Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/474

Brussel, 14 april 2011

Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT): Commissie houdt raadpleging over toekomstige strategie

Brussel, 14 april – Naar aanleiding van de succesvolle aanvangsfase van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT), opent de Europese Commissie vandaag een openbare raadpleging over de toekomstige strategie van het instituut. De resultaten van de raadpleging zullen de basis vormen van de strategische innovatieagenda voor het EIT die de Commissie voor het einde van dit jaar moet voorleggen. De agenda zal de voornaamste prioriteiten van het instituut tot 2020 afbakenen, met de focus op de missie en de doelstellingen van het Instituut, fondsgelden en toekomstige thema's. Androulla Vassiliou, Europees Commissaris voor Onderwijs, cultuur, meertaligheid en jeugdzakenm die verantwoordelijk is voor het EIT, zal de raadpleging tijdens een conferentie in Boedapest aankondigen.

"Met het Europees Instituut voor innovatie en technologie verrichten we baanbrekend werk voor een nieuwe samenwerking tussen hoger onderwijs, onderzoek en bedrijven. De Commissie wil graag luisteren naar de mening van onze partners voor we ons voorstel voor de toekomstige strategie afwerken. Het doel is voort te bouwen op de lessen die getrokken zijn uit de aanvangsfase en de weg te effenen voor de uitbreiding van het EIT. Het instituut heeft het potentieel om een krachtige motor voor innovatie en ondernemerschap in Europa te worden," verklaart Commissaris Vassiliou.

Het EIT heeft zijn administratieve hoofdzetel in Boedapest, maar het opereert vanuit 16 plaatsen in Europa, van Barcelona tot Stockholm, door middel van grensoverschrijdende publiek-private partnerschappen, de zogenoemde kennis- en innovatiegemeenschappen, of kortweg KIG's. De KIG's brengen uitmuntende instellingen voor hoger onderwijs, onderzoekscentra en ondernemingen met elkaar in contact. Tot op heden zijn er drie KIG's opgericht die zich richten op duurzame energie (InnoEnergy-KIG), klimaatsverandering (Klimaat-KIG) en de informatie- en communicatiemaatschappij (EIT ICT-labs).

De raadpleging is het sluitstuk van een breed debat over de toekomst van EU-financiering van onderzoek en innovatie (zie het groenboek van de Commissie "Van uitdagingen naar kansen: naar een gemeenschappelijk, strategisch kader voor financiering van onderzoek en innovatie", 9 februari 2011).

Volgende stappen

De raadpleging wordt vanaf 14 april geopend. Belanghebbenden kunnen feedback geven tot en met 30 juni. De Commissie zal in december 2011 de strategische innovatieagenda, gebaseerd op de resultaten van de raadpleging, evenals op een onafhankelijke evaluatie en een voorstel van het EIT zelf, voorstellen.

Achtergrond

Het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT) is een autonoom EU-orgaan dat wereldwijde toonaangevende innovatie stimuleert door middel van het baanbrekende concept van kennis- en innovatiegemeenschappen. Het EIT heeft 309 miljoen euro ontvangen uit de EU-begroting voor de periode 2007-2013. De algemeen-directeuren van de KIG's hebben recentelijk een zevenjarig partnerschapcontract met het EIT ondertekend. Het contract omvat een beginsubsidie van tot 10 miljoen euro voor elke KIG. Dit zal in het komende jaar tot een gemiddelde van 20 miljoen euro per KIG worden opgetrokken. De KIG's kunnen nu beginnen met onderwijsprogramma's met masters en doctoraten met het EIT-label en onderzoeksprojecten op te starten en nieuwe ondernemingen te helpen opzetten. InnoEnergy alleen al is van plan om in de komende drie jaar bijna 2 000 studenten en middencarrièrepersonen op te leiden en twintig bedrijven op te richten.

Links

Website EIT


Side Bar