ez a jelentés fontos lehetőséget teremt: most már a tagállamok, a Bizottság, az Európai Parlament és minden érdekelt feladata, hogy a jelentésben foglaltak alapján elfogulatlan eszmecserébe kezdjen a társadalmi-gazdasági tényezőknek az európai uniós GMO-termesztés irányításában betöltött lehetséges szerepéről.

Főbb megállapítások

Mivel az EU csak egy töredékét teszi ki a világ GM-növényekkel bevetett területeinek, így a GMO-termesztéssel kapcsolatos európai tapasztalatok kétségkívül korlátozottak. Ezért nem jelent nagy meglepetést, hogy a GMO-termesztés utólagos társadalmi-gazdasági hatására vonatkozó statisztikailag releváns információk eléggé hiányosak.

A kifejezetten az európai modellel kapcsolatos gazdasági adatok olyan tanulmányokra vonatkoztak, amelyeket a gyomirtószer-tűrő (HT) vagy a rovarrezisztens (Bt) GM-növények termesztésében tapasztalatot szerzett tagállamokban készítettek. Ezek a tanulmányok azt mutatták, hogy amikor a gyomnak vagy a kártevőnek való kitettség magas volt, a gyomirtószer-tűrő vagy a rovarrezisztens GM-növényeket termesztő gazdálkodók magasabb hozamokat könyvelhettek el.

A jelentésben a GMO-termesztés társadalmi következményei és gazdasági hatásai az élelmiszerlánc más részeire jelentős mértékű észrevételeket vont maga után. A tagállami információszolgáltatás kiegészítéseként a jelentés áttekintést nyújt a GMO-termesztés gazdasági és társadalmi vetületeivel foglalkozó rendelkezésre álló nemzetközi tudományos irodalomról is.

A jelentés rávilágít, hogy a gazdasági elemzés révén világos képet kapunk arról, hogy világszerte milyen gazdasági hatások jelentkeznek az egyes gazdaságok szintjén, különösen a HT- és Bt-növények vonatkozásában. Azonban itt is igaz, hogy a társadalmi, valamint az élelmiszerláncra gyakorolt hatásokra vonatkozó információ eléggé korlátozott, ha egyáltalán elérhető.

Végezetül a jelentés áttekintést nyújt az Unió által finanszírozott, a GMO-termesztés gazdasági-társadalmi távlataival foglalkozó kutatási projektek eredményeiről (CO-EXTRA, SIGMEA, CONSUMERCHOICE).

A következő lépések

A jelentés kiindulási pontként szolgál a tagállamoknak, a Bizottságnak, az Európai Parlamentnek és minden érdekeltnek az e kényes kérdéssel kapcsolatos elmélyült meggondolásokhoz. A Bizottság úgy véli, hogy a legésszerűbb módon való előrelépéshez az eszmecseréknek a jelentésben bemutatott eltérő megközelítések helyett kézzelfoghatóbb és objektívebb alapokon kell folytatódniuk.

A Bizottság ezért azt ajánlja, hogy hogy dolgozzák ki a tényezők és mutatók szilárd alapokon álló rendszerét, amellyel egységesen lehet rögzíteni a GMO-termesztés Európa-szerte és az élelmiszerlánc mentén tapasztalható társadalmi-gazdasági következményeit.

A Bizottság javasolja, hogy kezdeményezzenek eszmecserét a társadalmi-gazdasági dimenzió jobb megértésének a GMO-termesztés irányításában való lehetséges alkalmazásáról.

Előzmények

A Környezetvédelmi Tanács 2008. december 4‑én felkérte a tagállamokat, hogy gyűjtsenek megfelelő információkat a GMO-termesztésnek az élelmiszerlánc mentén tapasztalható társadalmi-gazdasági hatásairól, és osszák meg azokat egymással. A Bizottságot is felkérte, hogy a kellő figyelembevételhez és a további eszmecseréhez készítsen jelentést a tagállami információk alapján.

A Bizottság az információkat kérdőíves formában szerezte be, amely a következőkre vonatkozott:

  • A GMO-termesztés megtapasztalt (utólagos) társadalmi-gazdasági hatásai azon tagállamok esetében, amelyek jelenleg vagy valaha tapasztalatot szereztek a GM-növények kereskedelmi célú termesztésében (azaz a Cseh Köztársaság, Németország, Franciaország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország és Szlovákia).

  • Várható (előzetes) hatások, amennyiben létező vagy új GM-növényeket fognak termeszteni országuk területén.

A kérdőívet megküldték az Európai Gazdasági Térség tagállamainak is (Izland, Norvégia és Liechtenstein), valamint hozzáférhetővé tették a nyilvánosság számára is. A kérdőívet huszonöt (25) tagállam, Norvégia és számos érdekelt is kitöltötte. Az utolsó válasz 2011 januárjában érkezett be a Bizottsághoz.

További információ:

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm


Side Bar