Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/462

Bruxelles, den 12. april 2011

EU afholder internationalt rekrutteringsseminar

I dag mødes repræsentanter for en række vigtige ledelsesinstanser på nationalt og internationalt niveau i Bruxelles for at drøfte fremtidens rekruttering i den offentlige sektor. Maroš Šefčovič, Kommissionens næstformand med ansvar for interinstitutionelle forbindelser og administration, er vært ved seminaret. Det fokuserer på at indkredse og udveksle bedste praksis, der kan bidrage til, at den offentlige sektor kan rekruttere de bedst kvalificerede på den mest omkostningseffektive måde.

Seminaret er første led i bestræbelserne på at samle en række ledende repræsentanter for forskellige grene af den offentlige sektor, både på nationalt og internationalt niveau. Det finder sted på et tidspunkt, hvor den økonomiske usikkerhed stiller den offentlige sektor over for store udfordringer, samtidig med at konkurrencen fra andre sektorer på jobmarkedet er stigende.

Inden mødet udtalte Maroš Šefčovič til pressen: "Personaleudvælgelses- og rekrutteringsspørgsmål har fået stigende betydning for den offentlige sektor over hele verden. Det har aldrig været vigtigere end i disse sparetider, at indsatsen på dette område giver fuld valuta for pengene. Vi mener selv, at vi på kort tid er nået langt med at forbedre EU's personaleudvælgelsesprocedurer, og jeg glæder mig til at dele vores viden og erfaringer med vores partnere over hele verden."

Blandt deltagerne i seminaret er FN, Den Afrikanske Union, Canadas Kommission for Offentlig Tjeneste, Den Internationale Organisation for Migration, Europarådet og adskillige EU-medlemsstater. Desuden bidrager de administrerende direktører for den internationale sammenslutning af virksomheder inden for personaleudvælgelse, ATP, og den britiske forening for organisationer, der rekrutterer akademikere, AGR, med deres specialviden.

Seminaret kommer i kølvandet på den betydelige modernisering af EU's personaleudvælgelsesmetoder, som har indebåret et skift fra vidensbaserede til færdighedsbaserede tests og indførelsen af en årlig udvælgelsescyklus, så de færdiguddannede akademikere ved, hvornår de skal søge.

EPSO's direktør David Bearfield, som stod i spidsen for EU's modernisering af udvælgelsesprocedurerne, hilser begivenheden velkommen: "Vi glæder os over, at vi i de forløbne seks måneder har kunnet dele de erfaringer, vi har gjort i forbindelse med moderniseringsprocessen, med mange af vores internationale partnere. Det seminar, der finder sted i dag, er en fantastisk mulighed for at fortsætte samarbejdet om at forbedre rekrutteringen i den offentlige sektor over hele verden – noget, som er i alles interesse."

Europæiske studerende og færdiguddannede akademikere, der ønsker at tilmelde sig EU's udvælgelsesprøve for administratorer 2011, har frist til den 14. april 2011 kl. 12 middag (Bruxelles-tid).


Side Bar