Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/474

Bryssel 14. huhtikuuta 2011

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) – komissio pyytää uutta strategiaa koskevia kommentteja

Bryssel 14. huhtikuuta. Euroopan komissio käynnistää tänään julkisen kuulemisen Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) tulevasta strategiasta, jolla on tarkoitus jatkaa toimintaa onnistuneen aloitusvaiheen jälkeen. Kuulemisen tuloksia käytetään EIT:n strategiseen innovaatio-ohjelmaan, jota komissio aikoo ehdottaa tämän vuoden loppuun mennessä. Ohjelmassa hahmotellaan instituutin tärkeimmät painopistealueet vuoteen 2020 saakka. Keskeisellä sijalla ovat instituutin tehtävä ja tavoitteet, rahoitus ja tulevat aiheet. Koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaava komissaari Androulla Vassiliou, jonka vastuualueeseen EIT kuuluu, ilmoittaa kuulemisesta Budapestissa pidettävässä konferenssissa.

”Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin avulla teemme uraauurtavaa yhteistyötä korkeakoulutuksen, tutkimuksen ja liike-elämän välillä, komissaari Androulla Vassiliou sanoi. Hän ilmoitti, että komissio haluaa kuulla kumppaneidensa näkökantoja, ennen kuin se viimeistelee ehdotuksensa tulevasta strategiasta. Komissaari Vassilioun mukaan ajatuksena on ottaa pohjaksi instituutin ensimmäisestä vaiheesta saadut kokemukset ja valmistella EIT:n laajentamista. ”Instituutista voi tulla voimakas innovoinnin ja yrittäjyyden moottori Euroopassa”, Vassiliou totesi.

EIT:n hallinnollinen päämaja on Budapestissa, mutta sen toimipaikkoja on 16 eri paikkakunnalla ympäri Eurooppaa, muun muassa Barcelonassa ja Tukholmassa. Toiminta on kansainvälistä, ja se tapahtuu julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien eli osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kautta. Osaamis- ja innovaatioyhteisöt tuovat yhteen ansiokkaita korkea-asteen oppilaitoksia, tutkimuskeskuksia ja yrityksiä. Tähän mennessä on perustettu kolme osaamis- ja innovaatioyhteisöä. Niissä keskitytään kestävään energiaan (InnoEnergy KIC), ilmastonmuutokseen (Climate KIC) sekä tieto- ja viestintäyhteiskuntaan (EIT ICTLabs).

Kuuleminen täydentää EU:n tutkimus- ja innovointirahoitukseen liittyvää laajaa keskustelua (ks. komission vihreä kirja "Haasteista mahdollisuuksiin: yhteinen strategiakehys EU:n tutkimus- ja innovointirahoitukselle", 9. helmikuuta 2011).

Jatkotoimet

Kuuleminen [linkki] alkaa 14. huhtikuuta. Määräaika eri osapuolten antamalle palautteelle on 30. kesäkuuta. Komissio esittää strategisen innovaatio-ohjelman vuoden 2011 loppuun mennessä tämän prosessin tulosten, riippumattoman arvioinnin sekä EIT:n oman ehdotuksen pohjalta.

Tausta

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) on riippumaton EU-elin, joka edistää maailman johtavia innovaatioita uraauurtavien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kautta. EIT:lle on osoitettu EU:n talousarviosta 309 miljoonaa euroa vuosiksi 2007–2013. Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toiminnanjohtajat allekirjoittivat äskettäin seitsemän vuoden pituiset kumppanuussopimukset EIT:n kanssa. Sopimuksissa sitoudutaan antamaan kullekin osaamis- ja innovaatioyhteisölle enintään 10 miljoonan euron alkuavustus, joka nousee keskimäärin 20 miljoonaan euroon seuraavana vuonna. Osaamis- ja innovaatioyhteisöt voivat nyt ryhtyä järjestämään EIT:n nimeä kantavia maisterin- ja tohtorinkoulutusohjelmia sekä käynnistämään tutkimushankkeita ja auttamaan uusien yritysten perustamisessa. Pelkästään InnoEnergy-osaamis- ja innovaatioyhteisö aikoo kouluttaa lähes 2 000 opiskelijaa ja työuransa keskivaiheilla olevaa työntekijää seuraavien kolmen vuoden aikana sekä saattaa alulle 20 yritystä.

Linkkejä

EIT:n verkkosivut


Side Bar