Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/465

Bruselj, 12. aprila 2011

Ribištvo: Okrepljena kampanja „nične tolerance“ EU proti nezakonitemu ribolovu

Ribiči, ki bodo nezakonito lovili ribe, se bodo odslej veliko težje izognili kazni, saj novi sistem EU za nadzor ribištva zdaj v celoti deluje. EU ima po sprejetju podrobnih predpisov v zvezi z izvajanjem nadzora po celotni tržni verigi „od mreže do krožnika“ zdaj orodje za prekinitev s preteklostjo in uveljavitev resnične kulture upoštevanja predpisov, s čimer bo ustavila čezmeren ribolov in pripomogla k resnični trajnostnosti ribištva v EU. Novi sistem zagotavlja sledljivost po celotni verigi od trenutka, ko je riba ulovljena, do trenutka, ko doseže potrošnika. Organi držav članic lahko ugotovijo nepravilnosti na katerem koli koraku in najdejo odgovornega za njih. Kontrole bodo opravljene na enak način po vsej Evropi. Podatki se zbirajo in navzkrižno preverjajo po elektronski poti. Ko izdelek enkrat pride v trgovine, bo potrošnik vedel, da je bil izdelek ulovljen zakonito. Vse kršitelje zakona čakajo enako stroge sankcije, ne glede na to, kje so, ali katere narodnosti so. Poleg tega jim bo zahvaljujoč novemu točkovnemu sistemu v primeru, da se jih pri nezakonitem ribolovu zasači večkrat, odvzeto dovoljenje za ribolov.

„Če ne moremo izvrševati lastnih pravil, to načenja kredibilnost celotne skupne ribiške politike, naj bo ta še tako smotrna. Zdaj razpolagamo s celovitim sistemom nadzora in izvajanja in od zdaj naprej pričakujem izboljšanje razmer s spoštovanjem ribolovnih predpisov EU. Ne moremo več dopustiti niti omejeni manjšini ribičev, da bi ignorirali predpise in zato ne bili kaznovani. To namreč ni samo nepravično, temveč tudi spodkopava prizadevanja za ohranjanje, povzroča motnje na trgu zaradi nelojalne konkurence, kaznuje ribiče, ki predpise spoštujejo, in zavira krog upoštevanja predpisov ter, kar je najpomembneje, uničuje staleže rib“, je dejala komisarka za pomorske zadeve in ribištvo Maria Damanaki.

Sprejetje izvedbenih ukrepov je bilo potrebno, da se je lahko uredba o nadzoru iz leta 2010 začela v celoti uporabljati. Novi predpisi:

  • omogočajo nadzor „od mreže do krožnika“, saj pokrivajo vse dele dobavne verige. Inšpektorji lahko s pomočjo sistema sledljivosti zaznajo nepravilnosti na katerem koli koraku v verigi;

  • prinašajo konkretne mehanizme za zagotavljanje enotnih pogojev za ribiče, druge izvajalce in države članice. Sankcije so usklajene, novi točkovni sistem pa zagotavlja, da se resne kršitve podobno kaznujejo v vseh državah članicah;

  • pomenijo pomembno poenostavitev, saj so zdaj vsi predpisi, ki se uporabljajo na področju nadzora ribištva v EU in ki so bili prej raztreseni po več različnih instrumentih, vsebovani v enem samem besedilu;

  • posplošujejo uporabo novih tehnologij, ki po eni strani znižujejo upravne stroške za upravljavce in organe, po drugi pa znatno olajšujejo preverjanja podatkov in s tem izboljšujejo učinkovitost.

Nova uredba tudi podrobno opredeljuje mehanizme, ki jih Komisija lahko uporabi za zagotavljanje izpolnjevanja predpisov s strani držav članic: povečana pooblastila za preverjanja, neodvisne inšpekcije in revizije, upravne poizvedbe, začasna prekinitev ali odvzem sredstev EU ter znižanje kvot in ribolovnega napora, kadar koli se nadzorni sistem države članice zdi neučinkovit.

Za lažjo izvedbo Komisija državam članicam odobri finančno pomoč, in sicer s kofinanciranjem določenih vrst projektov, zlasti tistih, ki se osredotočajo na nove tehnologije.

Ozadje

Ribolovni predpisi in nadzorni sistemi so dogovorjeni na ravni EU, izvajajo pa jih nacionalni organi in inšpektorji v državah članicah EU.

Pravkar sprejeta izvedbena uredba izpopolnjuje korenito reformo politike nadzora ribištva, ki jo je EU začela izvajati leta 2008. Novi sistem sloni na treh temeljih: uredbi proti nezakonitemu ribolovu, ki bo zagotovila skladnost vseh ribolovnih izdelkov, ki so uvoženi v EU ali izvoženi iz nje, z vsemi ustreznimi ukrepi ohranjanja in upravljalnimi ukrepi; uredbi o dovoljenjih za ribolov, ki opredeljuje okvir, znotraj katerega lahko izvajalci iz EU pridobijo dovoljenje za ribolov izven voda EU, tuji izvajalci pa pridobijo dovoljenje za ribolov v vodah EU; in na sami osrednji uredbi o nadzoru, ki ustvarja popolnoma nov pravni okvir za nadzor in izvajanje skupne ribiške politike.

Dodatne informacije

Memo/11/234

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control/index_en.htm

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/damanaki/index_en.htm


Side Bar