Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE CS HU SK SL BG

IP/11/472

Bruxelles, 13 aprilie 2011

Comisia salută acordul Consiliului privind strategia UE pentru regiunea Dunării

Miniștrii celor 27 de state membre ale UE au aprobat astăzi la Luxemburg strategia UE pentru regiunea Dunării adoptată de Comisia Europeană în luna decembrie a anului trecut (IP/10/1687). Pregătirile pentru punerea în aplicare a strategiei sunt deja în curs de desfășurare. Aproximativ 200 de acțiuni prioritare vor contribui la dezvoltarea potențialului economic imens al regiunii și la îmbunătățirea condițiilor de mediu în regiune.

Domnul Johannes Hahn, comisar pentru politica regională, care a participat la reuniunea din Luxemburg, a subliniat: „Aprobarea de astăzi constituie o etapă importantă. De acum este responsabilitatea țărilor dunărene, a regiunilor și a părților implicate la fața locului să facă eforturi de punere în aplicare, activitate care ar trebui să înceapă cât mai curând posibil. Până în anul 2020, regiunea Dunării ar trebui să ofere locuitorilor săi o calitate a vieții ameliorată, mai multe oportunități economice, mai multe societăți inovatoare creatoare de locuri de muncă, un mediu îmbunătățit și schimburi culturale mai intense. Succesul în regiunea Dunării va contribui la prosperitatea Europei în ansamblul său”.

Cuprinzând, cu cei 100 de milioane de locuitori ai săi, o cincime din populația UE, regiunea Dunării este un factor cheie pentru bunăstarea UE în ansamblu. Multe din problemele regiunii sunt de natură transfrontalieră: inundațiile, liniile de transport și energetice, protecția mediului și securitatea, toate necesită o abordare unitară.

Strategia se referă în principal la 14 țări, dintre care 8 sunt state membre (Germania, Austria, Ungaria, Republica Cehă, Republica Slovacă, Slovenia, Bulgaria și România), iar 6 sunt țări nemembre ale UE (Croația, Serbia, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Ucraina și Moldova). Organizațiile reprezentând societatea civilă și companiile private sunt, de asemenea, implicate în punerea în aplicare a acțiunilor și proiectelor, precum și în atingerea unor obiective precise.

Strategia se bazează pe o nouă metodă lucru care are la bază o abordare „macro-regională”, urmând pașii strategiei UE pentru regiunea Mării Baltice. Noutatea metodei constă în modul în care aceasta reunește țări diferite în vederea cooperării pentru stabilirea obiectivelor, pentru alinierea fondurilor, precum și pentru a-și uni eforturile în vederea atingerii obiectivelor, Comisia urmând să joace un rol major în materie de coordonare.

Strategia se axează pe patru piloni principali:

  • Interconectarea regiunii Dunării (îmbunătățirea mobilității, încurajarea energiei durabile și promovarea culturii și a turismului) Proiectele din cadrul acestei priorități cuprind: eliminarea navelor naufragiate și a altor deșeuri din albia fluviului, terminalele multimodale din porturile fluviale pentru conectarea căilor navigabile interioare cu rețelele de transport rutier și feroviar, completarea axei feroviare „magistrale” care face leagă Parisul de Budapesta, via Stuttgart, Ulm, München, Viena și Bratislava, proiectul 4Biomass pentru promovarea energiilor regenerabile, pachetele de servicii turistice transnaționale pentru excursii combinate tren-bicicletă-vapor de-a lungul Dunării etc.

  • Protecția mediului în regiunea Dunării (refacerea calității apei, gestionarea riscurilor de mediu și conservarea biodiversității). Proiectele cuprind: construirea de zone tampon de-a lungul fluviului pentru reținerea substanțelor nutritive, proiectul de cooperare „Dunărea albastră” privind tratarea apelor uzate urbane, reducerea reziduurilor farmaceutice din apă, refacerea zonelor inundabile pentru a ameliora protecția împotriva inundațiilor, implementarea unei rețele de zone protejate etc.

  • Creșterea prosperității regiunii Dunării (dezvoltarea potențialului de cercetare, a educației și a tehnologiilor informației, sprijinirea competitivității întreprinderilor și realizarea de investiții în competențele populației). Aceste acțiuni se vor concretiza sub forma unor centre comune de cercetare, a unor programe comune de educare și formare profesională, a unor proiecte de ameliorare a utilizării serviciilor de administrație și sănătate online, a unor inițiative de sprijin pentru comunitățile rome etc.

  • Consolidarea regiunii Dunării (ameliorarea capacității instituționale și îmbunătățirea cooperării în vederea combaterii crimei organizate). Exemplele de proiecte din această categorie includ formarea și schimbul de bune practici, în special în domeniul gestionării finanțelor publice, instituirea unui forum al societății civile danubiene, elaborarea unor linii directoare comune pentru amenajarea teritoriului.

Strategia este rezultatul unei largi consultări publice, proces care a debutat în februarie 2010. Obiectivul a constat în contactarea tuturor părților interesate și în colectarea tuturor ideilor acestora pentru a se asigura că obiectivele sunt realiste și că răspund necesităților efective ale locuitorilor regiunii.

Într-un Plan de acțiune sunt stabilite priorități, sunt identificate proiecte și sunt propuse unele termene. În luna februarie, domnul comisar Hahn a anunțat care țări și regiuni vor coordona fiecare domeniu de activitate prioritar (IP/11/124). Acești coordonatori pregătesc în prezent punerea în aplicare. Comisia va monitoriza punerea în aplicare a strategiei și va publica un prim raport la sfârșitul anului 2012.

Informații suplimentare:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/danube/


Side Bar