Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/474

Bruxelles, den 14. april 2011

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT): Kommissionens høring om den fremtidige strategi

Bruxelles, den 14. april - Europa-Kommissionen iværksætter i dag efter en vellykket start en offentlig høring om den fremtidige strategi for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi. Høringen indgår som led i en "strategisk innovationsdagsorden" for EIT, som Kommissionen fremsætter forslag til inden årets udgang. Dagsordenen skal give en oversigt over instituttets hovedprioriteter indtil 2020 med fokus på instituttets opgaver og målsætninger, finansiering og fremtidige temaer. Androulla Vassiliou, EU-kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom, som er ansvarlig for EIT, vil lancere høringen på en konference i Budapest.

"Med Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi lancerer vi et banebrydende samarbejde mellem højere læreanstalter, forskningsinstitutioner og erhvervslivet. Kommissionen er meget interesseret i at høre sine partneres synspunkter, inden den fremsætter forslag til den fremtidige strategi. Meningen er at bygge videre på erfaringerne fra instituttets indledende fase og at bane vej for en udvidelse af EIT. Instituttet har potentiale til at blive en betydelig drivkraft for innovation og iværksætteri i Europa," sagde kommissær Vassiliou.

EIT har sit administrative hovedsæde i Budapest, men varetager opgaver fra 16 steder i Europa, fra Barcelona til Stockholm, gennem grænseoverskridende offentligt-private partnerskaber, såkaldte "videns- og innovationsfællesskaber" (VIF). VIF'erne samler fremragende højere læreanstalter, forskningsinstitutioner og erhvervslivet. Indtil videre er der oprettet tre VIF'er, som fokuserer på vedvarende energi (InnoEnergy KIC), klimaforandringer (Climate KIC) og informations- og kommunikationssamfundet (EIT ICTLabs).

Høringen er et supplement til en bred debat om den fremtidige EU-finansiering af forskning og innovation (jf. Kommissionens grønbog "Fra udfordringer til muligheder: Mod en fælles strategisk ramme for EU-finansiering af forskning og innovation" af 9. februar 2011).

Vejen frem

Bemærkninger i forbindelse med høringen kan indsendes fra den 14. april. Fristen for feedback fra interesserede parter er den 30. juni. Med udgangspunkt i resultaterne af denne høring, en uafhængig vurdering og endvidere et forslag fra EIT fremlægger Kommissionen den strategiske innovationsdagsorden senest i december 2011.

Baggrund

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) er et selvstændigt EU-organ, som skal fremme innovation i verdensklasse gennem pionerkonceptet videns- og innovationsfællesskaber. EIT har modtaget 309 mio. EUR fra EU-budgettet for perioden 2007-2013. VIF'ernes administrerende direktører undertegnede for nylig partnerskabsaftaler med EIT for syv år. Aftalerne omfatter et første tilskud på op til 10 mio. EUR pr. VIF. Det stiger til i gennemsnit 20 mio. EUR pr. VIF det følgende år. VIF'erne kan nu gå i gang med at indføre uddannelsesprogrammer med EIT-blåstemplede master-uddannelser og ph.d.er, forskningsprojekter og støtte til at oprette nye virksomheder. InnoEnergy KIC planlægger alene at sørge for uddannelse af næsten 2 000 studerende og fagfolk, som er midt i deres karriereforløb, i de næste tre år, og at starte 20 virksomheder.

Link

EIT's hjemmeside


Side Bar