Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/470

Bruselj, 13. aprila 2011

Komisija predlaga enotno patentno varstvo za spodbujanje raziskav in inovacij

Evropska komisija je kot del danes predstavljenega Akta za enotni trg (glej IP/11/469) v okviru okrepljenega sodelovanja dala v razpravo dva zakonodajna predloga, ki bosta podjetjem ali posameznikom omogočila, da svoje izume zavarujejo z enotnim evropskim patentom, ki bo veljaven v 25 državah članicah. To bo močno (do 80 %) zmanjšalo stroške prevajanja in povezane stroške za pridobitev patentnega varstva v EU. Predlagani uredbi določata pogoje za pridobitev enotnega patentnega varstva, njegove pravne učinke in veljavno ureditev prevajanja. Osnutka uredb bosta zdaj predložena v obravnavo Evropskemu parlamentu in Svetu. Komisija upa, da se bosta okrepljenemu sodelovanju pridružili tudi Španija in Italija.

„Namen enotnega patentnega varstva je poceniti in olajšati inovacije v Evropi, tako za podjetja kot tudi izumitelje,“ je povedal evropski komisar za notranji trg in storitve Michel Barnier. „To bo pomenilo znatno zmanjšanje stroškov in birokracije ter spodbudilo evropske inovacije. Dostopno bo vsem podjetjem v EU, ne glede na to, kje imajo sedež. Upam, da se bodo sčasoma vse države članice odločile za sodelovanje v tem okrepljenem sodelovanju. Prepričan sem, da brez inovacij ni trajnostne gospodarske rasti in da ni inovacij brez učinkovitega varstva intelektualne lastnine.“

Sedanji patentni sistem v Evropi

Sedanji evropski patentni sistem je zlasti v fazi po podelitvi patenta zelo drag in zapleten, kar pomeni veliko oviro za inovacije v Evropi. Evropski patentni urad (EPO) – organ medvladne Evropske patentne organizacije, ki ga sestavlja 38 držav (27 držav članic EU in 11 drugih evropskih držav) – obravnava zahtevke in je pristojen za podeljevanje evropskega patenta, če so izpolnjeni ustrezni pogoji. Da pa je podeljeni patent veljaven v državi članici, mora izumitelj zaprositi za potrditev na nacionalni ravni v vsaki posamezni državi, v kateri želi zavarovati svoj patent. Ta postopek obsega znatne stroške prevajanja in upravne stroške, ki znašajo v povprečju 32 000 evrov za varstvo patenta v državi članici EU, od česar kar 23 000 evrov predstavljajo stroški prevajanja. Skupno lahko stroški pridobitve patentnega varstva v 27 državah članicah, vključno s stroški postopkov, znašajo 36 000 evrov. Za primerjavo, stroški patenta v ZDA v povprečju znašajo le 1 850 evrov.

Za vzdrževanje patentov je treba poleg tega plačevati letne pristojbine za podaljšanje veljavnosti v vsaki posamezni državi, na enak način pa se registrira tudi prenos patenta ali sporazum o licenci za uporabo patentiranega izuma.

Enotno patentno varstvo

V skladu z danes predstavljenima predlogoma bi se stroški prevajanja in povezani stroški patentnega varstva močno zmanjšali. Strošek prevajanja evropskega patenta z enotno veljavnostjo v 25 državah članicah bi nazadnje znašal 680 evrov, v prehodnem obdobju pa največ 2 500 evrov.

Komisija predlaga naslednje:

  • Imetniki evropskih patentov lahko zaprosijo za enotno patentno varstvo na ozemlju 25 držav članic pri Evropskem patentnem uradu (EPO). Patent bo zagotavljal enako stopnjo varstva izumov v vseh 25 državah.

  • Zahtevki se lahko predložijo v katerem koli jeziku, vendar bo EPO na podlagi obstoječih delovnih postopkov še naprej obravnaval zahtevke in podeljeval patente v angleščini, francoščini ali nemščini (uradni jeziki urada EPO). Za prijavitelje s sedežem v EU, ki zahtevek za svoj patent predložijo v jeziku, ki ni uradni jezik EPO, se bodo stroški prevoda v enega od uradnih jezikov EPO kompenzirali. Nazadnje se bodo zahtevki, ki opredeljujejo obseg varstva, prevedli v druga dva uradna jezika EPO.

  • Evropski patenti z enotno veljavnostjo, podeljeni v francoščini ali nemščini, se bodo v prehodnem obdobju, ki bo trajalo največ 12 let, prevajali v angleščino. Patente, podeljene v angleščini, bo treba prevesti v še en uradni jezik EU. Ti prevodi bodo potrebni, dokler ne bo na voljo kakovostno orodje za strojno prevajanje, ki bo zagotovilo dostopnost informacij o patentih. Dodatni prevodi v prehodnem obdobju bodo neposredno prispevali k razvoju kakovostnega strojnega prevajanja.

Predloga ne vplivata na stroške postopkov pred odobritvijo evropskih patentov (tako imenovani predodobritveni stroški).

Ozadje

O predlogu Komisije glede enotnega patenta EU se razpravlja že več kot desetletje, vendar so razprave zastale na Svetu zaradi jezikovnih pravil. Komisija je leta 2010 skušala to stanje odpraviti s predlogom o zahtevah glede prevajanja patentov EU (IP/10/870). Ker se Svet ni uspel soglasno dogovoriti o ureditvi prevajanja, je Komisija decembra 2010 predstavila predlog, ki je odprl pot okrepljenemu sodelovanju na tem področju (IP/10/1714). Svet za konkurenčnost je 10. marca 2011 po soglasju Evropskega parlamenta z dne 15. februarja sprejel sklep o odobritvi za vzpostavitev enotnega patentnega varstva na ozemlju 25 sodelujočih držav članic.

Po Pogodbi EU in Pogodbi o delovanju EU okrepljeno sodelovanje kot zadnja rešitev omogoča devetim ali več državam članicam, da napredujejo na določenem področju, če EU v razumnem roku ne more doseči skupnega dogovora. Države članice se lahko kadar koli pred začetkom okrepljenega sodelovanja ali po njegovem začetku pridružijo sodelovanju.

More information:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm

MEMO/11/240


Side Bar