Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/469

Bruxelles, 13 aprilie 2011

12 șantiere pentru piața unică a anului 2012: împreună pentru o nouă creștere

Piața unică este în continuare nucleul și principalul motor economic al Uniunii Europene. De asemenea, rămâne cel mai bun atú al nostru în fața actualei crize economice. Potențialul său de creștere nu este încă pe deplin utilizat, în ciuda progreselor înregistrate de la înființarea sa, în 1992. Piața unică trebuie deci să treacă la o nouă etapă de creștere, mai ecologică și mai favorabilă incluziunii. Actul privind piața unică, adoptat astăzi de Comisia europeană, vizează deschiderea unui număr de douăsprezece șantiere pentru relansarea pieței unice în 2012. Printre cele 12 pârghii de creștere, competitivitate și progres social se află mobilitatea lucrătorilor, finanțarea IMM‑urilor, protecția consumatorilor, conținutul digital, domeniul fiscal și rețelele transeuropene. Scopul lor este să faciliteze existența tuturor actorilor de pe piața unică: întreprinderile, cetățenii, consumatorii și lucrătorii (a se vedea IP/10/1390).

Jose Manuel Barroso, președintele Comisiei Europene, a declarat: „Piața unică a reprezentat întotdeauna motorul dezvoltării economice și al prosperității noastre. Mai mult ca niciodată, piața unică rămâne cel mai bun atú al nostru în fața crizei. Cele 12 șantiere pe care le deschidem astăzi ne vor permite să îi redăm un impuls hotărâtor în serviciul întreprinderilor, al lucrătorilor și al consumatorilor. Obiectivul nostru: o piață unică mai puternică în 2012!”.

Comisarul european pentru piața internă și servicii, Michel Barnier, a adăugat: „Propunerea de astăzi oferă un răspuns coerent la problemele încă nerezolvate ale pieței interne, pentru un model de creștere durabilă și favorabilă incluziunii. Comisia invită toți actorii implicați, în primul rând statele membre și Parlamentul European, să își însușească acest plan de acțiune și să adopte cele douăsprezece acțiunicheie până în 2012, acordând astfel mai multe șanse de reușită inițiativelor actorilor de pe piața unică și permițândule acestora să profite din plin de oportunitățile pe care piața unică le oferă”.

Care sunt cele 12 pârghii?

Pe baza contribuțiilor acumulate în cursul celor patru luni de dezbateri publice (peste 850), precum și a avizelor și concluziilor formulate de instituțiile europene, Comisia a identificat douăsprezece pârghii pentru a stimula creșterea și a spori încrederea cetățenilor. Fiecare pârghie este însoțită de o inițiativă emblematică, asupra căreia Comisia se angajează să facă propuneri în lunile ce urmează, obiectivul fiind obținerea unui acord final al Parlamentului European și al Consiliului înainte de sfârșitul anului 2012. Fiecare pârghie cuprinde și alte propuneri, la fel de importante, care ar trebui să beneficieze de impulsul dat de inițiativa emblematică, progresând fie în paralel cu aceasta, fie într‑un ritm ceva mai lent.

1. Accesul la finanțare pentru IMM‑uri

Este vorba de o pârghie esențială pentru cele peste 20 de milioane de întreprinderi mici și mijlocii (IMM) europene care, lipsite de finanțare, au deseori dificultăți la angajarea de personal, lansarea de noi produse sau consolidarea infrastructurii. Este nevoie deci de instituirea unui statut comun al fondurilor de capital de risc, care să permită fondurilor înființate într‑un stat membru să investească în orice alt stat membru, punând astfel finanțarea, însoțită de expertiza necesară și la un preț atrăgător, la dispoziția IMM‑urilor inovatoare.

2. Mobilitatea lucrătorilor în cadrul pieței unice

În 2009, un număr de 5,8 milioane de europeni lucrau într-un alt stat membru, ceea ce reprezintă 2,5% din populația activă a Uniunii. O mobilitate mai mare a lucrătorilor calificați ar permite economiei europene să devină mai competitivă. Acest deziderat este cu atât mai stringent cu cât numeroase posturi de înaltă calificare nu sunt ocupate. Pentru a îndepărta obstacolele juridice care continuă să îi împiedice pe europeni să muncească acolo unde doresc, intenționăm să modernizăm regulile de recunoaștere a calificărilor profesionale, în sensul simplificării procedurilor, reexaminării domeniului profesiilor reglementate și sporirii încrederii și cooperării dintre statele membre, îndeosebi prin intermediul unei carte profesionale europene.

3. Drepturile de proprietate intelectuală

Proprietatea intelectuală este la fel de importantă ca și materiile prime sau baza industrială: întreprinderile europene îi dedică între 44% și 75% din resursele de care dispun. Este un important avantaj comparativ al Uniunii. Așadar, introducerea protecției invențiilor prin brevete unitare, în cât mai multe state membre, este crucială pentru competitivitatea europeană. Se urmărește ca primele brevete unitare să fie emise în 2013. Chiar astăzi facem propuneri în acest sens (a se vedea IP/11/470 și MEMO/11/240 din 13 aprilie).

4. Consumatorii, actori ai pieței unice

Pentru a întări încrederea consumatorilor în piața unică, este nevoie ca drepturile acestora să fie garantate. Acest lucru presupune în primul rând dezvoltarea modalităților alternative de soluționare a diferendelor și introducerea unor căi de recurs extrajudiciare. Astfel, consumatorii vor avea la dispoziție o soluție mai simplă, mai rapidă și mai ieftină. Acest lucru este esențial în comerțul electronic, unde un plus de încredere din partea consumatorilor în comerțul electronic transfrontalier ar antrena un câștig economic evaluat la 2,5 miliarde de euro.

