Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/455

Bryssel 11. huhtikuuta 2011

Kuluttajien tiedoissa ja taidoissa huolestuttavia puutteeita

Vuoden 2011 European Consumer Summit ‑kuluttajakonferenssin yhteydessä julkaistun Eurobarometritutkimuksen mukaan alle puolet kyselyyn vastanneista EU:n kuluttajista ilmoitti kuluttajana luottavansa itseensä ja katsoi olevansa asioista perillä ja suojattu. Kun kuluttajilla on välineet toimia markkinoilla, heidän on helppo tunnistaa parhaat tarjoukset ja he tietävät oikeutensa ja osaavat vaatia niitä, kun asiat menevät pieleen. Huonommin asioista perillä olevilla kuluttajilla on vaikeuksia tulkita tarjolla olevia vaihtoehtoja, he eivät tunne oikeuksiaan, heillä on enemmän ongelmia ja ongelmatilanteissa he ovat haluttomia toimimaan. Kuluttajien ilmoittamien kärsittyjen vahinkojen arvon arvioidaan nousevan noin 0,4 prosenttiin EU:n BKT:stä, ja useampi kuin joka viides EU:n kuluttajista ilmoittaa kohdanneensa ongelmia viimeisten 12 kuukauden aikana. Useimmat kuluttajat kyllä valittavat ongelmista kauppaan, mutta useimmat niistä, jotka eivät saa tyydyttävää vastinetta, eivät vie asiaansa eteenpäin. Merkittävällä osalla kuluttajista on vaikeuksia jokapäiväisten laskelmien tekemisessä, keskeisten tietojen ymmärtämisessä ja laittomien myyntitapojen tunnistamisessa sekä puutteita kuluttajan oikeuksia koskevissa tiedoissa. Suurin osa vastaajista ei tiennyt, että viallisen tuotteen voi palauttaa, korjauttaa tai vaihtaa uuteen.

Terveys- ja kuluttajapolitiikasta vastaava komissaari John Dalli totesi, että tulokset ovat huolestuttavia ja osoittavat, että suuri osa kuluttajista on alttiina petoksille, huijauksille ja myyjien harjoittamalle painostukselle eikä tiedä, että kaupan voi usein peruuttaa ja siten välttyä tarpeettomilta hankinnoilta. Komissaari huomautti, että jolleivät kuluttajat voi tehdä valintojaan helposti ja välttää haittoja, heidän lisäkseen kärsivät myös innovatiiviset, rehelliset yritykset, jotka toimivat kasvun vetureina. Hän painotti lisäksi, että tulokset on otettava vakavasti, jotta kuluttajia voidaan tukea alati monimutkaistuvilla markkinoilla ja lisääntyvän tietotulvan puristuksessa.

Tutkimus:

Tutkimus tehtiin vuonna 2010. Siihen osallistui 29 maata (EU-27, Islanti ja Norja) ja 56 471 kuluttajaa. Tutkimuksessa esitettiin 70 kuluttajien vaikutusmahdollisuuksiin liittyvää kysymystä kolmelta tärkeimmältä osa-alueelta, jotka ovat kuluttajataidot, valveutuneisuus ja itseluottamus. Tavoitteena oli saada tietoja kuluttajien taidoista, valveutuneisuudesta ja luottamuksesta itseensä, jotta sekä EU:ssa että jäsenvaltioissa voitaisiin entistä paremmin suunnitella ja kehittää politiikkaa, jossa otetaan huomioon kuluttajien todellinen käyttäytyminen.

Keskeiset havainnot:

Tulokset osoittavat, että kuluttajien tiedot ja taidot ovat huolestuttavan vähäiset. On kuitenkin paljon mahdollisuuksia tarjota kuluttajille enemmän välineitä ja toimintamahdollisuuksia ja siten parantaa heidän hyvinvointiaan ja vähentää heille aiheutuvia vahinkoja. Internet ja viestimet ovat avainasemassa kuluttajien mahdollisuuksien lisäämisessä, sillä yli 38 prosenttia kuluttajista käyttää verkkoa tuotteiden vertailemiseksi, ja viestimet saavuttavat kansalaiset suoraan.

Kuluttajille aiheutuvat vahingot ja niiden korvaaminen

Useampi kuin yksi viidestä haastatellusta eurooppalaisesta oli kohdannut ongelmia, joista oli ollut aiheellista valittaa. Kuluttajille aiheutuvien vahinkojen arvon arvioidaan nousevan 0,4 prosenttiin EU:n BKT:stä. Vähän koulutetut ja ikääntyneet ovat muita haluttomampia hakemaan korvausta, vaikka ongelmat koskevat heitä samalla tavoin kuin muitakin. Tutkimus vahvistaa, että tehokkaat oikeussuojakeinot ovat tärkeitä. Monet ongelmat voitaisiin ratkaista, jos käytettävissä olisi enemmän vaihtoehtoisia riidanratkaisumenettelyjä.

Kuluttajataidot

Kuluttajilla on vaikeuksia yksinkertaistenkin laskutoimitusten kanssa. Vain 45 prosenttia vastasi oikein kolmeen kuluttamiseen liittyvään kysymykseen. Kaksi kymmenestä haastatellusta ei kyennyt valitsemaan edullisinta vaihtoehtoa ostaessaan taulutelevisiota. Vain 58 prosenttia vastaajista pystyi lukemaan tuoteselosteen oikein, ja 18 prosenttia ei tunnistanut parasta ennen ‑päivämäärää. Vain 2 prosenttia kuluttajista tunnisti viisi yleistä opastemerkkiä. Peräti 33 prosenttia kuluttajista luuli, että CE-merkintä tarkoittaa ”tehty Euroopassa”, ja vain 25 prosenttia tiesi, että se kertoo tuotteen olevan EU:n lainsäädännön mukainen. Monikaan ei kyennyt nimeämään yhtään kotimaansa kuluttajajärjestöä.

Kuluttajan oikeuksien tunteminen

Suurin osa kuluttajista ei tuntenut perusoikeuksiaan, joita ovat esimerkiksi se, että viallisen tuotteen voi saada korjattua tai vaihdettua tai siitä voi saada rahansa takaisin 18 kuukauden kuluessa hankinnasta ja että verkossa tehdyn rahoituspalvelusopimuksen tai kotimyyntisopimuksen voi peruuttaa 14 vuorokauden kuluessa, jos muuttaa mielensä tai löytää paremman tarjouksen.

Testaa taitosi ja tutustu lisätietoihin ja asiakirjoihin:

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_empowerment/index_en.htm

Eurobarometri 342

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Lisätietoja kuluttajien asenteista annetaan tiedotteessa IP/11/280, joka liittyy viidenteen kuluttajamarkkinoiden tulostauluun:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm

http://www.european-consumer-summit.eu


Side Bar