Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/

Brüsszel, 2011. április 13.

A Bizottság egységes szabadalmi oltalomra tesz javaslatot a kutatás és innováció fellendítése érdekében

A mai napon előterjesztett egységes piaci intézkedéscsomag (lásd IP/11/469) részeként az Európai Bizottság megerősített együttműködés keretében két jogalkotási javaslatból álló csomagot mutatott be, amely bármely vállalkozás vagy magánszemély számára lehetővé teszi, hogy egyetlen, 25 tagállamban érvényes európai szabadalommal védje találmányát. Ez radikálisan, akár 80%-kal csökkenteni fogja az Unión belüli szabadalmi oltalom megszerzéséhez kapcsolódó fordítási és egyéb költségeket. A rendeletjavaslatok lefektetik az egységes szabadalmi oltalom megszerzésének feltételeit, jogi hatásait és az alkalmazandó fordítási szabályokat. A rendelettervezetek most a Tanácshoz és az Európai Parlamenthez kerülnek megvitatásra. A Bizottság reméli, hogy az egyelőre még nem résztvevő Spanyolország és Olaszország csatlakozik majd a megerősített együttműködéshez.

„Az egységes szabadalmi oltalom célja, hogy Európában mindenhol olcsóbbá tegye és megkönnyítse a vállalkozások és a feltalálók számára az innovációt” – nyilatkozta Michel Barnier, a belső piacért és a szolgáltatásokért felelős biztos. „Számottevő mértékben csökkenti majd a költségeket és az adminisztrációt egyaránt, ezáltal is ösztönözve az európai innovációt. Székhelyüktől függetlenül minden vállalkozás számára elérhető lesz az EU-ban. Továbbra is remélem, hogy idővel minden tagállam e megerősített együttműködésben való részvétel mellett dönt. Mélységesen meg vagyok győződve arról, hogy innováció nélkül nincs fenntartható fejlődés, a szellemi tulajdonhoz kapcsolódó jogok hatékony védelme nélkül pedig nincs innováció.”

A szabadalmak jelenlegi helyzete Európában

A jelenlegi európai szabadalmi rendszer, különösen a szabadalom odaítélését követő szakaszban nagyon költséges és bonyolult. Ez széles körben elismert akadálya az innovációnak Európában. A szabadalom iránti kérelmeket az Európai Szabadalmi Hivatal (EPO) – a 38 ország (EU 27 + 11 egyéb európai ország) részvételével működő kormányközi Európai Szabadalmi Szervezet egyik szerve – vizsgálja meg, és az felel az európai szabadalom biztosításáért, ha a vonatkozó feltételek teljesülnek. Annak érdekében azonban, hogy a megadott szabadalom hatályos legyen egy tagállamban, a feltalálónak hitelesítést kell igényelnie minden egyes országban, ahol szabadalomvédelmet kíván igénybe venni. Ez a folyamat jelentős fordítási és adminisztratív költségekkel jár, amelyek mintegy 32 000 eurót tesznek ki, ha a szabadalmi oltalmat a 27 EU-tagállamra vonatkozóan kívánják igénybe venni. Ebből csupán a fordítás díja 23 000 euróra rúg. Összességében a 27 tagállamra kiterjedő szabadalmi oltalom megszerzésének költsége jelenleg – az eljárási költségeket is beleértve – elérheti a 36 000 eurót. Összehasonlításképpen: az USA-ban átlagosan 1850 euróba kerül egy szabadalom.

Ezenfelül a szabadalom fenntartása országonként éves megújítási díj fizetését teszi szükségessé, a szabadalmi engedély átadását, illetve a szabadalommal védett találmány használatára vonatkozó licencia-megállapodást pedig ugyanilyen módon kell regisztrálni.

Egységes szabadalmi oltalom

A ma előterjesztett javaslat értelmében a szabadalmi oltalom fordítási és kapcsolódó költségei radikálisan csökkennének. A 25 tagállamban egységesen érvényes európai szabadalom fordítási költsége hosszú távon 680 EUR lenne, az átmeneti időszakban pedig nem haladná meg a 2500 eurót.

A Bizottság a következőket javasolja:

  • Az európai szabadalom birtokosai a 25 tagállam területére érvényes egységes szabadalmi oltalomért folyamodhatnak az EPO-hoz. A szabadalom mind a 25 országban azonos szintű védelmet biztosít a találmányaiknak.

  • A szabadalmi bejelentés tetszőleges nyelven történhet, azonban a meglévő munkafolyamataira építve az EPO továbbra is saját hivatalos nyelvei (angol, francia, német) egyikén fogja megvizsgálni és megadni a szabadalmakat. Az Unióban lakó- vagy székhellyel rendelkező azon szabadalomigénylők esetében, akik az EPO három hivatalos nyelvétől eltérő nyelven teszik meg a szabadalmi bejelentést, visszatérítésre kerül az EPO egyik hivatalos nyelvére történő fordítás költsége. Végül, a védelem hatályát meghatározó szabadalmi igényeket le kell fordítani az EPO másik két hivatalos nyelvére is.

  • A francia és a német nyelven megadott egységes érvényű európai szabadalmakat maximum 12 éves átmeneti időszak erejéig le kell fordítani angolra. Az angol nyelven megadott szabadalmakat az EU egy másik hivatalos nyelvére kell lefordítani. Ezekre a fordításokra mindaddig szükség lesz, amíg rendelkezésre nem áll olyan kiváló minőségű gépi fordítás, amely biztosítja a szabadalmi információkhoz való hozzáférést. Az átmeneti időszak alatt készített további fordítások közvetlenül segítik a kiváló minőségű gépi fordítás fejlesztését.

A javaslatok nem érintik az európai szabadalom megadásához vezető eljárási költségeket.

Háttér-információk

A Bizottság egységes uniós szabadalomra vonatkozó javaslata már több mint egy évtizede vita tárgyát képezi, a Tanácsban azonban patthelyzet alakult ki a nyelvi szabályok terén. A Bizottság megpróbálta feloldani ezt a helyzetet a 2010. évi, az uniós szabadalmakkal kapcsolatos nyelvi követelményekről szóló javaslatával (IP/10/870). Mivel azonban a Tanácsban nem született egyhangú határozat az alkalmazandó nyelvi szabályokról, 2010 decemberében a Bizottság olyan javaslatot terjesztett elő, amely megnyitotta az utat az e területen folytatandó megerősített együttműködés engedélyezése előtt (IP/10/1714). Az Európai Parlament február 15-én adott egyetértését követően a Versenyképességi Tanács 2011. március 10-én elfogadta a 25 részt vevő tagállam területén egységes szabadalmi oltalom létrehozását engedélyező határozatot.

Az EU-Szerződés és az EU működéséről szóló szerződés szerint a megerősített együttműködés utolsó mentsvárként lehetővé teszi, hogy legalább kilenc tagállam előrébb lépjen egy adott területen, ha ésszerű időn belül nem érhető el az EU egészén belüli megállapodás. A többi uniós országnak joga van a megerősített együttműködés megkezdése előtt vagy azt követően bármikor csatlakozni.

További információ:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm

MEMO/11/240


Side Bar