Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/455

Briuselis, 2011 m. balandžio 11 d.

Tyrimu nustatyta, kad vartotojų informuotumas ir gebėjimai kelia susirūpinimą

Pagal šiandien, 2011 m. Europos vartotojų aukščiausiojo lygio susitikimo proga, paskelbtą Eurobarometro tyrimą mažiau nei 50 proc. apklaustų ES vartotojų jaučiasi pasitikintys, informuoti ir apsaugoti kaip vartotojai. Išprusę vartotojai lengvai atpažįsta geriausią pasiūlymą, jie žino savo teises ir patyrę žalos siekia jos atlyginimo. Pažeidžiamiems vartotojams sunku suprasti pasirinkimo galimybes, jie nežino savo teisių, patiria daugiau problemų ir kilus nesklandumams nėra linkę imtis veiksmų. Apskaičiuota žala, kurią nurodė vartotojai, sudaro apie 0,4 proc. ES BVP – daugiau nei penktadalis ES vartotojų nurodė per ankstesnius 12 mėnesių susidūrę su tam tikra problema. Nors daugelis vartotojų pateikia skundą mažmenininkams, dauguma negavusiųjų patenkinamo atsakymo nesiima tolesnių veiksmų. Dideliam skaičiui vartotojų sunku atlikti paprastus skaičiavimus, suprasti svarbiausią informaciją ir atpažinti neteisėtą prekybos praktiką, jie nežino savo teisių. Daugelis respondentų nežinojo turį teisę grąžinti nekokybišką produktą arba teisę reikalauti, kad jis būtų sutaisytas arba pakeistas.

Už sveikatos ir vartotojų reikalų politiką atsakingas Europos Komisijos narys Johnas Dalli sakė: „Nerimą keliantys rezultatai rodo, kad didelis skaičius vartotojų gali tapti sukčiavimo, apgavysčių, spaudimo pirkti aukomis ir nežino, kad gali persigalvoti ir išvengti nereikalingų pirkinių. Jei vartotojai negali lengvai pasirinkti ir išvengti pavojų, nukenčia ne tik jie patys, bet ir naujoviškos, sąžiningos įmonės, skatinančios augimą. Į šiuos rezultatus turime atsižvelgti, jei norime padėti vartotojams susiorientuoti vis sudėtingesnėje rinkoje ir perteklinės informacijos sraute.

Tyrimas

Tyrimas atliktas 2010 m. 29 šalyse (27 ES valstybėse narėse, Islandijoje ir Norvegijoje), apklaustas 56 471 vartotojas, jiems užduota 70 klausimų, apimančių 3 pagrindines informuotumo kategorijas: vartotojų gebėjimus, vartotojų informuotumą apie jų teises ir vartotojų gebėjimą apginti savo teises. Tikslas – gauti žinių apie vartotojų gebėjimus, informuotumą ir gebėjimą apginti savo teises, siekiant geriau parengti ir tobulinti ES ir nacionalinio lygmens politiką, kuria atsižvelgiama į realią elgseną.

Pagrindinės išvados

Iš rezultatų matyti, kad vartotojų informuotumas ir gebėjimai kelia susirūpinimą. Tačiau yra įvairių būdų, kaip vartotojams suteikti daugiau galių ir taip pagerinti vartotojų gerovę bei sumažinti jų patiriamą žalą. Suteikiant daugiau galių vartotojams lemiamą vaidmenį turi atlikti internetas ir žiniasklaida, nes daugiau kaip 38 proc. vartotojų lygina produktus naudodamiesi internetu, o žiniasklaida vartotojus gali pasiekti tiesiogiai.

Vartotojų patiriama žala ir jos atlyginimas

Daugiau nei vienas iš penkių apklaustų europiečių susidūrė su problema, dėl kurios turėjo pagrindo pateikti skundą. Žala vartotojams vertinama 0,4 proc. ES BVP. Mažiau išsilavinę ir vyresnio amžiaus asmenys yra mažiau linkę siekti žalos atlyginimo, nors jie patiria nemažiau nesklandumų. Tyrimu patvirtinta, kaip svarbu turėti geras žalos atlyginimo galimybes. Daugelį šių problemų būtų galima išspręsti, jei turėtume daugiau alternatyvių ginčų sprendimo būdų.

Vartotojų gebėjimai

Vartotojų skaičiavimo gebėjimai palyginti prasti, daugeliui sunku atlikti paprasčiausius skaičiavimus: tik 45 proc. teisingai atsakė į tris su vartotojais susijusius klausimus. Yra problemų ir su finansiniais gebėjimais – du iš dešimties apklaustų žmonių pirkdami plokščiaekranį televizorių nesugebėjo pasirinkti pigiausio varianto. Tik 58 proc. teisingai perskaitė etiketę, kurioje nurodytos sudėtinės dalys, o 18 proc. negalėjo nustatyti suvartojimo datos. Tik 2 proc. vartotojų atpažino penkis įprastus informacijos visuomenei ženklus. 33 proc. vartotojų manė, kad CE ženklas reiškė „pagaminta Europoje“, ir tik 25 proc. žinojo teisingą atsakymą, kad jis reiškia, jog produktas „atitinka ES teisės aktus“. Daugelis negalėjo įvardyti vartotojų organizacijos savo šalyje.

Vartotojų žinios apie jų teises

Daugelis vartotojų nežinojo savo pagrindinių teisių, pavyzdžiui, teisės, kad 18 mėnesių po pirkimo nekokybiškas produktas turi būti pataisytas, pakeistas arba už jį grąžinti pinigai, teisės per 14 dienų nutraukti internetu sudarytą finansinių paslaugų sutartį, jeigu jie apsigalvoja arba randa geresnį pasiūlymą, arba teisės nutraukti sutartį, sudarytą su išnešiojamosios prekybos pardavėju.

Jei norite pasitikrinti savo žinias, rasti daugiau informacijos ir dokumentų:

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_empowerment/index_en.htm

Eurobarometras 342:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Daugiau informacijos apie vartotojų nuomonę rasite IP/11/280 apie 5-ją Vartotojų rezultatų suvestinę:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm

http://www.european-consumer-summit.eu


Side Bar