Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/462

V Bruseli 12. apríla 2011

EÚ dnes víta svet na medzinárodnom seminári o prijímaní pracovníkov

Dnes sa v Bruseli stretne skupina vplyvných vnútroštátnych a medzinárodných organizácií a bude diskutovať o budúcnosti prijímania pracovníkov v oblasti verejného sektora. Seminár, ktorý usporiadal Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a administratívu, sa zameria na identifikáciu a výmenu najlepších postupov, ktoré majú zaručiť kvalitných zamestnancov a efektívne prijímacie náklady v oblasti verejného sektoru.

Tento seminár je prvým pokusom o celosvetové stretnutie niekoľkých vedúcich predstaviteľov verejného sektoru na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni. Koná sa v kontexte hospodárskej neistoty a všetkých problémov, ktoré sú spojené s rastúcou konkurenciou z iných sektorov na trhu práce. Podpredseda Šefčovič pred seminárom novinárom povedal: „Z obsadzovania pracovných pozícií a prijímania pracovníkov sa pre organizácie pôsobiace v oblasti verejného sektora na celom svete stávajú čoraz dôležitejšie otázky. V týchto časoch prijímania úsporných opatrení musia zabezpečiť lepšie ako kedykoľvek predtým efektívnosť vynaložených prostriedkov. Veríme, že sme za krátky čas výrazne pokročili v oblasti zlepšovania postupov prijímania pracovníkov EÚ a teším sa na to, ako si s partnermi z celého sveta vymeníme vedomosti a skúsenosti.“

Seminára sa zúčastní medzinárodná skupina pozostávajúca zo zástupcov Spojených národov, Africkej únie, Kanadskej komisie pre štátnu službu, Medzinárodného úradu pre migráciu a Rady Európy, ako aj niekoľkých členských štátov EÚ. Generálni riaditelia celosvetového Združenia vydavateľov skúšobných testov (Association of Test Publishers), ako aj Združenia náborových pracovníkov vysokoškolských absolventov v Spojenom kráľovstve (Association of Graduate Recruiters) okrem toho poskytnú odborné stanovisko týkajúce sa výberu zamestnancov a prijímania absolventov vo verejnom sektore.

Tento seminár bol zorganizovaný po výraznej modernizácii metód výberu zamestnancov EÚ, ktorá znamenala posun od testovania vedomostí k testovaniu zručností a zavedeniu ročného cyklu, ktorý ma dnešným absolventom slúžiť na sprehľadnenie období podávania prihlášok.

David Bearfield, riaditeľ úradu EPSO, ktorý viedol modernizáciu výberových postupov EU uvítal tento seminár slovami: „Sme radi, že sme za posledných šesť mesiacov boli schopní podeliť sa o skúsenosť z nášho modernizačného postupu s niekoľkými medzinárodnými partnermi. Dnešný seminár je pre nás skvelou príležitosťou, aby sme naďalej spolupracovali na zlepšovaní prijímania pracovníkov do verejného sektora na medzinárodnej úrovni, čo je v záujme nás všetkých.“

Európski študenti a absolventi majú už len niekoľko dní na to, aby podali prihlášky na administrátorské (AD) výberové konanie na rok 2011, ktoré ma uzávierku 14. apríla 2011 na poludnie bruselského času (SEČ).


Side Bar