5. Serviciile: dezvoltarea standardizării

Sectorul serviciilor propulsează crearea de locuri de muncă în Europa. În perioada 1998‑2008, când UE a înregistrat o creștere anuală medie de 2,1%, sectorul serviciilor a crescut, în medie, cu 2,8% pe an. Gradul de ocupare a forței de muncă în acest sector a crescut cu 2% pe an, față de 1% pe ansamblul economiei. Pentru a accentua acest avantaj, Comisia propune revizuirea legislației privind sistemul european de standardizare, în vederea extinderii acestuia și la sfera serviciilor și în vederea modificării procedurilor de standardizare astfel încât să devină mai eficace, mai eficiente și mai favorabile incluziunii.

6. Rețele europene mai solide

Rețelele de transporturi, energie și comunicații electronice constituie coloana vertebrală a pieței unice. Infrastructurile performante favorizează libera circulație rapidă și la un preț rezonabil a persoanelor, a mărfurilor, a diferitelor tipuri de energie și a datelor. Comisia va adopta măsuri legislative privind infrastructurile energetice și de transport, în scopul identificării proiectelor strategice de interes european.

7. Piața unică digitală:

Mai multă încredere în tranzacțiile electronice reprezintă o condiție sine qua non pentru dezvoltarea unei piețe unice digitale de care să poată profita din plin cetățenii, întreprinderile și administrațiile. Europa are nevoie de legislație care să asigure recunoașterea reciprocă a identificării și autentificării electronice pe întregul său teritoriu, precum și de o revizuire a Directivei privind semnătura electronică, care să permită interacțiunea pe cale electronică sigură și nestingherită.

8. Antreprenoriatul social

Anumite întreprinderi aleg ca, în afară de obținerea legitimă a profitului financiar, să urmărească și obiective de interes general, de dezvoltare socială, etică sau protecția mediului. Acest sector are potențial de creștere și de creare a unor noi locuri de muncă. Încurajarea acestuia ar presupune exploatarea deplină a pârghiei financiare considerabile pe care o reprezintă industria europeană a administrării investițiilor. Propunem crearea unui cadru european pentru fondurile mutuale de investiții, care să amplifice efectul inițiativelor naționale existente, permițând ca aceste fonduri să profite de oportunitățile pe care le oferă piața unică.

9. Domeniul fiscal

Reglementarea fiscală a UE nu mai corespunde nici realităților pieței unice a secolului XXI, nici mizelor dezvoltării durabile. Aceasta nu încurajează suficient practicile care economisesc energia sau respectă mediul. Propunem chiar astăzi revizuirea directivei privind impozitarea energiei, în scopul de a asigura un tratament coerent al diferitelor surse de energie, astfel încât să se țină cont mai mult de conținutul energetic al produselor, precum și de nivelul de emisii de CO2 ale acestora (a se vedea IP/11/468 și MEMO/11/238).

10. Mai multă coeziune socială la nivelul pieței unice

Pentru a întări coeziunea socială în Europa, Comisia va elabora o propunere legislativă ce vizează îmbunătățirea aplicării directivei „detașarea lucrătorilor”, pentru a preveni și sancționa orice abuz sau deturnare a regulilor. Comisia va propune, de asemenea, clarificarea modului de exercitare a drepturilor sociale fundamentale în contextul exercitării libertăților economice.

11. Cadrul de reglementare a întreprinderilor

Chiar și acum, se întâmplă prea des ca întreprinderile să perceapă piața unică precum un spațiu al constrângerilor și nu al oportunităților. Trebuie să le simplificăm existența, reducând constrângerile de reglementare și administrative. În acest scop, Comisia propune o simplificare a directivelor privind standardele contabile, referitor la obligațiile de raportare financiară și la reducerea constrângerilor administrative, în special a celor care afectează IMM‑urile.

12. Achizițiile publice

Autoritățile publice cheltuiesc în jur de 18% din PIB‑ul UE pentru achiziționarea de bunuri, servicii și lucrări. Aceste cheltuieli publice reprezintă o pârghie esențială pentru creștere. Legislațiile europene și naționale au deschis piețele de achiziții publice unei concurențe loiale, în scopul de a oferi cetățenilor o calitate mai bună la cel mai bun preț. Comisia propune modernizarea acestui cadru legislativ pentru a realiza o politică echilibrată, care să susțină cererea pentru acele bunuri și servicii care respectă mediul, sunt responsabile din punct de vedere social și inovatoare, pentru a le oferi autorităților contractante proceduri mai simple și mai flexibile și pentru a facilita accesul IMM‑urilor.

Care sunt următoarele etape?

La sfârșitul lui 2012, Comisia va face bilanțul asupra gradului de implementare a prezentului plan de acțiune și își va prezenta programul pentru etapa următoare. Analiza va fi alimentată de un studiu economic de anvergură, ale cărui rezultate vor permite identificarea nișelor unde mai există potențial de creștere neexploatat și identificarea unor noi pârghii de creștere, dacă este cazul.

Pentru informații suplimentare:

MEMO/11/239

Pagina principală a site‑ului lui Michel Barnier:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/index_fr.htm

Actul privind piața unică (Single Market Act):

http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_ro.htm


Side Bar