Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/474

V Bruselu dne 14. dubna 2011

Evropský inovační a technologický institut (EIT): Komise konzultuje budoucí strategii

Brusel 14. dubna – Evropská komise dnes zahajuje veřejnou konzultaci o budoucí strategii Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) po úspěchu jeho počáteční fáze. Výsledky této konzultace budou zohledněny ve „strategickém programu inovací“ pro EIT, který má Komise v plánu předložit koncem tohoto roku. Program představí hlavní priority institutu do roku 2020, přičemž se zaměří na jeho poslání, cíle, financování a témata, kterými by se měl v budoucnu zabývat. Evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež Androulla Vassiliou, do jejíž působnosti EIT spadá, bude o této konzultaci informovat na konferenci v Budapešti.

„V Evropském inovačním a technologickém institutu jsme průkopníky nové spolupráce mezi vysokými školami, výzkumnými organizacemi a podniky. Komise si chce před dokončením návrhu budoucí strategie bezpodmínečně vyslechnout názory svých partnerských subjektů. Cílem je navázat na zkušenosti získané v první fázi fungování institutu a připravit cestu pro jeho expanzi. EIT má potenciál stát se hnacím motorem inovací a podnikání v Evropě,“ prohlásila komisařka Vassiliou.

EIT má jedno správní ústředí (v Budapešti), ale působí v 16 lokalitách po celé Evropě, od Barcelony až po Stockholm, prostřednictvím přeshraničních partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem, která se nazývají „znalostní a inovační společenství“ (knowledge and innovation communities – KIC). Tato společenství sdružují špičkové vysokoškolské instituce, výzkumná centra a podniky. Dosud byla vytvořena tři společenství, která se zaměřují na udržitelnou energii (InnoEnergy KIC), změnu klimatu (Climate KIC) a informační a komunikační společnost (EIT ICTLabs).

Konzultace je doplňkem k široké debatě o budoucnosti financování výzkumu a inovací v EU (viz zelená kniha Komise „Učiňme z problémů výhody: na cestě ke společnému strategickému rámci pro financování výzkumu a inovací v EU“ ze dne 9. února 2011).

Další kroky

Zahájení konzultace je 14. dubna. Termín pro připomínky zainteresovaných subjektů je 30. června. Na základě výsledků tohoto procesu, nezávislého vyhodnocení a také návrhu samotného EIT předloží Komise do prosince 2011 strategický program inovací.

Souvislosti

Evropský inovační a technologický institut (EIT) je samosprávnou institucí EU, která podporuje inovace špičkové světové úrovně prostřednictvím originálního konceptu znalostních a inovačních společenství. EIT obdržel z rozpočtu EU na období 2007–2013 částku 309 milionů eur. Vedoucí představitelé znalostních a inovačních společenství nedávno podepsali s EIT sedmileté dohody o partnerství. Tyto dohody zahrnují počáteční grant ve výši až 10 milionů eur pro každé společenství. Příští rok tato částka vzroste na průměrně 20 milionů eur pro každé společenství. Společenství nyní mohou zahájit zavádění vzdělávacích magisterských a doktorských programů se značkou EIT a výzkumných projektů a mohou pomáhat zakládat nové podniky. Například InnoEnergy KIC plánuje vzdělat a vyškolit téměř 2 000 studentů a odborníků nacházejících se v polovině své profesní dráhy a založit 20 společností.

Odkazy

Internetové stránky EIT


Side Bar