Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/462

Brussel, 12 april 2011

Personeelswerving bij de overheid: EU opent internationaal seminar

Vandaag zal een groep mensen uit invloedrijke nationale en internationale overheidsorganen in Brussel bijeenkomen om het hoofd te buigen over de toekomst van de personeelswerving in de overheidsdiensten. Het seminar is georganiseerd door Maroš Šefčovič, vicevoorzitter van de Commissie en bevoegd voor inter-institutionele betrekkingen en administratie, en zal zijn aandacht vooral richten op de vaststelling en uitwisseling van optimale werkwijzen om de kwaliteit van het overheidspersoneel en doeltreffende aanwervingskosten in de overheidssector te helpen garanderen.

Het seminar is een eerste poging om een aantal leidende figuren uit de overheidssector op nationaal en internationaal niveau vanuit de hele wereld bijeen te brengen. Het seminar vindt plaats tegen de achtergrond van economische onzekerheid met alle problemen van dien, gepaard met een toenemende concurrentiestrijd met andere sectoren op de arbeidsmarkt.

In de aanloop van het evenement zei vicevoorzitter Šefčovič tegen journalisten: "Personeelsbezetting en aanwerving zijn van toenemend belang voor overheidsorganisaties in de hele wereld; meer dan ooit moeten zij verzekeren dat zij in deze tijden van bezuinigingen een goede prijs/kwaliteitverhouding bieden. Wij menen dat in korte tijd veel is gedaan om de aanwervingsprocedures voor personeel van de EU te verbeteren en ik wil onze kennis en ervaringen graag delen met onze partners in de hele wereld."

De internationale groep die aan het seminar deelneemt, omvat vertegenwoordigers van de Verenigde Naties, de Afrikaanse Unie, de commissie voor de openbare dienst (Public Service Commission) van Canada, de Internationale Organisatie voor Migratie en de Raad van Europa, alsook diverse EU-lidstaten. Daarnaast zal deskundig advies over de aanwerving van overheidspersoneel en van hoogopgeleiden worden verstrekt door de voorzitters van de internationale Association of Test Publishers en de Association of Graduate Recruiters in het VK.

Het evenement wordt georganiseerd na een aanzienlijke modernisering van de selectiemethoden voor personeel van de EU, waarbij het zwaartepunt is verschoven van het testen van kennis naar het testen van vaardigheden en waarbij een jaarlijkse cyclus werd ingevoerd om ten behoeve van de huidige afgestudeerden een grotere voorspelbaarheid te bieden van de termijnen voor het stellen van kandidaturen.

David Bearfield, directeur van EPSO en initiatiefnemer van de modernisering van de EU-selectieprocedures, toonde zich verheugd over het evenement: "Wij zij erg blij dat wij de afgelopen zes maanden onze ervaringen met het moderniseringsproces hebben kunnen delen met diverse internationale partners. Het evenement van vandaag is een ongekende kans voor ons om verder samen te werken aan een betere aanwerving van het personeel in de internationale overheidssector, iets waar iedereen beter van wordt."

Studenten en afgestudeerden uit Europa hebben nog enkele dagen om zich op te geven voor de thans (2011) lopende aanwervingsprocedure van administrateurs voor de EU, die op 14 april 2011 om 12 uur Brusselse tijd wordt afgesloten.


Side Bar