Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT BG RO

IP/11/476

Βρυξέλλες, 15 Απριλίου 2011

Η Επιτροπή θα ανακτήσει 530 εκατ. ευρώ από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των δαπανών της ΚΓΠ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητάει την ανάκτηση, στο πλαίσιο της καλούμενης διαδικασίας εκκαθάρισης λογαριασμών, συνολικού ποσού 530 εκατ. ευρώ των κονδυλίων της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ τα οποία καταβλήθηκαν αχρεωστήτως από τα κράτη μέλη. Το ποσό αυτό θα επιστραφεί στον προϋπολογισμό της ΕΕ λόγω μη συμμόρφωσης με τους ενωσιακούς κανόνες ή λόγω πλημμελών διαδικασιών ελέγχου των γεωργικών δαπανών. Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την εκταμίευση και τον έλεγχο των δαπανών στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) και η Επιτροπή οφείλει να διασφαλίζει τη σωστή χρησιμοποίηση των κονδυλίων από τα κράτη μέλη.

Οι κυριότερες δημοσιονομικές διορθώσεις

Στο πλαίσιο της τελευταίας αυτής απόφασης, θα ανακτηθούν ποσά από τη Βουλγαρία, τη Δανία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, θα ανακτηθεί επίσης ένα μικρό ποσό από τη Γερμανία. Οι σημαντικότερες επιμέρους διορθώσεις είναι οι εξής:

  • 137,23 εκατ. ευρώ καταλογίστηκαν στην Ελλάδα λόγω μη επιλέξιμων δαπανών και σημαντικών ελλείψεων στο σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών (ΣΓΠ) για τις ελαιοκαλλιέργειες και στους επιτόπιους ελέγχους·

  • 122,38 εκατ. ευρώ καταλογίστηκαν στην Ελλάδα λόγω ανεπαρκών επιτόπιων ελέγχων και ελλείψεων στο σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων (ΣΑΑ-ΣΓΠ) και στους διοικητικούς διασταυρωτικούς ελέγχους για τις στρεμματικές ενισχύσεις (αφορά επίσης μέτρα αγροτικής ανάπτυξης βάσει της έκτασης)·

  • 74,9 εκατ. ευρώ καταλογίστηκαν στη Ρουμανία για την αδυναμία του ΣΑΑ-ΣΓΠ σχετικά με τους διοικητικούς διασταυρωτικούς ελέγχους, την παροχή ανακριβών πληροφοριών στους γεωργούς και τον αναποτελεσματικό επιτόπιο έλεγχο όσον αφορά τις στρεμματικές ενισχύσεις (αφορά επίσης μέτρα αγροτικής ανάπτυξης βάσει της έκτασης)·

  • 70,96 εκατ. ευρώ καταλογίστηκαν στην Ισπανία για τις εσφαλμένες τεχνικές ανοχές που εφαρμόστηκαν, τις ελλείψεις στους ελέγχους για τις αποδόσεις και τη μη ορθή επιβολή των κυρώσεων για τις καθυστερήσεις στην υποβολή των δηλώσεων καλλιέργειας όσον αφορά το ελαιόλαδο·

  • 37,25 εκατ. ευρώ καταλογίστηκαν στην Ισπανία όσον αφορά τις μη επιλέξιμες δαπάνες περιβαλλοντικής διαχείρισης συσκευασιών και τις μη επιλέξιμες δαπάνες οπωροκηπευτικών·

  • 26,95 εκατ. ευρώ καταλογίστηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο για τις αδυναμίες στην αναγνώριση των οργανώσεων παραγωγών και τις σχετικές αδυναμίες και ελλείψεις στον έλεγχο της αξίας της διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής στον τομέα των οπωροκηπευτικών·

  • 24,54 εκατ. ευρώ καταλογίστηκαν στη Βουλγαρία για ανεπαρκές επίπεδο επιτόπιων ελέγχων, την αδυναμία του ΣΑΑ-ΣΓΠ και την παροχή ανακριβών πληροφοριών και ανεπαρκούς καθοδήγησης στους γεωργούς όσον αφορά τις στρεμματικές ενισχύσεις (αφορά επίσης μέτρα αγροτικής ανάπτυξης βάσει της έκτασης)·

  • 22,69 εκατ. ευρώ καταλογίστηκαν στις Κάτω Χώρες σχετικά με τις μη επιλέξιμες δαπάνες για εκτυπώσεις στις συσκευασίες και μη επιλέξιμες δαπάνες από οργάνωση παραγωγών με αποκεντρωμένη εμπορία για τα οπωροκηπευτικά.

Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση των περισσότερων ενισχύσεων της ΚΓΠ, κυρίως μέσω των οργανισμών πληρωμών. Είναι, επίσης, υπεύθυνα για τους ελέγχους, για παράδειγμα τον έλεγχο των αιτήσεων άμεσων ενισχύσεων που υποβάλλουν οι γεωργοί. Η Επιτροπή διενεργεί 100 ελέγχους ανά έτος για να εξακριβώσει ότι οι έλεγχοι των κρατών μελών και τα μέτρα που έλαβαν για την αντιμετώπιση των ελλείψεων είναι ικανοποιητικά. Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να ανακτήσει τα οφειλόμενα κεφάλαια εάν από τους έλεγχους προκύψει ότι τα μέτρα που έλαβε το κράτος μέλος δεν επαρκούν για να εξασφαλιστεί ότι οι πόροι της ΕΕ έχουν χρησιμοποιηθεί σωστά.

Η δημοσιονομική διόρθωση είναι ανάλογη προς το ποσοστό σφαλμάτων. Η απόφαση λαμβάνεται μετά από διαδικασία συμβιβασμού μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών με βάση τα υφιστάμενα αντικειμενικά στοιχεία και τον κίνδυνο κατάχρησης των πόρων.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος εκκαθάρισης των ετήσιων λογαριασμών, βλ. MEMO/06/178 και το ενημερωτικό φυλλάδιο «Managing the agriculture budget wisely» (Συνετή διαχείριση του γεωργικού προϋπολογισμού), το οποίο υπάρχει στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf.

Αναλυτικά στοιχεία των επιμέρους διορθώσεων, ανά κράτος μέλος και ανά τομέα, περιλαμβάνονται στους συνημμένους πίνακες (παραρτήματα I και II).

Παράρτημα I

Εκκαθάριση των λογαριασμών του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ

Απόφαση 35: Διορθώσεις ανά κράτος μέλος

Τομέας και λόγος της διόρθωσης

Ποσό σε εκατ. ευρώ

Βουλγαρία

 

Στρεμματική ενίσχυση – η προταθείσα διόρθωση για το οικονομικό έτος 2009 αφορά το μη επαρκές επίπεδο επιτόπιων ελέγχων και την αδυναμία του ΣΑΑ-ΣΓΠ όσον αφορά μη πλήρεις διοικητικούς διασταυρωτικούς ελέγχους, την παροχή ανακριβών πληροφοριών και την ανεπαρκή καθοδήγηση στους γεωργούς (αφορά επίσης μέτρα αγροτικής ανάπτυξης βάσει της έκτασης)

24,543

Δανία

 

Οπωροκηπευτικά - η προταθείσα διόρθωση για τα οικονομικά έτη 2007 και 2008 αφορά τη μη διενέργεια των αναγκαίων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων με δειγματοληψία πριν από τη χορήγηση της ενίσχυσης.

0,063

Αποξηραμένες χορτονομές και σπόροι προς σπορά - η προταθείσα διόρθωση για τα οικονομικά έτη 2005-2008 αφορά ανεπαρκείς συμπληρωματικούς ελέγχους στους επιχειρηματίες.

0,120

Γαλλία

 

Στρεμματική ενίσχυση – η προταθείσα διόρθωση για τα οικονομικά έτη 2007-2009 αφορά τον εσφαλμένο υπολογισμό των ενισχύσεων, των μειώσεων και των αποκλεισμών που οδήγησαν σε πλεονάζουσες πληρωμές.

2,326

Γερμανία

 

Άλλες διορθώσεις – ανάκτηση που αφορά περίπτωση παρατυπίας με βάση τον κανόνα 50/50 του άρθρου 32 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005.

-0,508

Ελλάδα

 

Στρεμματική ενίσχυση – η προταθείσα διόρθωση για τα οικονομικά έτη 2007-2009 αφορά ανεπαρκείς επιτόπιους ελέγχους και ελλείψεις στο ΣΑΑ-ΣΓΠ και στους διοικητικούς διασταυρωτικούς ελέγχους (αφορά επίσης μέτρα αγροτικής ανάπτυξης βάσει της έκτασης).

122,378

Ελαιόλαδο και άλλες λιπαρές ουσίες - η προταθείσα διόρθωση για τα οικονομικά έτη 2004-2006 αφορά τη μη επιλεξιμότητα των δαπανών και σημαντικές ελλείψεις στο σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών για τις ελαιοκαλλιέργειες και στους επιτόπιους ελέγχους.

