Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/474

Bruselj, 14. aprila 2011

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT): Komisija začenja posvetovanje o prihodnji strategiji

Bruselj, 14. aprila – Evropska komisija danes začenja javno posvetovanje o prihodnji strategiji Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT) po uspešnem zaključku začetne faze inštituta. Rezultati posvetovanja bodo podlaga za strateški inovacijski načrt EIT, ki naj bi ga Komisija predlagala do konca tega leta. V načrtu bodo predstavljene glavne prednostne naloge inštituta do leta 2020, poseben poudarek pa bo namenjen poslanstvu, ciljem, financiranju in prihodnjim tematskim področjem inštituta. Evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Androulla Vassiliou, ki je pristojna za EIT, bo začetek posvetovanja razglasila na konferenci v Budimpešti.

„Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo pomeni novo obliko sodelovanja med visokim šolstvom, raziskavami in podjetji. Komisija si želi zbrati mnenja partnerjev, preden bo oblikovala predlog o prihodnji strategiji, in na podlagi izkušenj iz prve faze inštituta pripraviti načrt za razširitev EIT. Inštitut ima potencial, da postane močna gonilna sila inovacij in podjetništva v Evropi,“ je povedala komisarka Vassiliou.

Upravni sedež EIT je v Budimpešti, vendar inštitut v obliki čezmejnih javno-zasebnih partnerstev, znanih kot „skupnosti znanja in inovacij“ ali na kratko SZI, deluje v 16 krajih po Evropi, od Barcelone do Stockholma. Te skupnosti povezujejo odlične visokošolske zavode, raziskovalna središča in podjetja. Do danes so bile ustanovljene tri SZI, ki se osredotočajo na trajnostno energijo (SZI „InnoEnergy“), podnebne spremembe (SZI „Climate“) ter informacijsko in komunikacijsko družbo („EIT ICTLabs“).

Posvetovanje dopolnjuje širšo razpravo o prihodnosti financiranja raziskav in inovacij v EU (glej zeleno knjigo Komisije „Spremeniti izzive v priložnosti: na poti k skupnemu strateškemu okviru za financiranje raziskav in inovacij v EU“ z dne 9. februarja 2011).

Nadaljnji koraki

V posvetovanju je mogoče sodelovati od 14. aprila. Zainteresirane strani lahko svoje prispevke oddajo do 30. junija. Na podlagi rezultatov posvetovanja ter neodvisne ocene in tudi predloga, ki ga bo pripravil EIT, bo Komisija strateški inovacijski načrt predstavila do decembra 2011.

Ozadje

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) je neodvisni organ EU, ki spodbuja vodilne inovacije na svetovni ravni z uvajanjem pionirskih skupnosti znanja in inovacij. EIT je iz proračuna EU za obdobje 2007–2013 prejel 309 milijonov evrov. Direktorji SZI so nedavno podpisali sedemletne sporazume o partnerstvu z EIT. Sporazumi vključujejo začetno nepovratno pomoč v višini do 10 milijonov evrov za posamezno SZI. Pomoč se bo naslednje leto v povprečju povečala na 20 milijonov evrov za posamezno SZI. SZI lahko zdaj začnejo razvijati magistrske in doktorske izobraževalne programe z oznako EIT in izvajati raziskovalne projekte ter pomagajo odpirati nova podjetja. Že sama SZI InnoEnergy načrtuje izobraževanje in usposabljanje za skoraj 2 000 študentov in strokovnjakov v srednjem poklicnem obdobju v prihodnjih treh letih ter odprtje 20 podjetij.

Povezave

Spletna stran EIT


Side Bar