Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/455

V Bruslju, 11. aprila 2011

Osveščenost in spretnosti potrošnikov na zaskrbljujoče nizki ravni

V skladu z raziskavo Eurobarometra, objavljeno danes ob evropski konferenci o varstvu pravic potrošnikov 2011, se manj kot 50 % potrošnikov, vključenih v raziskavo, v svoji vlogi potrošnikov počuti samozavestno, obveščeno in zaščiteno. Samozavestni potrošniki zlahka prepoznajo najboljšo ponudbo, poznajo svoje pravice in uporabijo pravna sredstva, ko gre kaj narobe. Ranljivi potrošniki se pri izbiranju ne znajdejo, ne poznajo svojih pravic, se pogosteje srečujejo s težavami in v primeru težav ne ukrepajo. Škoda, ki jo utrpijo potrošniki, je ocenjena na približno 0,4 % evropskega BDP, pri čemer je več kot petina evropskih potrošnikov v preteklih dvanajstih mesecih naletela na težave. Čeprav se veliko potrošnikov pritoži pri trgovcih, pa večina tistih, ki ne dobijo zadovoljivega odgovora, na tej točki odneha. Veliko število potrošnikov ima težave pri vsakodnevnih izračunih, razumevanju ključnih informacij in prepoznavanju nezakonitih prodajnih praks ali ne pozna svojih pravic. Večina vprašancev ne ve za svojo pravico do vračila, popravila ali nadomestila blaga z napako.

Evropski komisar za zdravje in varstvo potrošnikov John Dalli je povedal: „Zaskrbljujoči rezultati kažejo, da je veliko potrošnikov izpostavljenih tveganju prevare, goljufije in prodaje pod pritiskom ter se ne zaveda, da si lahko premislijo in se tako izognejo nepotrebnim nakupom. Če se potrošniki ne morejo z lahkoto odločiti in se tako izogniti škodi, ne utrpijo škode le oni, temveč tudi inovativna, poštena podjetja, ki so gibalo rasti. Te rezultate bo torej treba upoštevati, če želimo potrošnikom pomagati na vedno kompleksnejšem trgu s preobiljem informacij.“

Raziskava

Raziskava je bila opravljena leta 2010 v 29 državah (v EU-27, Islandiji in na Norveškem), vanjo pa je bilo vključenih 56 471 potrošnikov, ki jim je bilo zastavljenih 70 vprašanj s treh glavnih področij krepitve potrošnikov: potrošniških spretnosti, poznavanja pravic potrošnikov in potrošniške samozavesti. Cilj raziskave je bil spoznati zmogljivost, osveščenost in samozavest potrošnikov zaradi boljšega oblikovanja in razvoja politik na ravni EU in na nacionalni ravni ob upoštevanju dejanskega vedenja potrošnikov.

Ključne ugotovitve

Rezultati kažejo, da so osveščenost potrošnikov in njihove spretnosti na zaskrbljujoče nizki ravni. Vendar so možnosti za krepitev potrošnikov še precejšnje, s tem pa tudi za izboljšanje njihove blaginje in zmanjšanje škode, ki jo utrpijo. Internet in mediji imajo pri krepitvi potrošnikov ključno vlogo, saj več kot 38 % potrošnikov uporablja internet za primerjavo izdelkov, poleg tega lahko mediji potrošnike nagovorijo neposredno.

Škoda za potrošnike in uveljavljanje pravic

Več kot eden od petih vprašanih Evropejcev se je srečal s težavami, ki so bile razlog za pritožbo. Škoda, ki jo utrpijo potrošniki, je ocenjena na 0,4 % evropskega BDP. Manj izobraženi in starejši so bolj zadržani pri uveljavljanju svojih pravic, čeprav se nič redkeje ne srečujejo s težavami. Raziskava potrjuje pomen dostopa do ustreznih pravnih sredstev. Številni od teh problemov bi bili rešljivi, če bi bilo na voljo več mehanizmov alternativnega reševanja sporov.

Potrošniške spretnosti

Pri računskih spretnostih imajo potrošniki težave že s preprostimi izračuni: le 45 % jih je na tri potrošniška vprašanja odgovorilo pravilno. Pri finančnih vprašanjih dva od desetih vprašanih nista znala izbrati najcenejše možnosti pri nakupu televizorja s ploskim zaslonom. Le 58 % jih je znalo pravilno prebrati etiketo s sestavinami in 18 % jih ni znalo ugotoviti datuma poteka uporabnosti. Le 2 % potrošnikov sta prepoznala pet običajnih znakov za obveščanje javnosti. 33 % potrošnikov je bilo mnenja, da oznaka CE pomeni „izdelano v Evropi“, in le 25 % jih je pravilno ugotovilo, da oznaka označuje izdelek, „skladen z zakonodajo EU“. Številni niso znali imenovati organizacije za varstvo potrošnikov v svoji državi.

Poznavanje potrošniških pravic

Večina potrošnikov se ni zavedala svojih temeljih pravic, na primer pravice do popravila ali nadomestila blaga z napako ali do vračila plačila v 18 mesecih po nakupu, pravice do odstopa od spletne pogodbe o finančnih storitvah v 14 dneh po sklenitvi, če si premislijo ali najdejo boljšo ponudbo, ali pravice do odstopa od pogodbe pri prodaji od vrat do vrat.

Tu lahko preskusite svoje znanje in preberete več o tem:

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_empowerment/index_en.htm

Eurobarometer 342:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Več informacij o odnosu potrošnikov je na voljo v IP/11/280 o petem pregledu potrošniških trgov:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm

http://www.european-consumer-summit.eu


Side Bar