Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/474

Bryssel den 14 april 2011

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT): kommissionen samråder om strategin

Bryssel den 14 april – Europeiska kommissionen inleder i dag ett offentligt samråd om den fortsatta strategin för Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) efter den framgångsrika inledningen. Samrådet är tänkt att utmynna i en strategisk innovationsagenda för EIT, som kommissionen ska lägga fram i slutet av året. Agendan ska innehålla EIT:s viktigaste prioriteringar fram till 2020, bl.a. dess uppdrag, mål, finansiering och verksamhet i framtiden. Androulla Vassiliou, kommissionär med ansvar för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdomsfrågor och även för EIT, presenterar samrådet vid en konferens i dag i Budapest.

– Med Europeiska institutet för innovation och teknik går vi i bräschen för ett nytt samarbete mellan högre utbildning, forskning och näringsliv. Kommissionen vill gärna lyssna på våra samarbetspartners åsikter innan vi utformar vårt slutliga förslag till strategi. Tanken är att dra lärdom av institutets första fas och bereda vägen för en breddning av EIT. Institutet har potentialen att bli en stark pådrivare för innovation och företagsamhet i Europa, säger Androulla Vassiliou.

EIT har sitt huvudkontor i Budapest, och bedriver verksamhet på 16 orter i hela Europa, från Barcelona till Stockholm, i gränsöverskridande offentlig-privata partnerskap som kallas kunskaps- och innovationsgrupper. Grupperna sammanför framstående högskolor, forskningscentrer och företag. Hittills har tre grupper grundats, en för förnybar energi (InnoEnergy), en för klimatförändringar (Climate) och en för informations- och kommunikationssamhället (EIT ICTLabs).

Samrådet ingår i den vidare debatten om EU:s finansiering av forskning och innovation i framtiden (se kommissionens grönbok Från utmaningar till möjligheter: Mot ett gemensamt strategiskt ramverk för EU:s finansiering av forskning och innovation, 9 februari 2011).

Nästa steg

Samrådet börjar ta emot synpunkter den 14 april. Sista dag att lämna synpunkter är den 30 juni. Med utgångspunkt i samrådet, en oberoende utvärdering och ett förslag från EIT självt kommer kommissionen att föreslå en strategisk innovationsagenda senast i december 2011.

Bakgrund

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) är ett självständigt EU-organ som främjar innovation i världsklass genom den nyskapande modellen med kunskaps- och innovationsgrupper. EIT har fått 309 miljoner euro i anslag från EU-budgeten för åren 2007–2013. Ledarna för kunskaps- och innovationsgrupperna undertecknade nyligen sjuårsavtal om partnerskap med EIT. Avtalen omfattar ett första bidrag på upp till 10 miljoner euro för varje grupp. Bidraget ökar till i medeltal 20 miljoner euro för varje grupp året därefter. Grupperna kan nu sätta i gång med EIT-märkta masters- och doktorsexamina och forskningsprojekt, och hjälpa till att grunda nya företag. Enbart InnoEnergy planerar att utbilda nästan 2 000 studerande och yrkesverksamma de nästa tre åren och grunda 20 företag.

Länkar

EIT:s webbplats


Side Bar