Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/474

Briselē, 2011. gada 14. aprīlī

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT): Komisija apspriežas par nākotnes stratēģiju

Brisele, 14. aprīlis. Pēc veiksmīga Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju centra (EIT) darbības sākuma Eiropas Komisija šodien sāk sabiedrisko apspriešanu par tā nākotnes stratēģiju. Apspriešanas rezultāts būs EIT stratēģiskā inovācijas programma, kura Komisijai jāierosina līdz šā gada beigām. Programmā tiks izklāstītas institūta galvenās prioritātes līdz 2020. gadam, lielāko uzmanību veltījot institūta misijai un mērķiem, finansējumam un nākotnē risināmajiem jautājumiem. Izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes Eiropas komisāre Andrula Vasiliu, kuras atbildības jomā ir EIT, konferencē Budapeštā pasludinās apspriešanas sākumu.

“Izveidodami Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtu, esam iedibinājuši jaunu sadarbības formu starp augstāko izglītību, pētniecību un uzņēmumiem. Pirms Komisija pabeidz nākotnes stratēģijas priekšlikumu, tā dedzīgi vēlas uzklausīt mūsu partneru viedokli. Balstoties uz zināšanām, ko apguvām, institūtam sākot darbību, esam iecerējuši sagatavoties EIT darbības izvēršanai. Institūtam ir potenciāls kļūt par spēcīgu inovācijas un uzņēmējdarbības dzinējspēku Eiropā,” paziņoja komisāre Vasiliu.

EIT administratīvais birojs atrodas Budapeštā, bet tas darbojas 16 vietās visā Eiropā no Barselonas līdz Stokholmai pārrobežu publiskā un privātā sektora partnerībās, ko dēvē arī par zināšanu un inovācijas kopienām jeb saīsināti — ZIK. Tās apvieno izcilas augstākās izglītības iestādes, pētniecības centrus un uzņēmumus. Līdz šim izveidotas trīs ZIK, kuras nodarbojas ar ilgtspējīgu enerģētiku (ZIK InnoEnergy), klimata pārmaiņām (ZIK Climate) un informācijas un sakaru sabiedrību (EIT ICTLabs). Apspriešanā tiks noskaidrots, vai EIT jāveido vairāk šādu kopienu.

Apspriešanu papildinās plašas diskusijas par ES pētniecības un inovācijas finansējuma nākotni (sk. Komisijas 2011. gada 9. februāra zaļo grāmatu “No problēmām uz iespējām: virzība uz vienotu stratēģisko satvaru ES pētniecības un inovāciju finansējumam”).

Turpmākie pasākumi

Apspriešanā varēs iesaistīties no 14 aprīļa. Ieinteresētās personas varēs paust viedokli līdz 30. jūnijam. Pamatojoties uz šā procesa rezultātiem, neatkarīgu novērtējumu un paša EIT priekšlikumu, līdz 2011. gada decembrim Komisija iesniegs stratēģisku inovācijas programmu.

Priekšvēsture

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) ir autonoma ES struktūra, kas stimulē pasaulē nozīmīgu inovāciju ar novatorisko koncepciju par zināšanu un inovācijas kopienām. 2007.–2013. gadā EIT no ES budžeta saņēma 309 miljonus eiro. ZIK vadītāji nesen parakstījuši septiņu gadu partnerības līgumus ar EIT. Līgumos paredzēts sākotnējs 10 miljonu eiro piešķīrums katrai ZIK. Nākamajā gadā šī summa tiks palielināta līdz aptuveni 20 miljoniem eiro katrai ZIK. Tagad šīs kopienas var sākt maģistra un doktora studiju programmu un pētniecības projektu īstenošanu ar EIT zīmolu un palīdzēt jaunu uzņēmumu izveidē. ZIK InnoEnergy vien nākamajos trijos gados plāno izglītot un apmācīt aptuveni 2000 studentu un speciālistu darba mūža vidū un sākt 20 uzņēmumu darbību.

Saites

EIT tīmekļa vietne


Side Bar