Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/455

Briselē, 2011. gada 11. aprīlī

Apsekojums liecina, ka patērētāju informētība un prasmes ir satraucoši zemas

Saskaņā ar šodien publicēto Eurobarometer apsekojumu saistībā ar 2011. gada Eiropas Patērētāju sammitu, mazāk nekā 50 % apsekoto ES patērētāju jutās pārliecināti, zinoši un aizsargāti kā patērētāji. Par savām tiesībām informētiem patērētājiem ir viegli atrast labāko piedāvājumu, tie zina savas tiesības un vēršas pēc palīdzības, ja rodas problēmas. Savukārt neaizsargātiem patērētajiem ir grūti izprast izvēli, kas tiem jāizdara, tie nezina savas tiesības, problēmas tiem rodas biežāk un šādos gadījumos tie nevēlas rīkoties. Kaitējuma apmērs, par ko ziņojuši patērētāji, tiek lēsts aptuveni 0,4 % no ES IKP; vairāk nekā viena piektdaļa ES patērētāju ziņojuši par problēmām iepriekšējos 12 mēnešos. Lai gan vairums patērētāju vēršas ar sūdzībām pie mazumtirgotājiem, lielākā daļa no tiem, kuri nesaņem apmierinošu risinājumu, tālāk nerīkojas. Ievērojamam skaitam patērētāju ir grūti veikt ikdienas aprēķinus, saprast būtiskāko informāciju un atpazīt nelegālu tirdzniecības praksi vai uzzināt savas tiesības. Lielākā daļa respondentu nezina savas tiesības atdot atpakaļ bojātu preci, izmantot remonta pakalpojumu vai aizstāt šādu preci.

ES veselības un patērētāju politikas komisārs Džons Dalli teica: "Satraucošie rezultāti norāda, ka ievērojams skaits patērētāju ir potenciāli neaizsargāti pret krāpšanu, viltojumiem, piespiedu pārdošanu, un nezina, ka var mainīt savu izvēli un izvairīties no nevajadzīgiem pirkumiem. Ja patērētājiem ir grūti pieņemt lēmumu un izvairīties no kaitējuma, cieš ne tikai paši patērētāji, bet arī inovatīvi, godīgi uzņēmumi, kas veicina izaugsmi". Komisārs secināja: "Šie rezultāti jāņem vērā, ja vēlamies palīdzēt patērētājiem orientēties arvien sarežģītākā tirgū, kurā valda informācijas pārpilnība."

Apsekojums

Apsekojums tika veikts 2010. gadā 29 valstīs (27 ES dalībvalstīs, Islandē un Norvēģijā); tika aptaujāti 56 471 patērētāji, un tiem uzdeva 70 jautājumus, kas aptvēra 3 galvenās informētības jomas: patērētāju prasmes, patērētāju informētība par savām tiesībām un patērētāju pārliecinātība par sevi. Tā mērķis ir noskaidrot patērētāju spējas, informētību un pārliecinātību par sevi, lai ES un valsts līmenī veidotu un izstrādātu labāku politiku, ņemot vērā reālo situāciju.

Galvenie secinājumi

Rezultāti liecina, ka patērētāju informētība un prasmes ir satraucoši zemas. Tomēr ir vērienīgas iespējas informēt patērētājus par viņu tiesībām un tādējādi uzlabot patērētāju labklājību un mazināt kaitējumu patērētājiem. Internetam un plašsaziņas līdzekļiem ir būtiska nozīme patērētāju informēšanā par tiesībām, jo vairāk nekā 38 % patērētāju izmanto internetu, lai salīdzinātu preces, savukārt plašsaziņas līdzekļi spēj tieši uzrunāt iedzīvotājus.

Kaitējums un atlīdzinājums patērētājiem

Vairāk nekā viens no pieciem aptaujātajiem eiropiešiem ir saskāries ar problēmu, kas bijusi sūdzības iemesls. Kaitējums patērētājiem tiek novērtēts 0,4 % no ES IKP. Mazāk izglītotie un gados vecāki patērētāji retāk vēršas pēc atlīdzinājuma, lai gan tie ne retāk saskaras ar problēmām. Apsekojums apstiprina, ka liela nozīme ir labas tiesiskās aizsardzības pieejamībai. Daudzas no šīm problēmām varētu atrisināt, ja būtu vairāk alternatīvu strīdu risināšanas mehānismu.

Patērētāju prasmes

Runājot par matemātiskajām prasmēm, – patērētajiem ir grūtības veikt vienkāršus aprēķinus: tikai 45 % varēja atbildēt pareizi uz trim ar patērētajiem saistītiem jautājumiem. Apsekojot finanšu pārvaldības prasmes, divi no desmit aptaujātajiem cilvēkiem nespēja izvēlēties lētāko iespēju, iegādājoties plakanā ekrāna televizoru. Tikai 58 % varēja pareizi izlasīt sastāvdaļu etiķeti un 18 % nevarēja atrast derīguma termiņu. Tikai 2 % patērētāju atpazina piecus logotipus, ko plaši izmanto, lai sniegtu informāciju sabiedrībai. 33 % patērētāju domāja, ka CE zīme nozīmē "izgatavots Eiropā", un tikai 25 % precīzi zināja, ka tā nozīmē: ražojums "atbilst ES tiesību aktiem". Daudzi nevarēja nosaukt patērētāju aizsardzības organizāciju savā valstī.

Patērētāju zināšanas par savām tiesībām

Lielākā daļa patērētāju nezināja savas pamattiesības, piemēram, ja prece bojāta, tad ir tiesības izmantot preces labošanas pakalpojumu, aizstāt to ar citu preci vai 18 mēnešu laikā pēc preces iegādes saņemt atpakaļ samaksāto naudu, tiesības atcelt tiešsaistes finanšu pakalpojumu līgumu 14 dienu laikā, ja patērētājs pārdomā vai atrod labāku piedāvājumu, vai līdzīgas tiesības lauzt līgumu ar tirdzniecības aģentu.

Lai pārbaudītu savas zināšanas vai iegūtu papildu informāciju, skatīt

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_empowerment/index_en.htm.

Eurobarometer 342 skatīt

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm.

Papildu informācijai par patērētāju attieksmi, skatīt IP/11/280 par Patēriņa tirgu rezultātu apkopojuma piekto izdevumu:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm.

http://www.european-consumer-summit.eu

Frédéric Vincent +32 229 87166
Aikaterini Apostola +32 229 87624


Side Bar