Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/462

Brüssel, 12. aprill 2011

EL korraldab rahvusvahelise seminari avalikku sektorisse töölevärbamise teemal

Täna kohtuvad Brüsselis mõjukate riiklike ja rahvusvaheliste ametiasutuste esindajad, et arutada avalikku sektorisse töölevärbamise tulevikku. Võõrustajaks on Euroopa Komisjoni asepresident, institutsioonidevaheliste suhete ja haldusküsimuste volinik Maroš Šefčovič. Seminaril keskendutakse hea tava jagamisele, et tagada avalikule sektorile oskuslik tööjõud kulutõhusal viisil.

Brüsselis toimuv seminar koondab esmakordselt avaliku sektori juhtivad esindajad riiklikest ja rahvusvahelistest organisatsioonidest üleilmsel tasandil. Seminar toimub ajal, mida iseloomustavad majanduslik ebakindlus koos sellega kaasnevate probleemidega ning tööturul kasvav konkurents teiste sektoritega.

Asepresident Šefčovič ütles ajakirjanikele esinedes järgmist: „Personali ja töölevärbamisega seotud küsimused muutuvad kogu maailmas avaliku sektori organisatsioonide jaoks üha tähtsamaks. Praegustes kokkuhoiutingimustes tuleb varasemast paremini tagada, et vahendeid kasutatakse tõhusalt. Usume, et EL on suutnud lühikese aja jooksul oluliselt parandada oma töölevärbamise korda ning mul on heameel jagada meie teadmisi ja kogemusi üleilmsete partneritega.”

Seminari rahvusvahelise osalejateringi moodustavad ÜRO, Aafrika Liidu, Kanada Avaliku Teenistuse Komisjoni, Rahvusvahelise Rändeorganisatsiooni ja Euroopa Nõukogu ning mitme ELi liikmesriigi esindajad. Seminaril avaldavad eksperdiarvamust avaliku sektori personalivaliku ja äsja ülikooli lõpetanute töölevärbamise teemal üleilmse personalivalikutestide koostajate assotsiatsiooni (Association of Test Publishers) ja Ühendkuningriigi ülikoolilõpetanute töölevärbajate assotsiatsiooni (UK's Association of Graduate Recruiters) tegevjuhid.

Seminari eel toimus ELi personalivalikumeetodite põhjalik moderniseerimine: teadmiste kontrollimise asemel on nüüd märksa olulisem oskuste testimine. Samuti võeti kasutusele iga-aastane konkursitsükkel, mis muudab kandideerimisprotsessi äsja ülikooli lõpetanute joaks paremini prognoositavaks.

Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO) direktor David Bearfield, kes juhtis ELi personalivaliku menetluste moderniseerimist, ütles seminaril osalejaid tervitades: „Meil on heameel, et meil on möödunud kuue kuu jooksul olnud võimalik jagada moderniseerimise käigus saadud kogemusi paljude rahvusvaheliste partneritega. Täna toimuv seminar on meie jaoks erakordne võimalus jätkata koostööd, et parandada uute töötajate värbamist rahvusvahelises avalikus sektoris, sest see on meie kõikide huvides.”

Euroopa üliõpilastel ja äsja ülikooli lõpetanutel on veel mõned päevad aega, et osaleda ELi 2011. aasta kandideerimisprotsessis, mis lõppeb 14. aprillil 2011 kell 12 päeval Kesk-Euroopa aja järgi.


Side Bar