Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/46

Bruxelles, 19 ianuarie 2011

Europa s-a angajat pe calea creării unei societăți axate pe reciclare, dar această evoluție poate fi accentuată

Comisia Europeană a publicat astăzi un raport privind realizările statelor membre în materie de prevenire și reciclare a deșeurilor. Raportul arată că unele state membre au făcut progrese notabile, dar că, în ansamblu, suntem încă departe de a realiza obiectivul pe termen lung de a deveni o „societate axată pe reciclare”, adică o societate care produce o cantitate minimă de deșeuri folosite ulterior ca resurse.

Comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik, a afirmat: Vechiul meu telefon mobil conține aur, platină, paladiu și cupru, resurse care sunt destul de rare în Europa. O tonă de telefoane mobile ar conține aproximativ 280 de grame de aur, 140 de grame de platină și paladiu și 63,5 kg de cupru. Aceste cantități nu reprezintă deșeuri care trebuie îngropate sau incinerate, ci o resursă care trebuie respectată. Suntem hotărâți să transformăm Europa într-o „economie eficientă din punctul de vedere al resurselor”, după cum am stabilit în strategia Europa 2020. Dezideratul nostru nu se reduce la diminuarea impactului negativ asupra mediului și a emisiilor de gaze cu efect de seră, ci vizează în egală măsură crearea de locuri de muncă; numai în sectorul de reciclare a deșeurilor s-ar putea crea 500 000 de locuri de muncă.”

Creștere mai mare, deșeuri mai puține

Raportul arată că în majoritatea statelor membre generarea deșeurilor are o tendință ascendentă (sau cel mult de stabilizare), însă mai puțin pronunțată decât rata creșterii economice. În ultimii 10 ani, generarea deșeurilor municipale s-a stabilizat la aproximativ 524 de kg pe persoană pe an, deși consumul casnic a crescut cu aproximativ 16% în aceeași perioadă. Așadar, s-ar putea face mai mult pentru reducerea generării absolute de deșeuri. De exemplu, aproximativ 25% din alimentele cumpărate de gospodăriile din UE sunt aruncate. În jur de 60% din aceste deșeuri ar putea fi evitate, generând astfel o economie de 500 de euro pentru o familie într-un an1.

Rezultate contrastante – marjă semnificativă pentru progres

Există diferențe foarte mari între statele membre: ratele de reciclare variază între câteva procente și 70%, În unele state membre, gropile de gunoi au dispărut practic, însă în altele peste 90% din deșeuri încă se îngroapă în pământ. Există deci o marjă semnificativă de progres, dincolo de obiectivele minime actuale ale UE privind colectarea și reciclarea. Trebuie încurajată introducerea unei combinații de instrumente economice și juridice utilizate de statele membre care au avut cele mai bune performanțe, inclusiv a interzicerii gropilor de gunoi, și aplicarea conceptului responsabilității producătorului la fluxurile de deșeuri suplimentare din întreaga UE. Pentru stimularea reciclării, este necesar ca produsele să fie concepute astfel încât să corespundă politicilor în materie de deșeuri. Întrucât îndeplinirea obiectivelor ambițioase privind reciclarea și prevenirea generării deșeurilor necesită participarea întregii societăți, raportul evidențiază importanța unor eforturi continue în vederea îmbunătățirii participării părților interesate și a sensibilizării opiniei publice.

Legislație îmbunătățită – implementare adecvată

Deșeurile reprezintă încă aproximativ 20% din toate cazurile de încălcare a legislației de mediu . După cum au demonstrat evenimentele recente din Ungaria și din Italia, implementarea deplină a legislației în materie de deșeuri este vitală pentru protejarea mediului și a sănătății umane.

Noua directivă-cadru privind deșeurile, care ar fi trebuit transpusă până la 12 decembrie 2010, nu a fost preluată în legislația națională a multor țări din UE. Statele membre au beneficiat de o perioadă de tranziție de doi ani pentru a institui măsurile necesare conformării cu noua directivă. Până acum însă, doar un număr mic de țări au informat Comisia cu privire la transpunerea legislației. Comisia monitorizează îndeaproape situația și, dacă se dovedește necesar, va lua măsuri împotriva celor care nu implementează directiva.

Noua directivă modernizează și simplifică abordarea noastră în ceea ce privește politica în materie de deșeuri, grupând-o în jurul noțiunii de ciclu de viață. Directiva introduce o ierarhie obligatorie a deșeurilor și definește ordinea priorităților în tratarea deșeurilor. Prima prioritate este prevenirea generării de deșeuri, urmată de reutilizare, reciclare și alte operațiuni de recuperare a deșeurilor, depozitarea în situri de tipul gropilor de gunoi reprezentând doar o soluție de urgență. Directiva instituie obligația ca statele membre să își modifice, într-o perspectivă modernă, planurile de gestionare a deșeurilor și să elaboreze programe de prevenire a deșeurilor până în 2013. Trebuie de asemenea ca, până în 2020, statele membre să recicleze 50% din deșeurile municipale și 70% din deșeurile din construcții și demolări.

Următoarele etape

Comisia va continua să monitorizeze implementarea și asigurarea aplicării legislației în materie de deșeuri la nivel național, inclusiv a cerințelor conținute în noua directivă-cadru privind deșeurile. Comisia va încerca în egală măsură să elaboreze instrumente care să sprijine statele membre la formularea în amonte a strategiilor și politicilor respective. Pentru a consolida și mai bine politicile în materie de deșeuri, în 2012 Comisia va prezenta noi propuneri, inclusiv stabilirea măsurilor concrete pe care le va adopta pentru ca Uniunea Europeană să înainteze pe calea realizării unei societăți axate pe reciclare și eficiente din punctul de vedere al resurselor.

Informații suplimentare

Raportul și anexa la raport, care include rezultate detaliate pentru fiecare stat membru, pot fi consultate la adresa: http://ec.europa.eu/environment/waste/elv_index.htm.

1 :

Studiu realizat de organizația britanică Waste & Resources Action Programme (WRAP), noiembrie 2009


Side Bar