137,231

Ιταλία

 

Παρέμβαση υπό μορφή αποθεματοποίησης - η προταθείσα διόρθωση για τα οικονομικά έτη 2005-2009 αφορά εσφαλμένη λογιστική καταχώριση της ζάχαρης το 2005, απουσία ελέγχου της αύξησης κατά 35% των δαπανών αποθεματοποίησης και καθυστερημένη διενέργεια ελέγχων απογραφής.

2,078

Πορτογαλία

 

Πριμοδοτήσεις ζώων - η προταθείσα διόρθωση για τα οικονομικά έτη 2007 και 2008 αφορά το λάθος που διαπιστώθηκε στο λογισμικό για τη διαχείριση του καθεστώτος πριμοδότησης στις θηλάζουσες αγελάδες.

0,720

H Ρουμανία

 

Στρεμματικές ενισχύσεις - η προταθείσα διόρθωση για το οικονομικό έτος 2009 αφορά την αδυναμία του ΣΑΑ-ΣΓΠ σχετικά με τους διοικητικούς διασταυρωτικούς ελέγχους, την παροχή ανακριβών πληροφοριών στους γεωργούς και τον αναποτελεσματικό επιτόπιο έλεγχο (αφορά επίσης μέτρα αγροτικής ανάπτυξης βάσει της έκτασης)·

74,899

Ισπανία

 

Οπωροκηπευτικά - η προταθείσα διόρθωση για τα οικονομικά έτη 2006-2008 αφορά τις μη επιλέξιμες δαπάνες περιβαλλοντικής διαχείρισης συσκευασιών και διάφορες κατηγορίες μη επιλέξιμων δαπανών που καταβλήθηκαν.

37,253

Πριμοδοτήσεις ζώων - η προταθείσα διόρθωση για τα οικονομικά έτη 2004-2006 αφορά την καθυστερημένη έναρξη, το χαμηλό ποσοστό και την κακή ποιότητα των επιτόπιων ελέγχων για τις πριμοδοτήσεις ζώων.

7,630

Ελαιόλαδο και άλλες λιπαρές ουσίες - η προταθείσα διόρθωση για τα οικονομικά έτη 2003-2006 αφορά τις εσφαλμένες τεχνικές ανοχές που εφαρμόστηκαν, τις ελλείψεις στους ελέγχους για τις αποδόσεις και τη μη ορθή επιβολή των κυρώσεων για τις καθυστερήσεις στην υποβολή των δηλώσεων καλλιέργειας.

70,961

Κάτω Χώρες

 

Οπωροκηπευτικά - η προταθείσα διόρθωση για τα οικονομικά έτη 2006-2008 αφορά τις μη επιλέξιμες δαπάνες για εκτυπώσεις στις συσκευασίες και μη επιλέξιμες δαπάνες από οργάνωση παραγωγών με αποκεντρωμένη εμπορία.

22,691

Ηνωμένο Βασίλειο

 

Επιστροφές κατά την εξαγωγή - η προταθείσα διόρθωση για τα οικονομικά έτη 2006-2009 αφορά τη μη ενδεδειγμένη διενέργεια ελέγχου για την πιστοποίηση εξόδου από την ΕΕ.

0,008

Οπωροκηπευτικά - η προταθείσα διόρθωση για τα οικονομικά έτη 2006-2008 αφορά την αναγνώριση των οργανώσεων παραγωγών και τις σχετικές αδυναμίες και ελλείψεις στον έλεγχο της αξίας της διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής.

26,947

Παρέμβαση υπό μορφή αποθεματοποίησης - η προταθείσα διόρθωση για το οικονομικό έτος 2009 αφορά τις δαπάνες επεξεργασίας και μεταφοράς που είχαν χρεωθεί αδικαιολόγητα στον προϋπολογισμό της ΕΕ και την υποβολή αιτήσεων ενωσιακής χρηματοδότησης για νεκρά ζώα.

0,284

ΣΥΝΟΛΟ

529,625

Παράρτημα II

Εκκαθάριση των λογαριασμών του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ

Απόφαση 35: Διορθώσεις ανά τομέα

Σε εκατ. ευρώ

Επιστροφές κατά την εξαγωγή

0,008

 

 

Οπωροκηπευτικά

86,955

Παρέμβαση υπό μορφή αποθεματοποίησης

2,362

Πριμοδοτήσεις ζώων

8,350

Στρεμματικές ενισχύσεις

224,145

Ελαιόλαδο και άλλες λιπαρές ουσίες

208,193

Αποξηραμένες χορτονομές και σπόροι προς σπορά

0,120

 

 

Άλλες διορθώσεις

-0,508

ΣΥΝΟΛΟ

529,625


Side Bar