Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/474

Brüssel, 14. aprill 2011

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT): komisjon alustab konsultatsioone tulevase strateegia üle

Brüssel, 14. aprill – Euroopa Komisjon käivitab täna avaliku arutelu Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) tulevase strateegia üle, et jätkata instituudi algetapis saavutatud edu. Arutelu tulemusi kasutatakse EIT strateegilise innovatsioonikava ettepaneku koostamisel, mille komisjon selle aasta lõpuks esitab. Innovatsioonikavas visandatakse instituudi põhiprioriteedid aastani 2020, keskendudes seejuures EIT ülesannetele ja eesmärkidele, rahastamisele ning tulevikus käsitletavatele teemadele. Euroopa Komisjoni hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorte volinik Androulla Vassiliou, kelle vastutusalasse EIT kuulub, teatab arutelu algatamisest Budapestis toimuval konverentsil.

„Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi näol on tegemist uudse koostööga kõrgkoolide, teadlaste ja ettevõtjate vahel. Komisjon soovib enne tulevase strateegia ettepaneku lõplikku viimistlemist ära kuulata ka partnerite arvamused. Meie eesmärk on õppida instituudi algetapis saadud kogemustest ning valmistada ette EIT laienemist. Instituudil on suur potentsiaal saamaks võimsaks innovatsiooni ja ettevõtluse mootoriks Euroopas”, sõnas Androulla Vassiliou.

EIT peakorter asub Budapestis, kuid avaliku- ja erasektori piiriülese koostöö (nn teadmis- ja innovatsiooniühendused) kaudu tegutseb ta üle Euroopa 16 eri paigas Barcelonast Stockholmini. Teadmis- ja innovatsiooniühendustes on oma jõud ühendanud parimad kõrgkoolid, teaduskeskused ja ettevõtted. Praeguseks on loodud kolm teadmis- ja innovatsiooniühendust, mille põhivaldkonnad on säästev energeetika (InnoEnergy), kliimamuutus (Climate) ning info- ja kommunikatsiooniühiskond (EIT ICTLabs).

Arutelu täiendab laiemat debatti Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise tuleviku üle (vt komisjoni roheline raamat „Probleemid ja võimalused: ELi teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise ühise strateegilise raamistiku arendamine”, 9.veebruar 2011)

Edasised sammud

Arutelu on märkuste esitamiseks avatud alates 14. aprillist. Huvitatud pooled võivad tagasisidet edastada kuni 30. juunini. Komisjon esitab 2011. aasta detsembriks strateegilise innovatsioonikava, mille koostamisel võetakse arvesse kõnealuse arutelu tulemusi, sõltumatut hindamist ning EIT enda ettepanekuid.

Taustteave

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) on iseseisev ELi asutus, mis edendab maailmatasemel innovatsioonitegevust ning mille aluseks on uudne teadmis- ja innovatsiooniühenduste loomise põhimõte. EIT on ajavahemikuks 2007‑2013 saanud ELi eelarvest 309 miljonit eurot. Teadmis- ja innovatsiooniühenduste tegevjuhid sõlmisid hiljuti seitsmeaastase koostöölepingu EIT-ga. Lepingu kohaselt saab iga ühendus esialgse toetusena kuni 10 miljonit eurot. Järgneval aastal suureneb see summa iga ühenduse jaoks keskmiselt 20 miljoni euroni. Teadmis- ja innovatsiooniühendused saavad nüüd alustada EIT magistri- ja doktoriõppeprogrammide koostamist, teadusprojektide käivitamist ning uute ettevõtete loomise toetamist. Juba ainuüksi säästva energeetika ühendus (InnoEnergy) kavatseb järgmise kolme aasta jooksul koolitada ligikaudu 2000 üliõpilast ja oma erialal juba töötavat spetsialisti ning luua 20 ettevõtet.

Lingid

EIT veebisait


Side Bar