Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/462

V Bruselu dne 12. dubna 2011

Evropská unie vítá svět na mezinárodním semináři o náboru pracovníků

Dnes se v Bruselu schází skupina představitelů vlivných národních a mezinárodních organizací, aby prodiskutovala budoucí vývoj v oblasti náboru pracovníků ve veřejném sektoru. Cílem semináře pořádaného pod záštitou Maroše Šefčoviče, místopředsedy Evropské komise pro interinstitucionální vztahy a administrativu, bude výměna zkušeností týkajících se nejlepší strategie, která by veřejnému sektoru pomohla zajistit kvalitní pracovníky a efektivní náborové náklady.

Seminář je prvním pokusem o celosvětové setkání vůdčích představitelů veřejného sektoru na národní a mezinárodní úrovni. Koná se na pozadí hospodářské nejistoty se všemi jejími výzvami spojenými s rostoucí konkurencí dalších sektorů na trhu práce.

Před seminářem sdělil místopředseda Ševčovič novinářům: „Personální zajištění a nábor pracovníků představují pro organizace působící ve veřejném sektoru na celém světě stále závažnější problém; více než kdy jindy musí totiž zaručit, že jsou v této době úsporných opatření schopny zajistit kvalitní personál, který bude odpovídat vynaloženým prostředkům. Jsem přesvědčen, že na cestě ke zlepšení výběrových řízení do EU jsme v krátké době vykonali velký kus práce, a těším se na výměnu našich poznatků a zkušeností s našimi partnery z celého světa.“

K mezinárodní skupině účastníků semináře patří představitelé Spojených národů, Africké unie, Kanadské komise pro státní službu („Public Service Commission“), Mezinárodní organizace pro migraci a Rady Evropy, jakož i řady členských států EU. O svůj odborný názor na výběr zaměstnanců a nábor absolventů ve veřejném sektoru se podělí generální ředitelé světového Sdružení vydavatelů zkušebních testů („Association of Test Publishers“) a Sdružení náborových pracovníků vysokoškolských absolventů ve Spojeném království („Association of Graduate Recruiters“).

Seminář se koná po rozsáhlé modernizaci metodologie pro výběr personálu EU, která znamenala posun od znalostních testů k testům založeným na schopnostech a zavedení každoroční organizace výběrových řízení, díky níž mohou dnešní absolventi již předem počítat s jasným datem pro podávání přihlášek.

David Bearfield, ředitel EPSO, který byl zodpovědný za modernizaci výběrových řízení EU, přivítal seminář těmito slovy: „Velmi nás těší, že jsme během posledních šesti měsíců mohli sdílet zkušenosti z naší modernizace s řadou mezinárodních partnerů. Dnešní seminář je pro nás skvělou příležitostí k tomu, abychom pokračovali ve společné práci na zlepšování náboru pracovníků do veřejného sektoru na mezinárodní úrovni – a to je úkol, který je v zájmu nás všech.“

Evropským studentům a absolventům už zbývá jen několik málo dnů na to, aby se přihlásili do výběrového řízení na administrátory EU konaného v roce 2011, jelikož lhůta pro podávání přihlášek končí dne 14. dubna 2011 ve 12:00 bruselského času (SEČ).


Side Bar