Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/468

Brüsszel, 2011. április 13.

Energiaadó: A Bizottság ösztönzi az energiahatékonyságot és a környezetbarátabb termékeket

Az Európai Bizottság ma előterjesztette az energiatermékek európai unióbeli adóztatása idejétmúlt szabályainak alapos felülvizsgálatára vonatkozó javaslatát. Az új szabályok célja az energia termékek adóztatásának átstrukturálása a jelenleg fennálló egyensúlytalanságok megszüntetése, valamint annak érdekében, hogy az energiatermékeknek mind a CO2-kibocsátása, mind pedig az energiatartalma figyelembevételre kerüljön. A javaslat szerint meglévő energiaadókat két komponensre bontanák, amelyek együttesen határoznák meg az egyes energiatermékek adóterhének teljes mértékét. A Bizottság ösztönözni kívánja az energiahatékonyságot és a környezetbarátabb termékek fogyasztását, és el kívánja kerülni a verseny torzulását az egységes piacon. A javaslat segítséget nyújt majd a tagállamoknak adóstruktúrájuk oly módon való átalakításához, hogy a hangsúly áthelyeződjön a munkaerő megadóztatásáról a fogyasztás megadóztatására – mindez hozzájárul a növekedéshez és a foglalkoztatás javításához. A felülvizsgált irányelv 2013-tól lépne hatályba. Az energiatartalom adóztatásának az irányelvhez való 2023-ig történő teles körű hozzáigazítására hagyott hosszú átmeneti időszakok elegendő időt adnak az ipari szereplőknek a új adósturktúrára való átállásra.

Algirdas Šemeta, az adóügyért és a vámunióért, valamint az auditért és a csalás elleni küzdelemért felelős biztos elmondta: „Az energiaadó-rendszer korszerűsítésére a megfelelő pillanatban kerül sor. A tagállamok most döntenek a gazdasági és pénzügyi válságból kivezető és az Európa 2020 stratégia céljainak teljesítését szolgáló stratégiájukról. Olyan fellépést sürgetnek, amelynek segítségével csökkenthető a fosszilis energiahordozóktól való függésünk. Energiaügyi és éghajlatpolitikai céljaink megvalósításához méltányos és átlátható energiaadózásra van szükség. Közös célunk egy erőforrás-hatékonyabb, környezetbarátabb és versenyképesebb uniós gazdaság. Ez a javaslat erőteljes CO2-kibocsátási árjelzést biztosít a vállalkozások és a fogyasztók számára. emellett lehetőséget is jelent arra, hogy az adóterheket a munkaerőről a fogyasztásra helyezzük át, és ezzel a növekedést támogató adóztatást részesítsük előnyben.”

Az energiatermékek adóztatása uniós szinten bizonyos fokig harmonizált. Az energiaadó-irányelv jelenleg is meghatározza az üzemanyagként és tüzelőanyagként felhasznált energiatermékek, valamint a villamos energia minimum adómértékeit, az irányelv azonban mára idejétmúlttá és következetlenné vált. Az energiatermékek felhasznált mennyiségének megadóztatásával nem érhetők el az EU energiapolitikai és éghajlatváltozási célkitűzései. Emellett az ilyen adóztatás nem ösztönzi a növekedést és a munkahelyteremtést. Az energiatermékek adóztatásának sokkal inkább azok energiatartalmát és a környezetre gyakorolt hatásukat kell figyelembe vennie.

A javaslat kulcsfontosságú elemei

A felülvizsgált energiaadó-irányelv lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy a lehető legjobban használják ki az adóztatás nyújtotta lehetőségeket, és végső soron támogassák a fenntartható fejlődést. Ennek érdekében a javaslat két részre bontaná a minimum adómértéket:

  • az egyik rész az energiatermék CO2-kibocsátásán alapulna és mértéke kibocsátott CO2-tonnánként 20 euró lenne;

  • a másik rész pedig az energiatartalmon alapulna, vagyis az adott energiatermék által ténylegesen termelt energia gigajoule-ban (GJ) mért mértékén. A minimum adómérték az üzemanyagok esetében 9,6 EUR/GJ, a tüzelőanyagok esetében pedig 0,15 EUR/GJ lenne. Ez az adómérték alkalmazandó lenne minden, szállításhoz és fűtésre használt energiahordozóra.

A szociális szempontok a tagállamoknak biztosított opció révén kerülnek figyelembevételre: a tagállamok a felhasznált energiaterméktől függetlenül teljes egészében mentesíthetik a háztartások által fűtésre használt energiát.

Az energiatartalom megadóztatásának bevezetéséhez biztosított, 2023-ig tartó hosszú átmeneti időszak elegendő időt ad a gazdaság számára az új adózási struktúrához való alkalmazkodásra.

Az energiaadó-irányelv felülvizsgálatából származó előnyök

  • A javaslat előnyben részesíti a megújuló energiaforrásokat és ösztönzi az alacsonyabb CO2-kibocsátású energiaforrások felhasználását. Jelenleg paradox módon éppen a legszennyezőbb energiaforrások adóterhe a legalacsonyabb. Ezzel szemben a bioüzemanyagok a legsúlyosabban adóztatott energiaforrások közé tartoznak – annak ellenére, hogy az EU kötelezettséget vállalt a szállításban alkalmazott megújuló energiák arányának növelésére. A javaslat megszünteti ezeket a következetlenségeket.

  • Az irányelv új szövegezése biztosítja, hogy EU-szerte koherensebb legyen az energiaadózás megközelítése: megakadályozza ugyanis a nemzeti politikák kavalkádjának kialakulását és segít uniós szinten egyenlő feltételeket teremteni az ipar számára. Emellett lehetőséget biztosít a tagállamoknak arra, hogy a munkahelyteremtést és a foglalkoztatást ösztönző módon tervezzék újra adópolitikájukat.

  • Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentése tekintetében a felülvizsgált irányelv kiegészíti a meglévő kibocsátáskereskedelmi rendszert (EU ETS) azáltal, hogy a CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó adót vet ki az EU ETS hatályán kívül eső ágazatokra (szállítás, háztartások, mezőgazdaság és kis méretű ipari létesítmények). Ezekből az ágazatokból származik az EU CO2-kibocsátásának a fele, ezért fontos, hogy rájuk is kiterjedjen a CO2-kibocsátási árjelzés.

  • Végül pedig ez a kezdeményezés elősegíti majd, hogy az EU az Európai Tanács 2008. márciusi következtetéseiben foglaltaknak megfelelően teljesítse az energiapolitikai és éghajlatváltozási célokat. A javaslat egyidejűleg tükrözi a 2010 decemberében Cancúnban (Mexikó) tartott éghajlatváltozási ENSZ-konferencia eredményeit is.

A következő lépések

A javaslatot megvitatja az Európai Parlament és a Tanács, majd várhatóan 2013-tól hatályba lép. Szükség esetére a javaslat az új adózási rendszer fokozatos bevezetését irányozza elő.

További információk:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm

Lásd még: Memo/11/238


Side Bar