Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/462

Bruksela, dnia 12 kwietnia 2011 r.

EU zaprasza partnerów z całego świata na międzynarodowe seminarium poświęcone rekrutacji pracowników

Grupa przedstawicieli wpływowych krajowych i międzynarodowych organów decyzyjnych spotka się dziś w Brukseli, aby dyskutować na temat perspektyw rekrutacji pracowników na potrzeby sektora publicznego. Seminarium, którego gospodarzem jest Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji ds. stosunków międzyinstytucjonalnych i administracji, ma umożliwić identyfikację i wymianę najlepszych praktyk w zakresie rekrutacji personelu o wysokich kwalifikacjach przy zapewnieniu odpowiednich kosztów zatrudnienia w sektorze publicznym.

Seminarium jest pierwszą próbą zgromadzenia najważniejszych przedstawicieli sektora publicznego na szczeblu krajowym i międzynarodowym z całego świata. Odbywa się w kontekście spadku gospodarczej niepewności – oraz towarzyszących jej wyzwań – w połączeniu z rosnącą konkurencją ze strony innych sektorów rynku pracy.

– powiedział dziennikarzom wiceprzewodniczący Maroš Šefčovič jeszcze przed rozpoczęciem wydarzenia „Na całym świecie zatrudnienie i rekrutacja personelu zyskują na znaczeniu w oczach organizacji sektora publicznego, które muszą dokładać starań w jeszcze większym niż dotychczas stopniu, by w czasach cięć budżetowych być w stanie zapewnić korzystny stosunek efektów do kosztów. Uważam, że dokonaliśmy dużych postępów w zakresie usprawnienia procedur doboru pracowników instytucji UE w bardzo krótkim czasie i cieszę się, że będę mógł podzielić się wiedzą i doświadczeniami w tym zakresie z naszymi partnerami z całego świata”.

W seminarium wezmą udział przedstawiciele Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Afrykańskiej, kanadyjskiej Komisji ds. Służby Publicznej, Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji, Rady Europy oraz szeregu państw członkowskich UE. Ponadto dyrektorzy generalni światowego stowarzyszenia wydawców testów ewaluacyjnych Association of Test Publishers oraz brytyjskiej organizacji wspierającej pracodawców poszukujących absolwentów szkół wyższych Association of Graduate Recruiters przedstawią opinie ekspertów na temat doboru kadr na potrzeby sektora publicznego oraz rekrutacji absolwentów szkół wyższych.

Wydarzenie zorganizowano w następstwie dogłębnej modernizacji metod doboru personelu na potrzeby unijnych instytucji, polegającej na odejściu od testów wiedzy na rzecz testów sprawdzających umiejętności. Dokonane zmiany polegały również na wprowadzeniu rocznego cyklu konkursów, dzięki czemu dzisiejszym absolwentom łatwiej jest przewidzieć kolejne terminy składania wniosków.

David Bearfield, dyrektor EPSO, który przeprowadził modernizację procedur rekrutacyjnych pochwalił inicjatywę: „W ciągu ostatnich sześciu miesięcy udało nam się podzielić naszymi doświadczeniami w zakresie procesu modernizacji z szeregiem międzynarodowych partnerów, z czego jesteśmy niezmiernie zadowoleni. Dzisiejsze wydarzenie to znakomita okazja, aby kontynuować współpracę na rzecz usprawnienia rekrutacji personelu na potrzeby sektora publicznego – a więc tego, co leży w interesie nas wszystkich”.

Europejscy studenci oraz absolwenci mają obecnie zaledwie kilka dni na złożenie wniosku w ramach tegorocznej tury unijnych konkursów w grupie zaszeregowania AD. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 14 kwietnia 2011 r. o godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego (czasu w Brukseli).


Side Bar