Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/470

Bruxelles, 13 aprilie 2011

Pentru a impulsiona cercetarea și inovarea, Comisia propune protecția unitară a brevetelor

Comisia Europeană supune examinării, ca parte a Actului privind piața unică prezentat astăzi (a se vedea IP/11/469), un pachet cu două propuneri legislative, bazate pe cooperarea consolidată, care vor permite oricărei societăți sau persoane să își protejeze invențiile prin intermediul unui brevet european unic, valabil în 25 de state membre. Astfel se vor reduce substanțial – cu până la 80% – costurile de traducere, precum și celelalte costuri legate de obținerea protecției brevetelor în UE. Regulamentele propuse prevăd condițiile de obținere a protecției unitare a brevetelor, efectele juridice ale acesteia și dispozițiile aplicabile traducerii. Proiectele de regulamente vor fi transmise acum Consiliului și Parlamentului European pentru a fi examinate. Comisia speră că Spania și Italia, care nu se numără încă printre participanți, se vor alătura cooperării consolidate.

Scopul protecției unitare a brevetului este de a diminua costurile inovațiilor și de a facilita activitatea de inovare pentru întreprinderile și inventatorii de pretutindeni din Europa, a declarat Michel Barnier, comisarul pentru piața internă și servicii. „Această protecție va însemna o reducere importantă a costurilor și a birocrației și va constitui un stimulent pentru inovare în Europa, fiind accesibilă tuturor societăților din Uniunea Europeană, indiferent de locul unde își au sediul. Sper în continuare că toate statele membre vor opta, cu timpul, pentru participarea la această cooperare consolidată. Am profunda convingere că fără inovare nu există creștere economică durabilă. Iar inovarea nu există fără protecția eficientă a proprietății intelectuale.”

Situația actuală în materie de brevete în Europa

Actualul sistem european de brevetare este foarte costisitor și complex, în special în etapa care urmează acordării unui brevet. Este larg recunoscut că aceasta reprezintă un obstacol în calea inovării în Europa. Oficiul European pentru Brevete (OEB) – un organism al Organizației Europene de Brevete, organizație interguvernamentală compusă din 38 de țări (UE 27 + alte 11 țări europene) – examinează cererile de brevete și este responsabil de acordarea brevetelor europene dacă sunt îndeplinite condițiile necesare. Însă, pentru ca brevetul acordat să fie valabil într-un stat membru, inventatorul trebuie să solicite validarea acestuia la nivel național în fiecare țară în care se urmărește protecția brevetelor. Acest proces presupune costuri administrative și de traducere considerabile care ajung la aproximativ 32 000 EUR atunci când se urmărește protecția brevetelor în UE-27, sumă din care 23 000 EUR reprezintă numai tarifele de traducere. În total, obținerea protecției unui brevet în 27 de state membre, inclusiv costurile de procedură, ar putea atinge în prezent 36 000 EUR. În comparație, un brevet în SUA costă în medie 1 850 EUR.

Mai mult, pentru păstrarea valabilității brevetelor este necesar să se plătească anual taxe de prelungire în fiecare țară, iar un transfer al brevetului sau un acord de licență pentru folosirea invenției brevetate trebuie înregistrate în același mod.

Protecția unitară a brevetelor

În sensul propunerilor de astăzi, costurile de traducere, precum și celelalte costuri aferente protecției brevetelor ar scădea semnificativ. Costurile de traducere pentru un brevet european cu valabilitate unitară în 25 de state membre vor fi mai mici de 2 500 EUR pe parcursul unei etape de tranziție, urmând ca, pe termen lung, să ajungă la 680 EUR.

Comisia propune următoarele:

  • Titularii de brevete europene pot depune cereri pe lângă OEB pentru obținerea protecției unitare a brevetelor valabile pe teritoriul a 25 de state membre. Brevetele vor garanta același nivel de protecție a invențiilor lor în toate cele 25 de țări.

  • Cererile de brevete pot fi prezentate în orice limbă; totuși, pe baza procedurilor de lucru existente, EBO va continua să analizeze cererile și să acorde brevetele în engleză, franceză sau germană (limbile oficiale ale EBO). Pentru solicitanții care locuiesc în UE și își depun cererea în altă limbă decât cele trei limbi oficiale ale EBO, se va compensa costul traducerii în una dintre limbile oficiale ale EBO. În sfârșit, cererile de brevet, care definesc domeniul de aplicare al protecției, trebuie traduse în celelalte două limbi oficiale ale EBO.

  • Pentru o perioadă de tranziție de maximum 12 ani, va fi necesar ca brevetele europene cu valabilitate unitară care au fost acordate în franceză sau în germană să fie traduse în engleză. Brevetele acordate în engleză vor trebui traduse în altă limbă oficială a UE. Aceste traduceri vor fi necesare până când va deveni disponibilă traducerea automată de calitate superioară pentru a garanta accesibilitatea informațiilor conținute în brevete. Traducerile suplimentare din perioada de tranziție vor contribui în mod direct la dezvoltarea unui sistem de traducere automată de calitate superioară.

Propunerile nu influențează costurile aferente procedurilor de acordare a brevetelor europene (așa-numitele costuri premergătoare acordării brevetelor).

Context

Propunerea Comisiei privind brevetul UE unic a fost supusă dezbaterii timp de peste un deceniu, dar au existat blocaje la nivelul Consiliului în ceea ce privește aspectele lingvistice. Comisia a încercat să deblocheze dosarul prezentând propunerea sa din 2010 privind cerințele de traducere referitoare la brevetul european (IP/10/870). Dar deoarece Consiliul nu a putut aproba în unanimitate sistemul de traducere aplicabil, Comisia a prezentat în decembrie 2010 o propunere care a deschis calea către autorizarea unei cooperări consolidate în acest domeniu (IP/10/1714). Ca urmare a acordului exprimat, la 15 februarie 2011, de către Parlamentul European, Consiliul Competitivitate a adoptat la 10 martie decizia de autorizare a instituirii protecției unitare a brevetelor pe teritoriul celor 25 de state membre participante.

În temeiul Tratatului UE și al Tratatului privind funcționarea UE, cooperarea consolidată permite unui număr de nouă sau mai multe state membre să acționeze într-un anumit domeniu, ca soluție ultimă în cazul în care nu s-a putut ajunge la niciun acord la nivelul întregii UE într-o perioadă de timp rezonabilă. Alte state membre pot alege să li se alăture în orice moment înainte sau după demararea procesului de cooperare consolidată.

Informații suplimentare:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm

MEMO/11/240


Side Bar