Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/465

V Bruselu dne 12. dubna 2011

Rybolov: Nulová tolerance – boj EU proti nezákonnému rybolovu přiostřuje

Hladce vyváznout z nezákonného rybolovu bude pro rybáře mnohem obtížnější, protože nyní začal plně fungovat nový systém EU pro kontrolu rybolovu. EU přijala podrobná pravidla týkající se provádění kontrol v tržním řetězci „ze sítě až na talíř“, a tak má nyní prostředky k tomu, aby se rozloučila s minulostí a vytvořila skutečnou kulturu dodržování předpisů. Zabrání se tak nadměrnému rybolovu a rybolov bude v EU opravdu udržitelný. Nový systém zajišťuje možnost zpětného sledování v celém řetězci od okamžiku, kdy je ryba chycena, až do chvíle, kdy se dostane k zákazníkovi. Orgány členských států mohou kontrolovat provinění v jakémkoli místě tržního řetězce a zpětně je vysledovat k pachateli. Kontroly budou prováděny stejným způsobem v celé Evropě. Údaje jsou získávány a vzájemně kontrolovány elektronicky. A jakmile je produkt dodán do obchodů, spotřebitel bude vědět, že byl uloven zákonně. Pokud někdo poruší zákon, bude čelit stejně přísným sankcím bez ohledu na to, kde se nachází a jakou má státní příslušnost. A pokud bude opakovaně přistižen při nezákonném rybolovu, díky novému bodovému systému může nakonec přijít o povolení.

„Pokud neumíme vynutit svá vlastní pravidla, podkopává to důvěryhodnost celé společné rybářské politiky, i kdyby byla sebelepší. Nyní máme komplexní systém kontroly a vymáhání a očekávám, že se od nynějška zlepší dodržování pravidel rybolovu EU. Nemůžeme již dále dovolit ani malému počtu rybářů, aby ignorovali pravidla a hladce vyvázli. Kromě toho, že je to nespravedlivé, to rovněž podkopává úsilí o ochranu ryb, narušuje trhy nekalou soutěží, znevýhodňuje rybáře, kteří zákony dodržují, a narušuje systém pravidel a, co je nejdůležitější, ničí to populace ryb,“ řekla komisařka pro námořní záležitosti a rybolov Maria Damanaki.

Přijetí prováděcích pravidel bylo nezbytné k tomu, aby nařízení o kontrole z roku 2010 bylo plně uplatnitelné. Nová pravidla:

  • umožňují kontrolu „ze sítě až na talíř“ pokrytím všech fází dodavatelského řetězce: systém zpětného sledování umožňuje inspektorům odhalit provinění v jakémkoli místě řetězce,

  • poskytují konkrétní mechanismy, aby byly zajištěny rovné podmínky pro rybáře, hospodářské subjekty a členské státy. Sankce byly sjednoceny a nový bodový systém zajišťuje, že závažná porušení mají podobné důsledky ve všech členských státech,

  • přinášejí velké zjednodušení, protože všechna použitelná pravidla v oblasti kontroly rybolovu, která se dříve nacházela v mnoha rozdílných nástrojích, jsou nyní obsažena v jediném dokumentu,

  • rozšiřují použití nových technologií, které na jedné straně snižují administrativní náklady hospodářských subjektů a orgánů a na druhé straně usnadňují kontroly údajů, a tak zvyšují účinnost.

Nové nařízení rovněž upřesňuje mechanismy, které může Komise použít, aby členské státy přiměla k dodržování pravidel: zvýšené pravomoci ověřování, nezávislé inspekce a audit, správní šetření, pozastavení nebo odebrání finančních prostředků EU a snížení kvót a intenzity rybolovu, kdykoli se ukáže, že kontrolní systém členského státu je neúčinný.

Aby se kontrolní systém snáze zaváděl, poskytuje Komise členským státům finanční pomoc spolufinancováním určitých typů projektů, zvláště těch, jež se zaměřují na nové technologie.

Souvislosti

Pravidla a kontrolní systémy pro rybolov jsou schvalovány na úrovni EU, ale prováděny orgány členských států a jejich inspektory.

Právě přijaté prováděcí nařízení završuje rozsáhlou reformu společné rybářské politiky EU, která započala v roce 2008. Nový systém stojí na třech pilířích: Prvním je nařízení proti nezákonnému rybolovu, které zajistí, že veškeré dovážené a vyvážené produkty rybolovu jsou plně v souladu se všemi odpovídajícími pravidly pro ochranu a hospodaření s rybolovnými zdroji. Druhým je nařízení o oprávněních k rybolovu, které vytváří rámec, v němž subjekty EU mohou získat oprávnění lovit ve vodách mimo EU a cizí subjekty zase oprávnění lovit ve vodách EU. Třetím – stěžejním pilířem je nařízení o kontrole, jež vytváří zcela nový právní rámec kontroly a vymáhání společné rybářské politiky.

Další informace

Memo/11/234

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control/index_cs.htm

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/damanaki/index_en.htm


Side Bar