Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/11/467

Brussel, 14 april 2011

2 834 voormalige werknemers van General Motors Belgium ontvangen steun ter waarde van 9,6 miljoen euro van het EU-globaliseringsfonds voor het vinden van een nieuwe baan

De Europese Commissie heeft een aanvraag van België voor steun van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) goedgekeurd. Het door de Belgische autoriteiten aangevraagde bedrag van 9 593 931 euro is bedoeld om 2 834 werknemers die bij General Motors Belgium – en vier van haar toeleveringsbedrijven en downstreamproducenten – ontslagen zijn weer aan het werk te helpen. De aanvraag wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan het Europees Parlement en de Raad (de begrotingsautoriteit van de EU).

"Als gevolg van de economische en financiële crisis is de productie van motorvoertuigen sterk teruggelopen en de werknemers in deze sector hebben het hierdoor moeilijk", aldus László Andor, EU-commissaris voor Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie. "Ik heb er alle vertrouwen in dat deze werknemers dankzij de door het EU-globaliseringsfonds gefinancierde maatregelen voor het zoeken naar werk gemakkelijker en sneller een nieuwe baan zullen vinden."

De Belgische aanvraag heeft betrekking op in totaal 2 834 werknemers die door General Motors Belgium en vier van haar toeleveringsbedrijven en downstreamproducenten ontslagen zijn. Op grond van de dalende vraag naar auto's als gevolg van de economische crisis nam de directie van General Motors de beslissing om de voornaamste productielijn van het model Opel Astra in haar Belgische fabriek in Antwerpen stop te zetten.

De regio die het ernstigst getroffen is door de gedwongen ontslagen is het arrondissement Antwerpen, aangezien 75% van de ontslagen hier zijn gevallen en ongeveer 66% van de afgevloeide werknemers er wonen, evenals Dendermonde en Sint-Niklaas. Alle drie arrondissementen liggen in Vlaanderen en het effect van de ontslagen is op lokaal niveau aanzienlijk. In de periode oktober 2009 – oktober 2010 is het aantal werkzoekenden in Antwerpen, Dendermonde en Sint-Niklaas met respectievelijk 2,39%, 2,71% en 4,05% gestegen, terwijl het in Vlaanderen als geheel met 1,64% is gedaald.

De financiële steun van de EFG is bestemd voor alle 2 834 werknemers en zal bijdragen tot hun re-integratie in het arbeidsproces door hun hulp bij het zoeken naar werk, opleiding en omscholing, outplacementbegeleiding en ondersteuning naar zelfstandige beroepsactiviteit te bieden. De totale kosten van het pakket worden op bijna 14,7 miljoen euro geraamd. De Europese Unie werd gevraagd daarvan 9,6 miljoen euro te financieren in de vorm van EFG-steun.

Achtergrond

Sinds het EFG in januari 2007 operationeel is geworden, zijn 76 aanvragen voor  76 319 werknemers ingediend voor een totaalbedrag van ongeveer 381,3 miljoen euro. De EFG-aanvragen hebben betrekking op de volgende sectoren: automobielindustrie (Frankrijk, Spanje, Portugal, Polen, Oostenrijk, Duitsland, Zweden en België); textielindustrie (Italië, Malta, Litouwen, Portugal, Spanje en België); mobiele telefonie (Finland en Duitsland); huishoudapparaten (Italië); computers en elektronische producten (Ierland, Portugal en Nederland); scheepsbouw (Denemarken); werktuigbouw/elektronica (Denemarken, Polen en Duitsland); herstel en onderhoud van vliegtuigen en ruimtevaartuigen (Ierland); kristal (Ierland); keramiek en natuursteen (Spanje); financiële diensten (Nederland); de bouwsector (Nederland, Italië, Ierland en Litouwen); schrijn- en timmerwerk (Spanje); elektrische benodigdheden (Litouwen); de uitgeverij- en drukkerijsector (Nederland); meubels (Litouwen); schoenenfabricage (Portugal) en de detail- (Tsjechië en Spanje) en de groothandel (Nederland). Uit definitieve verslagen van eerdere steunverlening door het EFG blijkt dat werknemers met succes worden geholpen om op de arbeidsmarkt te blijven en een nieuwe baan te vinden.

Het EFG, een initiatief dat Commissievoorzitter Barroso heeft voorgesteld om mensen te helpen die door de globalisatie hun werk verliezen, is eind 2006 door het Europees Parlement en de Raad ingesteld. In juni 2009 zijn de EFG-regels herzien om de rol van het EFG als instrument voor vroegtijdige interventie te versterken. Het is een van de maatregelen waarmee Europa op de financiële en economische crisis inspeelt. De herziene EFG-verordening is op 2 juli 2009 van kracht geworden en is van toepassing op aanvragen die de Commissie sinds 1 mei 2009 heeft ontvangen.

Verdere informatie

EFG-website http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=nl

Videospots:

Europe acts to fight the crisis: the European Globalisation Fund revitalised

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=9847&src=1

Facing up to a globalised world – The European Globalisation Fund

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=detail&prodid=4096&src=4

Voor een abonnement op de kosteloze e-nieuwsbrief van de Europese Commissie over werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen:

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter


Side Bar