Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/474

Bruxelles, 14 aprilie 2011

Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT): Comisia lansează consultări privind strategia viitoare

Bruxelles, 14 aprilie – Comisia Europeană lansează astăzi o consultare publică privind strategia viitoare a Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT), în urma succesului etapei inițiale a acestuia. Consultarea va contribui la elaborarea unei „agende strategice de inovare” pentru EIT, pe care Comisia urmează să o propună până la sfârșitul anului în curs. Agenda va stabili principalele priorități ale institutului până în 2020, concentrându-se pe misiunea și obiectivele acestuia, precum și pe finanțare și pe temele abordate în viitor. Androulla Vassiliou, Comisarul European pentru Educație, Cultură, Multilingvism și Tineret, care este responsabilă pentru EIT, va anunța lansarea consultării în cadrul unei conferințe care va avea loc la Budapesta.

„Împreună cu Institutul European de Inovare și Tehnologie, lansăm o nouă inițiativă de colaborare între învățământul superior, cercetare și mediul afacerilor. Comisia așteaptă cu interes să cunoască punctele de vedere ale partenerilor săi înainte de a finaliza propunerea privind strategia viitoare. Obiectivul este acela de a valorifica lecțiile învățate în cursul etapei inițiale a institutului și de a pune bazele extinderii sale. Institutul are potențialul de a deveni un puternic factor de încurajare a inovării și a spiritului antreprenorial în Europa”, a declarat comisarul Vassiliou.

EIT are un sediu administrativ (la Budapesta), dar își desfășoară activitatea în 16 locații din Europa, de la Barcelona la Stockholm, prin intermediul unor parteneriate public-privat transfrontaliere cunoscute drept „comunități ale cunoașterii și inovării” (CCI). CCI reunesc instituții de învățământ superior de excelență, centre de cercetare și întreprinderi. Până în prezent, au fost create trei CCI, axate pe energia durabilă (CCI InnoEnergy), pe schimbările climatice (CCI Climate) și pe societatea informației și comunicațiilor (EIT ICTLabs).

Consultarea completează o dezbatere amplă privind viitorul finanțării pentru cercetarea și inovarea din UE (a se vedea Cartea verde a Comisiei „De la provocări la oportunități: către crearea unui cadru strategic comun pentru finanțarea cercetării și inovării în UE”, 9 februarie 2011).

Următorii pași

Consultarea este deschisă pentru observații începând cu 14 aprilie. Termenul pentru transmiterea observațiilor este 30 iunie. Pe baza rezultatelor acestui proces, precum și a unei evaluări independente și a unei propuneri formulate de EIT, Comisia va prezenta, cel târziu în decembrie 2011, agenda strategică de inovare.

Context

Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) este un organism autonom al UE care încurajează inovarea de vârf la nivel mondial, prin introducerea conceptului de comunități ale cunoașterii și inovării. EIT a primit 309 milioane EUR din bugetul UE pentru perioada 2007-2013. Directorii comunităților cunoașterii și inovării au semnat recent acorduri de parteneriat cu EIT, cu o durată de șapte ani. Acordurile includ un ajutor nerambursabil inițial cu o valoare de până la 10 milioane EUR pentru fiecare CCI. În anul următor, suma acordată va crește până la o valoare medie de 20 de milioane EUR pentru fiecare CCI. De acum înainte, CCI vor putea lansa programe educaționale în colaborare cu masterate și doctorate purtând eticheta EIT, iniția programe de cercetare și sprijini crearea unor noi întreprinderi. Numai CCI InnoEnergy își propune ca în următorii trei ani să ofere educație și formare pentru aproape 2 000 de studenți și profesioniști aflați la mijlocul carierei și să lanseze 20 de întreprinderi.

Linkuri

Site-ul de internet al EIT


Side Bar